nieuws> Week 14 - 27 februari

Onderwijs kort

Caroline Pauwels stopt als rector van de VUB, de hogescholen ontvangen 5,15 miljoen euro aan Vlaamse subsidies en nog zo veel meer: de voorbije twee weken in het hoger onderwijs.

Gepubliceerd

Caroline Pauwels treedt af

Caroline Pauwels stopt vervroegd als rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Die beslissing komt voort uit de moeilijke combinatie van haar mandaat met maag- en slokdarmkanker. Dat verkondigde ze op 22 maart aan de Raad van Bestuur van haar instelling.

Op 1 maart stelt de raad een rector ad interim aan. In de tussentijd neemt vicerector Romain Meeusen het roer over. Pauwels sluit zo een hoofdstuk van vijfenhalf jaar rectorschap af.

Hogere Zeevaartschool licht het anker

De Hogere Zeevaartschool verkent andere horizonten en vaart het nieuwe semester binnen onder een nieuwe naam: Antwerp Maritime Academy. Samen met de naamsverandering meet ze zich ook een nieuw logo en nieuwe huisstijl aan.

De naam is niet lukraak gekozen. Zo wijst 'Antwerp' niet alleen op de vestigingsplaats van de hogeschool, maar ook op de thuisstad van een van de grootste havens ter wereld.

In tegenstelling tot de vorige naam, Hogere 'Zeevaart'school, weerspiegelt Antwerp 'Maritime' Academy de diversiteit binnen de maritieme sector: afgestudeerden kunnen zowel aan wal als aan boord van een schip werken. Met 'Academy' alludeert de hogeschool op het academische karakter van haar opleidingen.

De hogeschool biedt de opleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde aan, die studenten voorbereiden op een leidinggevende positie in de maritieme sector.

Erepenning voor Ann Wauters

Op 17 februari heeft de KU Leuven een erepenning uitgereikt aan Ann Wauters, voormalig basketbalspeelster bij het nationale vrouwenteam, de Belgian Cats. Ze ontvangt de erepenning naar aanleiding van haar stem in het debat over gender en sport en omdat ze een voorbeeldfiguur is voor de vrouwelijke topsport.

Wauters nam niet alleen de erepenning in ontvangst, maar gaf ook in het tweede gedeelte van haar lauwering een gastcollege voor het vak Genderstudies.

Nieuwe opleidingen voor de KU Leuven

De Vlaamse ministerraad heeft op 4 februari de master-na-masteropleidingen (manama's) Master of Science in Cybersecurity en Master of Science in Artificial Intelligence in Business and Industry erkend aan de faculteit Wetenschappen van de KU Leuven.

Een duit in het blikje

Veertien dagen later heeft diezelfde Vlaamse ministerraad 5,15 miljoen euro aan subsidies toegekend aan de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) in het kader van 'Blikopener'. Het project faciliteert kennis- en technologietransfers van hogescholen naar ondernemingen.

Onkostenvergoedingen voor verpleegkundestudenten

In 2021 voorzag het agentschap Zorg en Gezondheid eenmalig een onkostenvergoeding van 1.000 euro voor iedere verpleegkundestudent die dat aanvroeg. In totaal werden 1.389 vergoedingen uitgekeerd.

Normaal gezien zijn zulke onkosten, zoals verplaatsingen en werkkledij, voor eigen rekening. Momenteel werkt de Vlaamse Regering aan een hervorming van het statuut voor verpleegkundigen in opleiding.

'Maar in afwachting van een structurele oplossing werd voorzien in eenmalige steun om deze kosten te dekken', verklaart Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid voor CD&V. Die structurele oplossing zou volgens Warnez steunen op de werkgevers.

Powered by Labrador CMS