artikel> Niet duidelijk wie nieuw stagejaar betaalt

Psychologen en pedagogen krijgen eindelijk erkenning, maar aan een prijs

Klinisch psychologen en orthopedagogen krijgen een verplicht extra stagejaar. Een eerste stap richting uniforme terugbetaling, maar de financiering van het stagejaar is nog niet rond. De tijd dringt.

Gepubliceerd

Studenten in het eerste masterjaar van de afstudeerrichting klinische psychologie of orthopedagogiek zullen over twee jaar instromen in een nieuw geestelijk gezondheidszorglandschap. Hun beroep is voortaan wettelijk erkend en ze moeten eerst een jaar 'professionele stage' lopen.

De wetswijziging daarover stamt uit 2016, maar de stage moet nog grotendeels worden vormgegeven. Onder meer de KU Leuven wenst dat het een 'gesuperviseerde eerste werkervaring' wordt, vertelt richtingscoördinator Orthopedagogiek Ilse Noens. 'We hopen dat de overheid een budget voorziet voor de stagemeester. In de wet is voorzien dat er minstens een uur per week supervisie moet zijn.'

Doemscenario

Zolang zulk geld er niet is, is er de kans dat grote werkgevers een jaar onbetaalde stage zullen aanbieden in ruil voor begeleiding en een erkenning. Dat doet denken aan het dossier van de verlengde opleiding Verpleegkunde, waar studenten uiteindelijk te horen kregen dat hun extra stagejaar onbetaald en met inschrijvingsgeld zou zijn.

'Vroeger kon iedereen een praktijk openen en zich psychotherapeut of orthopedagoog noemen'

Patrick Luyten, programmadirecteur master Psychologie

Het nieuwe federale regeringsakkoord kondigde alvast 'belangrijke investeringen' in specifiek de geestelijke gezondheidszorg aan. De terugbetaling van psychologische zorgen is bovendien 'een eerste prioriteit'. Voor terugbetaling is wel kwaliteitscontrole nodig.

'Vroeger kon iedereen een praktijk openen en zich psychotherapeut noemen', vertelt programmadirecteur van de master Psychologie Patrick Luyten. Sinds een wet uit 2014 komen de klinisch psychologen en orthopedagogen in het rijtje van andere beroepen zoals artsen, verpleegkundigen ...

Stageplaatsen

De supervisoren of stagemeesters zouden ervaren klinisch psychologen en orthopedagogen worden die een speciale opleiding hebben genoten. 'De universiteiten zullen die opleiding mee organiseren', legt Ilse Noens uit. De opleiding moet volgend jaar al beginnen voor de stages die het jaar erna starten.

Er zijn nu al geen plaatsen op overschot voor de stage in het tweede masterjaar

Maar hoe vind je zulke stagemeesters? Men rekent vooral op de verantwoordelijkheid vanuit het veld om de volgende generatie op te leiden. Maar stagemeester worden betekent een extra opleiding, met jaarlijks een bijscholing om je erkenning als stagemeester niet te verliezen.

Er zijn nu al geen plaatsen op overschot voor de stage in het tweede masterjaar, erkennen Luyten en Noens. Omdat die stage niet verdwijnt, vraagt de universiteit binnenkort dus een dubbele inspanning van het praktijkveld. 'Dat is een bekommernis', stelt Noens.

Richting hervormd

De twee richtingen grepen de wettelijke erkenning aan om een bijkomende programmahervorming door te voeren. De afstudeerrichting Schoolpsychologie is nu deel van Klinische psychologie kinderen en jongeren. Klinisch psychologen en orthopedagogen krijgen ook een bijkomend rechtsvak en een vak over interculturele hulpverlening. Bovendien werd het stageflankerend onderwijs uitgebreid.

Na de opleiding tot klinisch psycholoog of orthopedagoog blijft overigens de vierjarige opleiding in de psychotherapie nog steeds bestaan. De uitoefening van psychotherapeutische zorg is nu immers ook wettelijk erkend en de opleiding gereguleerd.

'Er waren vroeger heel wat opleidingen tot psychotherapeut waarvan de kwaliteit niet altijd duidelijk was', stelt Luyten. 'Nu moet die opleiding verplicht door een universiteit of in samenwerking met een universiteit gebeuren, wat toch een kwaliteitscontrole inhoudt.'

Powered by Labrador CMS