interview> Interview met kersvers Stura-voorzitter Toon Robberecht

'Een studentenraad samenstellen, dat is altijd een beetje Game of Thrones'

Toon Robberecht volgt Pepijn Nollet op als voorzitter van de studentenraad. Het dossier rond lesopnames komt zo op zijn bord te liggen. 'Ik denk dat het een spannend jaar zal worden', geeft hij toe.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Stura-bestuur 2022-2023

Dagelijks Bureau:

Voorzitter: Toon Robberecht
Ondervoorzitter: Hannelore Durt
Algemeen Beheerder: Vincent Hofmans
Campuscoördinator: Matthias D'helft
Groepsbestuurder W&T en AR: Stijn Lapere
Groepsbestuurder HUM en AR: Marte Polspoel

Algemeen Bureau:

Onderwijsraad: Eline Gonnissen en Andreas Vandingenen
Educatieve Master: Aurélie Van delm
Internationaal en Una Europa: Christiana Galani
Internationaal: Robin Kokot en Niklas Angelov
Una Europa: Marieke Laenen
Duurzaamheid: Liesa Vosch

Diversiteit en Inclusie: Yune Paepe en Stijn Oosterlinck
Cultuur: Dries Paesen
ICTS: Ruben Kindt
Stuvo: Tom Konings en Hélène Vrielynck

Wat doet Stura?

Op vijf augustus werd Toon Robberecht (24) verkozen tot voorzitter van de Leuvense studentenraad (Stura). Enkele dagen voor zijn maiden speech op de plechtige opening van het academiejaar voelden we hem aan de tand over zijn plannen voor dit academiejaar en de toekomst van Stura.

Waarom ben je voor het voorzitterschap van de Leuvense studentenraad gegaan?
Toon Robberecht: 'Ik ben via de kring Musicologica in de onderwijsraad beland. Daarna heb ik twee jaar voor Stura gezeteld in de Academische Raad (AR). Het voorzitterschap heeft wat meer voeten in de aarde gehad. Aangezien ik pas laat beslist heb om verder te studeren, kwam dat voorzitterschap ook laat op tafel te liggen.'

'Hannelore Durt, die vorig jaar FO-voorzitter van FORS (Het faculteir overlegorgaan van Rechten en Criminologie, red.) was, en ik hebben lang gediscussieerd over wie welke rol op zich zou nemen. De beslissing is uiteindelijk gevallen op de laatste dag van het semester. We hebben toen in vrede besloten dat zij het ambt van ondervoorzitter op zich zou nemen. Maar we zijn principieel één en ondeelbaar.'

'Stura mag je leven niet beheersen'

'Hannelore was zeer nauw betrokken bij de vorming van het team. Een studentenraad samenstellen dat is altijd een beetje zoals Game of Thrones. Ik moet ook mijn voorganger Pepijn danken dat het dit jaar zo'n groot team is geworden. Hij heeft vorig jaar heel wat voorbereidend werk gedaan.'

Nog niet alle posten zijn gevuld. Wordt dat een probleem?
'De belangrijkste posten zijn gevuld. De groepsbestuurder Biomedische Wetenschappen ontbreekt, maar dat is voor de interne werking van Stura geen ramp. We proberen daar nog iemand voor te vinden, maar de eerlijkheid gebiedt dat dit moeilijker wordt als het jaar vordert.'

Hoe komt het dat de opvolging zo vlot verliep?
'Vorig jaar was echt een heel goed jaar. We zijn moeilijk begonnen, maar doorheen het jaar zijn we dichter naar elkaar gegroeid. De intrinsieke motivatie zat echt goed. Ook de relaties met de FO's waren goed. Volgens mij hebben we daarom bijna alle mandaten kunnen invullen.'

Denk je dat die vicieuze cirkel van moeilijke opvolging nu doorbroken is?
'Dat hoop ik van harte. Het onderhouden van een goede work-lifebalance zal centraal staan dit jaar. Stura mag je leven niet beheersen. In het verleden had een mandaat bij Stura vaak de bijklank heel veel werk te zijn. Dat gaan we dit jaar doorbreken. Het wordt de taak van de ondervoorzitter om erover te waken dat mensen zich zullen amuseren en tijd genoeg hebben om te studeren.'

