analyse> Vlaamse universiteiten werken aan scenario's

Afstuderen in juni? Nog geen beslissing

Opleidingen zoeken naar alternatieven voor verplichte stages. En voor de examens deze zomer worden verschillende scenario's uitgewerkt. De Vlaamse rectoren bespreken die vrijdag.

Gepubliceerd

De evaluaties van studenten staan hoog op de prioriteitenlijst van de universiteiten. 'We volgen de evolutie van de epidemie op de voet', stelt KU Leuven-rector Luc Sels. 'Veel hangt nu af van de temperatuurgevoeligheid van het virus: hoe hard de opwarming in de lente ons helpt.'

'Verzorg je studies'

Er liggen meerdere scenario's op tafel voor verschillende situaties. In het meest gunstige geval komt de junizittijd niet in gevaar. 'Onze boodschap aan studenten is dan ook: verzorg nu prioritair je studies', zegt Sels. 'Je hebt geen excuus om er niet maximaal op in te zetten.'

Het geval waarin alles terug naar normaal kan op 5 april of 19 april (de zondag voor de paasvakantie of de laatste zondag van de paasvakantie, red.) lijkt de rector echter relatief onwaarschijnlijk.

'We nemen nu geen beslissingen over de junizittijd. Niet deze week, niet de volgende week'

Luc Sels, rector KU Leuven

De vraag ligt voor hoe lang de KU Leuven 'helemaal digitaal' blijft in haar onderwijs, maar ook wat er gebeurt als de junizittijd in het gedrang komt. Vrijdag komen de vijf Vlaamse rectoren fysiek samen om die te bespreken met onderwijsspecialisten en onderwijsjuristen. De universiteiten moeten immers niet alleen kijken naar wat organiseerbaar is, maar ook wat de wet en het Onderwijs- en Examenreglement toelaten.

Vooruitdenken

Omdat de situatie nog onzeker is en snel kan veranderen, is uitsluitsel niet voor meteen. Sels: 'We nemen nu geen beslissingen over de junizittijd. Niet deze week, niet de volgende week. We blijven de situatie opvolgen en staan in voortdurend contact met onze experten.'

Om tijdig te beslissen zodra er meer duidelijkheid is, werken de universiteiten nu aan blauwdrukken. 'Al vier weken lang is dat onze boodschap: vooruitdenken', zegt Sels. 'We werken in concrete scenario's voor wat er ook mag komen. Ik wou dat de regering dat ook iets meer had gedaan, maar dat is een side comment.'

'Vanaf volgende week worden de evaluaties van studenten mijn nieuwe prioriteit'

Luc Sels, rector KU Leuven

Tot nu toe was de universiteit bezig met omschakelen naar onlinemodus. Een operatie die de rector als grotendeels geslaagd beschouwt. 'Vanaf volgende week en na de vergadering van vrijdag worden de evaluaties van studenten mijn nieuwe prioriteit.'

Online examens

Buitenlandse instellingen als de London School of Economics schakelen volledig over op digitale examens. Voor de KU Leuven zou dat met de huidige infrastructuur echter grote samenkomsten in PC-klassen betekenen. 'Niet werkbaar', aldus rector Luc Sels, 'al blijven we ook hier volop de technologische mogelijkheden aftoetsen.'

Online examens zullen niet de oplossing zijn, maar mogelijk wel deel van de oplossing. 'Het klinkt misschien eenvoudig om aan studenten te zeggen: leg maar je examen af op je eigen toestel van thuis uit. Maar dat is helemaal niet evident, en al zeker niet om uit te werken op een schaal van duizenden studenten.'

Stages

In een mail naar het personeel dinsdagavond kondigde de universiteit de opschorting aan van alle stages die fysieke aanwezigheid vereisen. Ervoor gingen die nog zoveel mogelijk door, maar nu sluiten steeds meer bedrijven de deuren of ze zijn strenger geworden naar aanwezigheid van externen.

In sommige opleidingen is afstuderen zonder stage in principe niet mogelijk

Uitzonderingen gelden voor stages in de gezondheidszorg: als de stagemeester oordeelt dat de student deel uitmaakt van de noodzakelijke capaciteit, gaat de stage door.

In een heel aantal KU Leuven-opleidingen zijn de stages niet-essentieel en kunnen ze deels worden vervangen door andere opdrachten, zegt de rector. Je kan dan denken aan bedrijfswetenschappen of de bacheloropleiding rechten.

In andere opleidingen daarentegen, zoals de educatieve master, zijn de stages een strikter onderdeel van de vereisten. In principe is afstuderen zonder niet mogelijk. Sels: 'Nu moeten ook die opleidingen screenen of ze via alternatieve opdrachten aan de leerdoelstellingen kunnen beantwoorden.'

ECTS-fiches

De vraag is of studenten in sommige gevallen hun stages niet zullen moeten inhalen en dan pas later kunnen afstuderen. Sels: 'Kan ik nu de garantie geven dat het bij niemand zal leiden tot studievertraging? Neen.'

'Gaat de crisis langer door, dan kom je in de radicalere scenario's terecht'

Luc Sels, rector KU Leuven

Opleidingen mogen in ieder geval vrijer omspringen met de ECTS-fiches in deze periode, zeggen de FAQ's van de universiteit. 'Voor al onze stages is de regel: studieduurverlenging maximaal vermijden', horen we bij Sels. 'Dat zal hier en daar wat mildheid vereisen van onze kant en creativiteit en bereidwilligheid van de opleidingen.'

Nu dat onderzoek dat fysieke aanwezigheid vereist werd stilgelegd, kunnen masterstudenten die onderzoeksinfrastructuur nodig hebben in de problemen komen. Ook voor hen zal de universiteit kijken hoe de masterproef anders ingevuld kan worden.

Op vlak van stages en masterproeven werkt men eveneens met scenario's. Als we terug naar normaal gaan in of na de paasvakantie kan er nog veel worden ingehaald, zegt de rector, mits de nodige inspanningen. 'Gaat de crisis langer door, dan kom je in de radicalere scenario's terecht', stelt Sels.

Powered by Labrador CMS