MindMates doorbreken de stilte

Studententijd niet voor iedereen de tijd van je leven

29 september 2014
Artikel
Auteur(s): Brecht Castel
Hoe voer je een goed gesprek met iemand die het moeilijk heeft? Kan je iets doen aan donkere gedachten? De KU Leuven zoekt met het nieuwe project MindMates naar antwoorden.

Om de stilte en het taboe over psychische problemen bij studenten te doorbreken lanceert de KU Leuven deze week de website MindMates.be. De site is niet enkel voor studenten die zelf problemen ervaren, maar zeker ook voor studenten die problemen opmerken bij medestudenten.

Daarnaast zijn er workshops die gratis zijn voor alle studenten. Op zo’n workshop leer je de do's-and-don'ts in verband met psychische problemen bij jezelf en bij anderen. De organisatie doelt op een informele aanpak van de gesprekken in kleine groepjes.

“Het is niet de bedoeling om mini-therapeuten te maken van studenten. Je moet geen expert zijn om te vragen hoe het met iemand gaat”

Marleen Gheldof - Psychotherapeut

Uit de groep mensen die de workshop hebben gedaan (de MindMates), wordt er dan gezocht naar vrijwilligers die een steentje willen bijdragen. Er zal zo ook een MindMatch team worden opgestart waar studenten hun medestudenten helpen. “Het kan bijvoorbeeld gaan over een student met autisme die alleen moeilijk in de les raakt en die zo geholpen wordt,” aldus psychotherapeute Marleen Gheldof, die al 15 jaar met studenten werkt.

“Het is niet de bedoeling om mini-therapeuten te maken van studenten. Je hoeft geen expert te zijn om een luisterend oor te bieden, of om te vragen hoe het met iemand gaat. Gewoon sociaal contact is heel belangrijk,” benadrukt Gheldof.

Antennes

MindMates kunnen met hun vaardigheden ook een signaalfunctie opnemen. Zij merken problemen sneller op dan de doorsnee student. Gheldof legt uit: “Studenten weten het snelst van collega-studenten wat er gaande is. Ze zien wanneer iemand niet meer buiten komt, wanneer hij of zij er vreselijk slecht uitziet of zich avond na avond lazarus drinkt omdat het uit is met zijn of haar lief.”

MindMates is het eerste project in zijn soort in België. Veel universiteiten in het buitenland hebben al een dergelijke peer-gebaseerde hulpverlening.

Meer info: mindmates.be

HOGE ZELFMOORDCIJFERS BIJ VLAAMSE STUDENTEN

Een op tien Vlaamse studenten heeft al eens ernstig aan zelfmoord gedacht. Een op honderd ondernam ooit een poging. Deze naakte cijfers maken duidelijk dat (het risico op) zelfdoding bij Vlaamse jongeren een groot probleem is. Psychotherapeute Marleen Geldhof geeft uitleg.

«Wat zelfmoordcijfers betreft zit Vlaanderen in een tragische kopgroep binnen Europa. Het cijfer in Vlaanderen ligt bijvoorbeeld duidelijk hoger dan in Nederland. Het ware cliché van de Vlaming als binnenvetter is hiervan een eerste verklaring. Zeker Vlaamse mannen praten nog steeds niet gemakkelijk over echte gevoelens. »

«Een tweede verschil met onze Noorderburen is het sterkere stigma rond hulp zoeken. Dat stigma gaat niet enkel over wat anderen denken, maar ook over wat je er zelf over denkt. Veel jongeren zien zichzelf als een loser als ze een psycholoog nodig hebben. Een derde Vlaams probleem is de beschikbaarheid van betaalbare hulp en de informatie waar je terecht kan. »

«Zelfmoord is zeker geen specifieke studentenproblematiek. Wel is het zo dat studenten meer te kampen hebben met risicofactoren.De combinatie van studiegerelateerde stressfactoren zoals een verkeerde studiekeuze, relationele problemen, examenstress….met een laag hulpzoekgedrag bij studenten maakt het extra gevaarlijk. »

«Daarnaast is er nog de nieuwe leer- en leefomgeving waarin een kotstudent terecht komt. De structuur van de middelbare school valt weg. Vaak merken studenten zelf niet of te laat op als ze hun nieuwe verantwoordelijkheden niet meer aankunnen. »

«Ook de sociale media vormen een potentieel gevaar voor een realistische inschatting van het leven. Het is belangrijk te beseffen dat Facebook ook Fakebook is. Als je ziet dat het bij anderen geweldig gaat, is de drempel nog groter om je eigen problemen te onderkennen.»