artikel> Antwerpse en Leuvense studentenraad krijgen eigen zitje naast VVS

Tweede zit voor studenten in Vlaamse Interuniversitaire Raad

De Leuvense en Antwerpse studentenraden krijgen een zitje in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) naast de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS), die er al namens alle instellingen zetelde.

Gepubliceerd

Studentenraad KU Leuven (Stura) stapte in 2016 uit de VVS, uit onvrede over de interne werking. Kort nadien hield ook studentenraad UAntwerpen (SRUA) het voor bekeken, om dezelfde redenen. VVS voerde sindsdien enkele hervormingen door, maar kon daarmee geen zoden aan de dijk zetten.

Samen vertegenwoordigen de Antwerpse en Leuvense studentenraden iets meer dan de helft van de Vlaamse universiteitsstudenten. Sinds hun exit worden die studenten niet meer rechtstreeks vertegenwoordigd op Vlaams niveau.

'We kunnen enkel de hand reiken en we hopen dat de studentenraden daar gevolg aan geven'

Serhat Yildirim, voorzitter VVS

Een spijtige zaak, vond ook de Leuvense rector Luc Sels. Sels drong er op aan om de vertegenwoordigers in de Vlaamse Interuniversitaire Raad op te nemen, naast VVS. ‘Het is niet zonder slag of stoot gegaan, maar finaal was er een akkoord. Een minderheidsparticipatie van de universiteitsstudenten in de VLIR, dat kan niet.’

Druk op VVS

De facto zal er tot het volgende werkingsjaar een dubbele studentenvertegenwoordiging in de VLIR zetelen. Tenminste als overgangsmaatregel, met de vraag om rond te tafel te zitten richting een reïntegratie van alle studentenvertegenwoordigers in VVS. Dylan Couck zetelde al vanuit VVS, Stura-voorzitter Robbe Van Hoof zal namens KU Leuven en UAntwerpen aanschuiven.

‘Er is een duidelijke vraag richting VVS om zich te bezinnen over hun missie en representativiteit’

Luc Sels, rector KU Leuven

‘Het is een tijdelijke oplossing, waar wij vanuit VVS weinig commentaar op hebben’, zegt voorzitter Serhat Yildirim. De legitimiteit van VVS komt volgens hem niet in het gedrang: ‘Wij zijn per decreet verankerd als vertegenwoordiging en worden door alle partijen erkend. Het is een tijdelijke oplossing met duidelijke voorwaarde. We kunnen enkel de hand reiken en we hopen dat de studentenraden daar gevolg aan geven. Ons gezamenlijke doel blijft de belangenverdediging van studenten. Dat kan het beste door één vereniging te ondersteunen en dat is VVS.'

Voorlopig lijkt de bal in het kamp van VVS te liggen, dat nu genoodzaakt is te reflecteren over de eigen werking. Sels: ‘Er is een duidelijke vraag richting VVS om zich te bezinnen over hun missie en interne structuur en hoe ze voldoende representatief kunnen zijn voor alle universiteiten.’ Als het eind dit academiejaar niet tot een vergelijk komt, zal het punt opnieuw geagendeerd worden.

Niets zo permanent als een tijdelijke oplossing

Het grootste struikelblok voor Stura KU Leuven om opnieuw toe te treden is dat hogescholen binnen VVS mee kunnen beslissen over universitaire materie. Zo zat er in academiejaar 2016-2017 een afgevaardigde van hogeschool Odisee in een werkgroep over het ingangsexamen voor geneeskunde en dat kon op weinig begrip rekenen bij Stura.

‘Het is een probleem dat de stem van de Hogere Zeevaartschool binnen VVS even zwaar doorweegt als die van de KU Leuven’

Robbe Van Hoof, voorzitter Stura KU Leuven

Ook de interne structuur is een heikel punt. De stem van elke studentenraad is er evenveel waard. ‘Het is een probleem dat de stem van de Hogere Zeevaartschool even zwaar doorweegt als die van de KU Leuven’, stelt Van Hoof. ‘Vooral ook omdat er specifieke dossiers op tafel liggen. Omgekeerd vinden wij ook dat wij niet moeten beslissen over hogeschoolmaterie.’

‘Als we niet tot een compromis komen, blijft meer dan de helft van de Vlaamse universiteitsstudenten niet vertegenwoordigd.’ Maar zo’n compromis zal er niet komen zonder VVS-hervorming, klinkt het resoluut. Dit academiejaar vonden er nog geen gesprekken plaats tussen Stura KU Leuven en VVS, wel tussen VVS en Stura UAntwerpen.

In de VLIR hebben de studentenvertegenwoordigers een waarnemende rol. In de Vlaamse Onderwijsraad, het algemene adviesorgaan van de Vlaamse Overheid, kunnen de vertegenwoordigers deelnemen aan de besluitvorming. Per decreet is het daar verankerd dat de studentenvertegenwoordiging enkel via VVS kan worden georganiseerd.

Aanpassing: in een eerdere versie van dit artikel stond dat een Odisee student vorig jaar in een werkgroep voor het ingangsexamengeneeskunde zetelde. Een beetje verwarrend, correcter is dat hij dit in academiejaar 2016-2017 deed.

Powered by Labrador CMS