profiel> Harde werker, die veel naar zich toetrekt

Luc Sels, recht op zijn doel af

Luc Sels staat al jaren bekend als beleidsman. Hij maakt zeker tijd voor overleg, maar in de eerste plaats om de ander te overtuigen. Een blik op de bestuursstijl van de KU Leuven-rector.

Gepubliceerd

Als Luc Sels voor iets bekend staat, is het wel zijn dossierkennis. Hij laat er zijn slaap voor om zich in alle documenten in te lezen – ook die van zijn eigen vicerectoren. Duidt dat op een gebrek aan vertrouwen? Zo wil alvast niemand het gezegd hebben. 'Je hebt heel vaak dossiers die aan elkaar hangen. Het is dan goed dat alles samenkomt bij een persoon', vindt Wilfried Lemahieu, vier jaar zijn vicedecaan Onderwijs aan de economiefaculteit.

Toch valt het niet te ontkennen dat Sels graag zelf de touwtjes in handen neemt. Bijvoorbeeld bij de uitwerking van het mijlpaaldossier: daar zat Sels – naast zijn eigen vicerector Onderwijsbeleid – in een werkgroep die advies uitbracht aan de Onderwijsraad, die dan weer een adviesraad is van de Academische Raad – een orgaan dat Sels zelf voorzit.

Lange werkdagen

Sels' harde werk maakt van hem een van de productiefste mensen aan de universiteit. 'Dat is ongetwijfeld zo, hoewel Koen Debackere (voormalig algemeen beheerder, red.) zeker bij hem in de buurt komt', denkt Lemahieu. Dat is ook nodig, want Sels staat er bijvoorbeeld op om communicatie helemaal zelf te schrijven: dat geldt voor zijn grote mails, maar ook voor zijn 191 pagina's tellende verkiezingsprogramma.

'Hij had soms wel graag de controle'

Marijke Verbruggen, professor werk- en organisatiestudies en oud-doctorandus bij Sels

'Ik vind dat vooral een sterkte, maar soms ook een zwakte, omdat hij dan te veel naar zich toetrekt', zegt campusdecaan Maddy Janssens, die samen met hem in zijn onderzoeksgroep zat. 'Hoe dan ook heb ik zoiets liever te veel, dan te weinig.'

'Hij had soms wel graag de controle', herinnert Marijke Verbruggen, een oud-doctoraatsstudent van Sels, zich. Ze had een belangrijk bedrijfscontact voor haar doctoraat. 'Hij wou dat graag zelf onderhouden, maar hij had het heel druk. Ik heb toen elke week aan zijn bureau gestaan om te vragen of hij al tijd had gehad – tot hij het me uiteindelijk toch zelf liet doen (lacht).'

Zo zal het zijn

Van Sels wordt gezegd dat hij op het inhoudelijke speelt, zonder politieke spelletjes. Maar niet iedereen gaat akkoord: 'Sels heeft een eigen visie die hij zal proberen te realiseren', stelt een insider. 'Hij zal dat desnoods doen via de wandelgangen en buiten de discussies. Waar de discussie uiteindelijk uitkomt, is door hem bepaald.'

'Je moet met inhoudelijke argumenten komen'

Maddy Janssens, campusdecaan Leuven faculteit Economie en Bedrijfskunde

Iedereen in Sels' omgeving is het erover eens dat wanneer jij A zegt en hij B, hij je toch eerst zal proberen overtuigen van B. Een compromis zoeken komt vaak op de tweede plaats. 'Dat is ook omdat hij de dossiers zo goed kent', vindt Janssens. 'Maar als je meerdere keren herhaalt wat de issues zijn, houdt hij er zeker wel rekening mee. Al moet je het dossier ook zelf kennen en met inhoudelijke argumenten komen.'

Niet iedereen is gediend met die werkwijze. 'Hij overlegt wel veel, maar ik weet niet of al dat overleg wel de impact heeft die het bij andere rectoren had. De grote lijnen staan vanaf het begin vast', vindt een persoon dicht bij het beleid.

Die houding kwam volgens sommigen het beste tot uiting in het dossier van de herindeling van het academiejaar: Sels viel met de deur in huis met zijn plannen in 2018, nadat die nergens in zijn campagnetekst stonden. Medestanders van Sels zien het dossier als een 'strategische fout', tegenstanders als een teken van zijn managementstijl.

Niet zo'n koele kikker

Toen deze zomer de zaak-Reuzegom losbarstte in de pers, kwam Sels in de media over als de 'koele kikker'. Veel mensen rond Sels benadrukken nochtans dat het overlijden van Sanda Dia zwaar op hem heeft gewogen. 'Zelfs voor de mediastorm: had je hem gevraagd wat zijn termijn heel zwaar heeft getekend, had hij Reuzegom gezegd', vertelt Verbruggen.

En ook daarbuiten ervaren veel mensen Sels als een warm persoon. 'Ik heb Luc altijd als iemand empathisch ervaren zodra het heel moeilijk gaat met iemand. Dan maakt hij tijd om te luisteren en oplossingen te zoeken', zegt Verbruggen. Al is hij, zo geeft ze toe, soms wel gefocust op zijn werk.

Toch blijft het een feit dat dat deze zomer niet overkwam. 'Als je drie jaar lang heel weinig zelf naar buiten komt in de media en liever dingen onder de radar regelt,' stelt een kritische stem daar, 'kan je ook niet verwachten dat je plots de "empathische rector" bent.'

Powered by Labrador CMS