artikel> ‘Te veel werk en te weinig inspraak’

Studentenraad Hogeschool Gent stapt uit VVS

Donderdag maakte Studentenraad HoGent bekend dat ze uit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) stapt. Ze bekijkt een VVS op hogeschoolniveau, maar daar lijkt weinig enthousiasme voor.

Gepubliceerd

Als reden haalt de Studentenraad HoGent in de eerste plaats een ondervertegenwoordiging van hogeschoolstudenten aan. ‘Universiteiten bepalen de beleidskeuzes’, klinkt het in een mail. ‘Veel koersen worden al op voorhand gekozen. Zo niet, wordt veelal eerst naar de belangen van de universiteitsstudenten gekeken, vooraleer de hogescholen aan bod komen. Het nut van het debat en het overleg is uitgehold.’

Studentenraad HoGent is niet de enige studentenraad van een hogeschool die niet meer aangesloten is bij VVS. Een tijd geleden stapte ook Studentenraad UCLL uit de organisatie.

VVS zelf kan zich niet vinden in de klachten. Volgens voorzitter Serhat Yildirim is het absoluut niet zo dat universiteiten meer doorwegen. 'In ons bureau zijn er 3 stemmen voor de universiteiten, 14 voor dehogescholen en 1 voor de Evangelische TheologischeFaculteit (ETF). In onze algemene vergadering zijn dat er 10 voor deuniversiteiten, 30 voor de hogescholen en 1 voor ETF.'

'De hogescholen zouden nog steeds het merendeel van destemmen hebben als alle lokale studentenraden aangesloten zouden zijn. (Drie jaar geleden stapten Stura KU Leuven en Studentenraad UA al uit VVS, red.) Er zijnwel mechanismen om dat evenwicht tussen de studentenraden van de hogescholen enuniversiteiten te bewaren.

'Een van de commentaren is dat ze niet veel worden gehoord. Maar als je niet veel zegt, is dat niet moeilijk'

Mohamed Bouzouf, voorzitter ASR Brussel

Mohamed Bouzouf, voorzitter van ASR Brussel, de studentenraad van Odisee in Brussel, zegt dat HoGent helemaal niet ondervertegenwoordigd was. ‘Ze hebben drie zitjes in de algemene vergadering, maar grotendeels daagde maar één vertegenwoordiger op.’

‘Odisee heeft ondanks zijn kleinere zetelaantal zich altijd heel constructief opgesteld. Een dergelijke actieve aanwezigheid heb ik minder gemerkt bij HoGent. Een van hun commentaren is dat ze niet veel worden gehoord: maar als je niet veel zegt, is dat niet moeilijk.’

Studentenraad UGent zwaait de plak

Het overgewicht van de universiteitsstudenten ziet Hans De Boeck, voorzitter van de Studentenraad HoGent, nog in iets anders terugkomen. ‘Om het wat kort door de bocht te stellen: sinds KU Leuven uit VVS is gestapt is het enkel de UGent nog die gewicht in de schaal legt. Dat kan je zien aan het bestuursaantal. Drie van de vijf bestuursleden komt uit de UGent.’

Sarah Van Acker, voorzitter van de Studentenraad UGent, is het daar niet mee eens. Ze erkent dat veel van de VVS-bestuurders aan de UGent studeren, maar maar een van hen heeft volgens haar ook echt in de Studentenraad van de UGent gezeten. ‘En de Studentenraad UGent verschilt ook vaak genoeg van mening met het bestuur. Het is echt niet zo dat wij daar mensen hebben afgevaardigd.’

Tijdverlies

In het algemeen beschouwde de Studentenraad HoGent de VVS-vergaderingen vooral als tijdverlies. Volgens voorzitter Hans De Boeck keken de vertegenwoordigers met een engagement binnen VVS op tegen de verplaatsing naar Brussel. ‘Dit vooral omdat ze hiervoor 5 uur uittrokken waarbij ze 1 uur verplaatsing vanuit Gent rekenden, 3 uur verkiezen van mandaten en daarna nog 1 uur inhoudsloos debatteren.'

‘Eigenlijk zijn alle argumenten van HoGent fout’

Serhat Yildirim, voorzitter VVS

Dat is iets wat Dylan Couck, bestuurder Onderwijs bij VVS, moeilijk kan begrijpen. ‘Op de eerste vergadering na duurt die verkiezing nooit langer dan een kwartier. En als ik de agenda's van de afgelopen vergaderingen bekijk, hoop ik dat thema's zoals de lerarenopleiding en de bekwaamheidsbewijzen, de contractstage van de opleiding verpleegkunde of discussies rond professionele masters niet als “inhoudsloos” worden beschouwd.’

Verder wijst Couck op het grote aantal mandaten dat door de VVS moet worden ingevuld, gezien ze als Vlaamse studentenvertegenwoordiging in talrijke beleids- en adviesraden zetelt.

‘Eigenlijk zijn alle argumenten van HoGent fout’, zegt Serhat Yildirim. Maandag zit VVS samen met de Studentenraad HoGent om hun beslissing te bespreken. ‘Ik hoop echt dat we hen kunnen overtuigen om toch te blijven.’

Vereniging van Vlaamse Hogeschoolstudenten

Voorzitter van de Studentenraad HoGent Hans De Boeck zegt dat zijn studentenraad ‘informele steun’ van andere studentenraden had in hun demarche. Een aparte VVS voor hogeschoolstudenten oprichten is een piste die zou kunnen worden bewandeld, zegt hij.

Een korte rondvraag bij andere hogeschoolstudentenraden wijst echter op niet erg veel enthousiasme voor een nieuwe vereniging. Tessa Garrein, voorzitter van de Studentenraad Arteveldehogeschool: ‘We zijn zowel tevreden over onze positie binnen VVS, alsook over de prioriteiten die VVS stelt. Dat maakt een nieuw overkoepelend orgaan voor ons minder nodig. VVS heeft de voorbije jaren sterk ingezet op naamsbekendheid, met een nieuw orgaan start je echt vanaf nul.’

Studentenraad UA zou intern een toenadering tot VVS aan het bekijken zijn

Ook ASR Brussel is tevreden met VVS. Bouzouf: ‘We hebben vertrouwen in VVS en het bestuur. Zelfs als we dat vertrouwen niet zouden hebben, vergt het in zee gaan met HoGent voor een nieuwe VVS voor hogescholen veel inzet en vertrouwen, en dat vertrouwen ontbreekt bij ons. Ze hebben nooit op voorhand hun ongenoegen geuit, we hadden dat graag vooraf gehoord. Het was niet leuk om dat via een Facebookbericht te horen te krijgen.’

Wat nu, VVS?

Hoe dan ook is het uittreden van een vierde studentenraad uit VVS geen goed nieuws voor de organisatie. De vraag is of VVS nog genoeg gewicht in de schaal kan leggen bij het beleid. ‘Aan onze legitimiteit wordt niet getwijfeld’, stelt Serhat Yildirim. ‘VVS vertegenwoordigt nog steeds het merendeel van de studenten in Vlaanderen, laat me dat benadrukken. Daarnaast, het is niet omdat bepaalde lokale studentenraden niet aangesloten zijn, dat ze daarom tegen VVS zijn. En bovendien blijven wij het decretaal verankerde orgaan.’

Bovendien zijn de relaties met de Studentenraad UA erg goed dit jaar, aldus Yildirim. Zij zouden intern een toenadering aan het bekijken zijn. Ook met Stura KU Leuven probeert VVS goede relaties te behouden.

Powered by Labrador CMS