artikel> Toekomst studentenraad onzeker

Verkiezing voorzitter studentenraad uitgesteld door intern conflict

Vrijdag zou Stura een nieuwe voorzitter verkiezen. De verkiezing werd verdaagd naar aanleiding van onenigheid binnen de opkomende ploeg. ‘Deze onduidelijkheden staan een serene verkiezing in de weg.’

Gepubliceerd

De verkiezing liep niet naar behoren. Verschillende procedures werden niet gerespecteerd. Concrete aanleiding voor het verdagen van de verkiezing was de onzekerheid die ontstond wanneer duidelijk werd dat twee kandidaat-mandatarissen hun aangekondigde kandidatuur niet indienden omwille van conflicten binnen Stura. ‘Door gebeurtenissen tijdens de laatste weken en dagen en de drukte daarrond zijn wij niet in staat een beslissing te maken’, verklaarden ze daarover aan een volle Algemene Vergadering.

Normaal gezien zou een groep van vijf mandatarissen in blok naar de verkiezing stappen als toekomstig kernbestuur. Ze dienden een gemeenschappelijke visietekst in. Vrijdag zou gestemd worden over kandidaat-voorzitter en huidig ondervoorzitter Sander Vanmaercke, in de weken erop zou de verkiezing van de overige kandidaten volgen.

Op de beweegredenen van de twee mandatarissen om uit de constellatie te stappen, werd tijdens de AV niet dieper ingegaan. Volgens verschillende betrokkenen binnen en buiten het bestuur van de studentenraad gaat het om een vertrouwensopzegging in Vanmaercke na interne conflicten in aanloop naar de verkiezing. De twee kandidaten bevestigden dat niet en waren nog niet beschikbaar om te reageren op de feiten.

Wat er vrijdag precies is gebeurd

Volgens de normale procedure maakt Stura een week op voorhand bekend wie kandidaat is voor een functie, waarop de facultaire vertegenwoordigers vragen aan de kandidaten kunnen insturen naar het neutrale kiescomité. Dat comité maakt een selectie van de vragen, die ze overloopt voor de verkiezing begint. De selectie riep afgelopen vrijdag vragen op. Voor spontane vragen is er haast nooit ruimte.

De bal ging aan het rollen bij de voorstelling van de vragen aan de AV door voorzitter van het neutrale kiescomité en huidige Stura-voorzitter Robbe Van Hoof. Een facultaire vertegenwoordiger uitte daarop de wens om nog een vraag bij te voegen rond mogelijke belangenvermenging. Vanmaercke bekleedt en behoudt immers een facultair mandaat bij Katechetika (Theologie). ‘We moeten ons echt houden aan de vooraf ingestuurde vragen wegens tijdsgebrek’, luidde het antwoord. Een lid van Stura dat geen deel uitmaakte van het kiescomité meldde vanuit de zaal echter dat de vraag wel was ingediend.

Verschillende facultaire vertegenwoordigers hadden een vraag naar mogelijke belangenvermenging ingezonden die niet werd geselecteerd

Verschillende facultaire vertegenwoordigers hadden de vraag naar mogelijke belangenvermenging ingezonden, zo blijkt. Dat maakt haar afwezigheid in het uiteindelijke pakket op zijn zachtst uitgedrukt verdacht. Daarbovenop leverde een rondvraag ons een berg op aan vragen die vooraf werden ingezonden, maar het niet hadden gehaald. De uiteindelijke selectie van het kiescomité leek in vergelijking daarmee een handige set aan binnenkoppers voor de kandidaat-voorzitter.

De vraag in kwestie werd onder aanhoudende druk van de Algemene Vergadering, het hoogste beslissingsorgaan van Stura, alsnog opgenomen. Een heleboel bezwarende vragen kwamen nooit voor het voetlicht.

