artikel> Herindeling van het academiejaar steeds onwaarschijnlijker

Onderwijsraad UGent maakt herindeling ondergeschikt aan pedagogisch project

De onderwijsraad van de UGent heeft een advies geformuleerd waarbij een herindeling ondergeschikt is aan het pedagogisch project. Dit maakt een herindeling aan de KU Leuven nog onwaarschijnlijker.

Gepubliceerd

In een vorige versie werd vermeld dat er formeel geen negatief advies gegeven is voor de herindeling van het academiejaar. Dat klopt niet: de Onderwijsraad heeft losstaand van de activerende werkvormen unaniem een negatief advies gegeven voor een kalenderhervorming.

De Onderwijsraad van de Universiteit Gent heeft haar raad van bestuur het advies gegeven om het pedagogisch project van activerende werkvormen te laten voorgaan op een kalenderhervorming waarbij het academiejaar zou starten op 1 september. Dat meldt de UGent op haar website.

Unaniem en losstaand van de activerende werkvormen stemde de Onderwijsraad tegen een herindeling. Die beslissing lijkt in lijn met wat er aan de KU Leuven speelt: van hogeraf zou men een herindeling van het academiejaar willen, maar verschillende geledingen, zoals de faculteiten en studenten, zouden tegen zijn. De UGent zelf heeft een herindeling nog niet weggestemd, aangezien het aan de raad van bestuur is om te beslissen of het er - tegen het advies in - van komt. Dit beslist zij op 1 juni.

In Leuven is de discussie nog gaande. Momenteel zijn de werkgroepen binnen de Onderwijsraad hier bezig met een advies om voor te leggen aan de Academische Raad, formeel het belangrijkste beslissingsorgaan van de universiteit. Tegen eind juni zou de Onderwijsraad haar advies klaar moeten hebben.

Het is nog koffiedik kijken wat de impact is van de Gentse beslissing, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de KU Leuven het plan doorzet als de Gentse universiteit niet tot een herindeling overgaat. De politiek wil immers dat als er een herindeling van het academiejaar komt, deze doorgevoerd wordt aan alle - of minstens de grootste - Vlaamse universiteiten. Een decretale beperking hiervoor wordt niet uitgesloten.

Powered by Labrador CMS