artikel> Vooral starters scoorden hoger, spreiding bleef identiek

Ondanks Corona: slaagcijfers KU Leuven liggen hoger dan normaal (Update)

De afgelopen examenperiode behaalden studenten aan de KU Leuven, ondanks de omschakeling naar digitaal onderwijs, hogere cijfers dan normaal. De spreiding van resultaten bleef daarbij stabiel.

Gepubliceerd

Voor bachelorstudenten ligt de gemiddelde score 0,8 punten hoger dan normaal, tot een gemiddelde van 13,2 op 20. De stijging is bovendien hoger bij eerstejaarsstudenten. Zij gingen van een gemiddelde van 9,6 naar 10,6 op 20. Masterstudenten lieten een kleinere stijging optekenen: van 14,75 op 20 naar gemiddeld 14,95 op 20.

KU Leuven-rector Luc Sels reageert in eerste instantie niet verbaasd: ‘Ik denk dat studenten een soort tegenreactie hebben ontwikkeld voor de onzekerheid die corona bracht. Dat is niet zozeer problematisch als het studenten aanscherpt om een extra mijl te lopen. Psychologen zouden dat coping-gedrag noemen: omgaan met die stress.’

'Ik kan niet uitsluiten dat individuele docenten dat tikkeltje soepeler zijn geweest'

Luc Sels, rector KU Leuven

De hogere scores zijn op zijn minst opvallend te noemen. Zeker gezien de KU Leuven, in tegenstelling bijvoorbeeld de UGent, niet bij voorbaat koos voor mildheid in de verbetering van examens, maar pas nadien wilde ingrijpen in de resultaten.

'Ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat individuele docenten wél dat tikkeltje soepeler zijn geweest', reageert Sels, 'maar ik heb wel aan de docenten gevraagd om zich niet te veel zorgen te maken zodat de leerdoelstellingen gegarandeerd werden. Niet zij, maar wij zouden wel soepel zijn, bijvoorbeeld door de graden van verdienste of de studievoortgangsmaatregelen aan te passen.'

Dat examens makkelijker zouden zijn geweest wijst de rector dan ook resoluut van de baan. Wat volgens Sels wel meegespeeld kan hebben is dat sommige examens ingekort zijn of studenten bij een onzeker antwoord het voordeel van de twijfel kregen.

Lagere uitval, dezelfde spreiding

'Hier heerst nog geen hoera-sfeer'

Luc Sels, rector KU Leuven

Bij aanvang van het afstandsonderwijs werd bovendien gevreesd voor disproportioneel slechtere resultaten bij kwetsbaardere groepen studenten. Opvallend is dat de spreiding van resultaten aan de KU Leuven stabiel steeg met de hogere gemiddeldes; een indicatie dat de gemiddelden over de hele studentenpopulatie toenamen.

'Het is niet zo dat we bij de spreiding van resultaten een langere staart zien of een bol in de staart', reageert Sels. 'Maar op de totale populatie kunnen we zeker nog niet ondersteunen dat iedere groep studenten beter presteerde.' Ook het percentage niet-afgelegde examens daalde: van 11,4% naar 10,5% bij starters en van 5,4% naar 4,7% voor overige bachelorstudenten.

'Laat me daarover toch even onderlijnen: hier heerst nog geen hoera-sfeer', beklemtoont Sels. 'We hebben deze cijfers in de pers vrijgegeven met het oog studenten ook wat erkenning te geven voor wat ze gedaan hebben.' Een verdere analyse naar deelgroepen, bijvoorbeeld naar opleiding en diversiteit, zal later in de zomer gemaakt worden.

Powered by Labrador CMS