Interne onenigheid

Een aanzienlijk deel van de vragen die we konden inkijken zijn niet afkomstig vanuit de facultaire vertegenwoordiging, maar vanuit leden van het huidige bestuur van Stura zelf. Het rommelt binnen de organisatie. Het merendeel van Stura zou gedurende de afgelopen weken haar vertrouwen in de kandidaat voorzitter definitief hebben opgezegd. Vanmaercke is momenteel nog ondervoorzitter van de studentenraad.

Een uurtje voor de verkiezing verklaarde de voorzitter van de studentenraad nog aan Veto dat er geen vuiltje aan de lucht was, wanneer hem gevraagd werd of het gerucht klopte dat twee kandidaten zich hadden teruggetrokken.

Als moeilijkheden rond het toevoegen van de vraag de AV nog geen reden tot achterdocht gaven, kwam er nog een schepje bovenop wanneer een AV-lid de lijst opvroeg van ingediende kandidaturen voor de andere posities bij Stura. De deadline daarvoor was verstreken en volgens het reglement moet de lijst ten laatste de dag voor de verkiezing al naar alle faculteiten worden uitgestuurd. Door de hectiek van de laatste paar dagen was dat nog niet gebeurd, klonk het bij de commissie, waarop de namen werden opgesomd.

De AV besliste vrijwel meteen dat er gestemd moest worden over het verdagen van de verkiezing, wegens te grote onduidelijkheid

Op dat moment werd pas duidelijk dat twee van de vier kandidaten die samen met Vanmaercke zouden opkomen geen kandidatuur hadden ingediend. Daarnaar gevraagd, verklaarden ze voor een volle AV dat gebeurtenissen van de laatste weken en dagen hen niet in staat stelden een beslissing te maken. Ze verontschuldigden zich daarvoor en wensten niet verder in te gaan op die gebeurtenissen. Hun bezwaren hadden niets met de inhoud van de visietekst te maken, verklaarden ze. Die steunden ze nog steeds.

De verkiezing werd vervolgens gepauzeerd, waarop de verantwoordelijken vanuit de verschillende faculteiten met elkaar in overleg gingen. Een poos later hervatte de procedure, maar besliste de AV vrijwel meteen dat er gestemd moest worden over het verdagen van de verkiezing. Er was te grote onduidelijkheid ontstaan. Dat stond volgens het kiescomité en enkele facultaire vertegenwoordigers een serene verkiezing in de weg. Met een bijna unanieme uitslag werd de verkiezing verdaagd.

Hoe moet het verder?

De studentenraad slaat een brug tussen de studenten enerzijds en de academische en politieke overheden anderzijds en vertegenwoordigt meer dan 50.000 studenten over heel Vlaanderen. Het is momenteel onzeker of de kandidaat-voorzitter vrijdag opnieuw zal opkomen en hoeveel kandidaturen er zullen worden ingediend.

Bij velen duikt het schrikbeeld op van vorig academiejaar. Toen stapte de helft van Stura bij het begin van hun legislatuur op wegens een intern conflict en draaide de vertegenwoordiging een jaar lang op een erg laag pitje. De huidige ploeg wist de vertegenwoordiging dit jaar weer op de rails te zetten.

Aanstaande vrijdag staat een nieuwe verkiezing voor een voorzitter op de agenda. In tussentijd draait de politieke lobby op volle toeren: onduidelijkheid troef. De leden van Stura zullen hun beweegredenen in de loop van de week verduidelijken in gesprekken met de voorzitters van de facultaire vertegenwoordiging, zo werd aangekondigd op de AV. Ze geven aan om die reden nog niet te willen reageren in Veto.

Wordt vervolgd.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel schreven we dat het kiescomité verklaarde vergeten te zijn om de lijst met kandidaten tijdig aan de AV te bezorgen. Dat is niet helemaal juist. Ze voegde er ook aan toe dat dat door de hectiek van de laatste paar dagen kwam en ze nog wilde wachten op de kandidatuur van een kandidaat die uit overmacht te laat was, om vervolgens alles in blok op te sturen.

Lees de reactie van het comité hier.

Powered by Labrador CMS