LOKO tracht te wegen op Leuvens stadsbestuur

Het Groot Studentenreferendum brengt de stem van de student de gemeentepolitiek binnen

28 oktober 2018
Artikel
Auteur(s): Aaleks Kasemi , Rani Goelen
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen stelde LOKO een memorandum van 28 punten op dat de studenten konden ondertekenen, onder de naam van Het Groot Studentenreferendum.

U linkt LOKO (de Leuvense studentenkoepel) misschien aan activiteiten zoals de 24 urenloop of hulppaketten tijdens de blok. LOKO vertegenwoordigt de studenten echter ook bij de stad. Deze laatste taak werd naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober naar een hoger niveau getild. LOKO stelde een memorandum van 28 punten op dat de studenten konden ondertekenen. De bedoeling was om via deze weg de student echt te betrekken in het politieke debat, door hun een platform aan te reiken waar ze al hun input kwijt konden.

Het Groot Studentenreferendum is een nieuw initiatief van LOKO. Zes jaar geleden stelden ze al een memorandum op met belangrijke werkpunten, maar hier is verder niets mee gebeurd. Deze keer legde het bestuur de lat hoger door het memorandum open te trekken naar de studenten toe. Dit nam de vorm aan van 28 standpunten die de studentenvertegenwoordigers hadden opgesteld. Deze werden via sociale media naar de studenten gecommuniceerd, die zo de kans kregen de punten te onderschrijven.

'Sommige studenten krijgen geen afvalkalender maar wel GAS-boetes. Die klachten komen bij ons terecht'

Kenny Van Minsel, voorzitter LOKO

Communicatie centraal

Kenny Van Minsel, voorzitter van LOKO, benadrukt het belang van directe input van studenten. 'We kunnen bij LOKO niet ieder specifiek pijnpunt in Leuven kennen. Door directe feedback van studenten krijgen we hier wel een duidelijk beeld van. Zo kregen we veel reacties via Facebook en Instagram over knelpunten in het verkeer, of bijvoorbeeld studenten die geen afvalkalender kregen, maar wel GAS-boetes. Deze zorgen hebben we dan gebundeld in een communicatiecampagne zodat ook de stad zich bewust is van welke zorgen spelen bij de Leuvense studenten.'

Voor de snuggere onderzoeker onder ons: nee, het betreft inderdaad geen echt referendum. Die naam was nodig om de politieke lading ervan goed te kunnen weergeven, maar in se gaat het om een petitie zonder bindende gevolgen. De echte invloed moet komen uit de communicatie tussen LOKO en het nieuwe stadsbestuur.

'We willen de controle van het kotlabel terugbrengen van om de tien naar om de vijf jaar'

Kenny Van Minsel

Het echte werk 

'We hebben met elke opkomende partij afzonderlijk een vergadering gehouden. Een van onze punten was bijvoorbeeld de controle van het kotlabel. Koten met het kotlabel worden nu om de tien jaar gecontroleerd, wij willen dat terugbrengen tot om de vijf jaar. Vanuit de partijen werd dan opgeworpen dat dit een verdubbeling van de personeelskosten zou inhouden. Daardoor denken we nu in te zetten op het rapporteren van problemen door studenten zelf bij de huisvestingsdienst. Door te focussen op deze meldingen kunnen we ook de controle van koten op de privémarkt opvoeren', aldus Van Minsel.

Na de verkiezingen gunde LOKO de partijen een weekje rust, nu liggen er weer vergaderplannen op tafel. Hetzelfde memorandum dat gesteund werd door de studenten wordt nu weer voorgelegd aan de gemaakte coalitie. 'We willen als LOKO doorwegen op het beleid, niet de verkiezingen', stelt Van Minsel. Het echte werk moet dus nog beginnen.  De vraag is nog maar of ze op deze manier voldoende druk kunnen uitoefenen.

Wie de 28 standpunten van het memorandum wil bekijken en zijn mening hierover kwijt wil kan dat doen via http://leuvenkiest.be/standpun...