artikel> Last-minute wijziging moet rechtvaardigheid brengen

In nieuw deliberatiesysteem is een 7/20 ook voldoende

De KU Leuven gaat vanaf volgend jaar ook één eerstejaarsvak met een 7/20 delibereren. De universiteit wilde daarmee een duidelijker systeem voor eerstejaars introduceren. De vraag is of dat gelukt is.

Gepubliceerd

Studenten die volgend jaar aan de universiteit komen, moeten binnen de twee jaar al hun eerstejaarsvakken behalen. Tot ze al die vakken hebben gehaald, mogen ze zelf geen vakken tolereren. In plaats daarvan worden achten en negens op twintig voor hen gedelibereerd tot maximaal twaalf studiepunten – enkel als dat ervoor zorgt dat ze op dat ogenblik hun hele eerste bachelor halen. En ook belangrijk: daarvoor moeten ze eerst een puntengemiddelde van 50% hebben.

Ben je nog mee? Sinds deze zomer zit daar nog een regeltje bij: als je maar voor één eerstejaarsvak niet bent geslaagd en voor dat vak haalde je toevallig een zeven, dan wordt dat vak ook gedelibereerd. Daarmee haal je dus alsnog je 'mijlpaal', oftewel het volledige pakket eerstejaarsvakken.

Last-minute wijziging

De contouren van de mijlpaalregel staan al vast sinds februari, maar de Studentenraad was bezorgd over studenten die een mooi parcours hebben gereden en net dat ene vakje van de mijlpaal verwijderd waren. 'Moeten zij dan stoppen met hun opleiding?', vraagt voorzitter Klaas Collin. 'We wilden hun op zijn minst nog een kans geven.'

'Het is beter dan niets'

Klaas Collin, voorzitter Studentenraad KU Leuven

Die derde kans zou er dan komen vanaf dat je bijvoorbeeld een zeven haalt voor het vak. Philippe Muchez, decaan van de faculteit Wetenschappen, opperde dat je bij een zeven die student dan even goed kan delibereren, in plaats van hen nog een derde keer het hele vak te laten doorlopen.

Vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans werkt die gedachte verder uit: 'Je wordt tot twaalf studiepunten gedelibereerd. Dat is heel ruim en betekent dat dat twee zesstudiepuntenvakken met elk een 8/20 kunnen zijn. Het zou dan onredelijk zijn als de student die voor maar één vak een 7/20 haalt, niet gedelibereerd wordt en dan misschien moet stoppen met de opleiding.'

Is de Studentenraad tevreden met die oplossing? 'Dat is niet makkelijk te beantwoorden', zegt Collin. 'Maar het is zeker beter dan niets.'

Struikelvakken

De mijlpaal betekent dat je nooit meer een derde keer een eerstejaarsvak kan opnemen. Dat vond het beleid belangrijk, omdat er nu een kleine groep studenten na de derde keer (en dus na drie jaar studeren) alsnog moet stoppen met hun opleiding. Een tweede- of derdejaarsvak een derde keer opnemen gaat wel nog.

'De opleiding komt niet meer weg met "We wachten wel tot de prof op emeritaat gaat"'

Klaas Collin, voorzitter Studentenraad KU Leuven

In het mijlpaalsysteem kan het één vak zijn dat ervoor zorgt dat je moet stoppen met je opleiding. De mijlpaal hangt dus af van de aanpak van die 'struikelvakken', zoals dat in sommige richtingen statistiek is. Maar die aanpak gebeurt niet centraal, zegt Tine Baelmans, en zo wordt een universeel uitgedachte maatregel afhankelijk van de aanpak op microniveau.

'We zullen informatie en handvaten geven aan de opleidingen', stelt ze wel. Philippe Muchez heeft het over 'kijken of het vak in de huidige vorm wel nodig is om de leerdoelen van de richting te behalen'. Hij is er zeker van dat veel vakken echt nodig zijn om deze leerdoelen te behalen, maar de vraag is eerder 'of de vorm de juiste is en of het niveau dat men tracht te behalen echt nodig is'.

Klaas Collin ziet de aanpak van de struikelvakken als positief: 'Kwaliteit is natuurlijk belangrijk, maar door de mijlpaal moet elke opleiding kijken of er geen eerstejaarsvakken zijn die te ver gaan, waar we nu soms "buizen om te buizen". De opleiding komt niet meer weg met: "We wachten wel tot de prof op emeritaat gaat."'

Eenvoudiger?

Een van de doelen van het mijlpaalsysteem was om de studievoortgangsregels duidelijker te maken. Krijg je dit systeem makkelijker uitgelegd aan de eerstejaars? 'Dat zou ik niet weten', zegt Collin. 'Ik heb daar soms mijn vragen bij. Maar het systeem van de regels rond CSE (cumulatieve studie-efficiëntie, red.) is nu alvast weg.'

'Ze krijgen gewoon hun resultaten, worden al dan niet gedelibereerd en beslissen of ze hun opleiding voortzetten of niet'

Philippe Muchez, decaan faculteit Wetenschappen

Met die regels moest je bijvoorbeeld na twee jaar 50% CSE halen, of anders werd je drie jaar uitgesloten van de universiteit. De 30% CSE-regel blijft wel, al wordt die herdoopt tot de '18 studiepuntenregel'.

Muchez vindt dat er nu een veel makkelijkere keuze is na het eerste jaar: 'Studenten moeten niet meer bezig zijn met hun tolerantiekrediet. Ze krijgen gewoon hun resultaten, worden al dan niet gedelibereerd en beslissen of ze hun opleiding voortzetten of niet.'

De beslissing of je je opleiding voortzet zou in een vorige versie van het plan wel een pak moeilijker zijn geworden: in dat geval werd je drie jaar uitgesloten van de KU Leuven als je je mijlpaal niet op twee jaar haalde. Tegen dat element was er te veel protest, met name vanuit de Studentenraad.

Powered by Labrador CMS