'Wanneer studenten terug naar de les gaan, zullen docenten waarschijnlijk meer geneigd zijn om lesopnames te voorzien'

'We hebben dit reeds gedaan door de agenda van mandatarissen te verlichten. Daarnaast gaan we meer inzetten op teambuildings en groepsgevoel. Ik vind het persoonlijk ook belangrijk dat we niet aan micromanagement doen, maar iedereen de vrijheid en het vertrouwen geven dat die verdient. Laat elkaar maar groeien.'

Wat zijn je verwachtingen voor dit jaar?
'Ik denk dat het een spannend jaar zal worden. Eén van de grootste uitdagingen is ongetwijfeld het dossier rond lesopnames. Maar we moeten echt stoppen met daar een symbooldossier van te maken. We gaan het zeker niet loslaten, maar we moeten zorgen dat we voor onszelf geen deuren dicht doen.'

'Een andere grote uitdaging is ervoor zorgen dat studenten terug naar de les gaan. Ik ben zelf een matige lesganger, maar lessen zijn nuttig… of toch vaak (lacht). Wanneer studenten terug naar de les gaan, zullen docenten waarschijnlijk meer geneigd zijn om lesopnames te voorzien. Al zijn die twee geen perfect communicerende vaten.'

Zal het post-corona-onderwijs dan dit jaar definitief vormgegeven worden?'Men is daar inderdaad mee bezig. Er liggen nog geen nota's op tafel voor meer activerend onderwijs, maar een aantal mensen ziet die transitie bijzonder graag gebeuren. Voor ons is het vooral belangrijk dat de werklast voor studenten niet verhoogt. Maar het zal niet zo'n vaart lopen. Ik heb al gemerkt dat dit geen gemakkelijke discussie is.'

'De winst rond digitalisering die tijdens corona is geboekt, was behoorlijk artificieel'

'De winst rond digitalisering die tijdens corona is geboekt, was bovendien behoorlijk artificieel. De universiteit heeft sommige proffen echt moeten dwingen om lesopnames te voorzien. Mensen willen niet dat zoiets hen van bovenaf wordt opgelegd. Er zijn dus vakken waar de gedwongen digitalisering heeft aangeslagen, maar veel zullen dat er niet zijn. We mogen niet naïef zijn.'

Een belangrijke verwezenlijking vorig jaar was het campusoverleg. Hoe zal dat er dit jaar uit zien?
'Studentenvoorzieningen op het centrale niveau zullen in de toekomst alleen maar belangrijker worden. We moeten de lokale campusraden helpen om daaraan mee te kunnen werken. LOKO heeft doorheen de voorbije jaren een enorme professionalisering doorgemaakt, in vergelijking met andere campusraden. Momenteel overschaduwt LOKO de andere campusraden. Met Stura kunnen we die campusraden ondersteunen om op hun campus te bereiken wat LOKO in Leuven heeft bereikt.'

'Er zal nooit een campusraden-AV samengeroepen worden'

'Het campusoverleg kan daar volgens ons een belangrijke rol in spelen, in samenwerking met onze Algemene Vergadering (AV) uiteraard. De AV moet zoals het reglement voorschrijft controleren, maar tegelijk genoeg vrijheid geven aan de campusraden. Die constructie zal waarschijnlijk niet altijd voor iedereen duidelijk zijn, maar het campusoverleg verdient haar plaats.'

'Er zal nooit een campusraden-AV samengeroepen worden. Praktisch is dat gewoon onmogelijk. Maar we willen een campusoverleg dat transparant is tegenover de AV. Het campusradenoverleg zal dus onder de AV hangen. Campusraden kunnen altijd aansluiten op de AV, maar het is belangrijk dat enkel de FO's stemrecht hebben.'

Powered by Labrador CMS