ANALYSE STUDENTENVERTEGENWOORDIGING

Zo heb jij een stem

Aan de KU Leuven besturen de studenten mee. Belangrijke spelers op dat vlak zijn LOKO en de Studentenraad. Op deze manieren verdedigen studentenvertegenwoordigers jouw belangen op alle beleidsniveaus.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Decennia aan studentenengagement levert vandaag de dag volwaardig medebestuur op aan onze universiteit. Op elk relevant beleidsniveau zit er wel een student of twee. Van op je eigen faculteit, tot aan de deur van het rectoraat. Centraal daarin staan de Studentenraad, de facultaire overlegorganen, de campusraden, en de opleidingsvertegenwoordigers uit de studentenkringen.

Studentenkringen

Studentenkringen – officieel faculteitskringen genoemd – vormen vaak de eerste linie in je vertegenwoordiging. Zo goed als alle studierichtingen hebben er een, maar bij sommige richtingen staat de studentenvertegenwoordiging los van de kringwerking.

Een kring heeft vaak een onderwijsteam met vertegenwoordigers die voor jou zetelen binnen de POC (Permanente Onderwijscommissie) van je opleiding. Een POC komt een aantal keer per jaar samen, en behandelt alles wat te maken heeft met de inhoud en de kwaliteit van de studierichting.

Naast vertegenwoordiging zorgen kringen vooral voor vertier en plezier

Voor alle kwesties die met je opleiding te maken hebben, zijn die opleidingsvertegenwoordigers dus je aanspreekpunt. Wordt er een bepaald vak slecht gegeven volgens jou? Bezoek dan een van hun open onderwijsvergaderingen. 

Naast vertegenwoordiging via de opleidingsvertegenwoordigers, zorgt een kring vooral voor veel vertier en plezier. Het zogenaamde praesidium staat in voor de dagelijkse werking van een kring. Van feestjes tot de verkoop van goedkope handboeken, en van culturele activiteiten en sportinitiatieven tot buitenlandse reizen: kringen zijn een onmisbaar onderdeel van het studentenleven.

Facultaire overlegorganen

Opleidingsvertegenwoordigers van kringen vertegenwoordigen je ook aan de faculteit waarin je opleiding is ondergebracht. Dat gebeurt via de Facultaire Overlegorganen (FO's) die opgebouwd zijn uit alle studentenvertegenwoordigers in de faculteit.

De Academische Raad is in principe het hoogste orgaan, maar de macht ligt pas echt bij het Gemeenschappelijk Bureau

Deze FO's en hun facultaire vertegenwoordigers verdedigen jouw belangen in allerlei dossiers die voor de faculteit belangrijk zijn. De voorzitter van het Facultair Overlegorgaan zetelt in het faculteitsbestuur, zo vormt die student voor alle studenten van je faculteit een rechtstreekse spreekbuis.

Daarnaast zetelen alle zestien FO's in de Algemene Vergadering (AV) van de Studentenraad, het hoogste vertegenwoordigingsorgaan voor studenten aan de KU Leuven.

Stura

De Studentenraad KU Leuven (Stura) is het hoogste vertegenwoordigingsorgaan voor studenten aan de KU Leuven. Stura vertegenwoordigt ze namelijk allemaal (bijna vijftigduizend!), ook diegenen die op een van de campussen buiten Leuven studeren.

Haar standpunten neemt ze in via de Algemene Vergadering (AV), waarin alle zestien FO's tweewekelijks samenkomen. In nagenoeg alle belangrijke adviesraden en beslissingsorganen van de universiteit heeft Stura een zitje. De belangrijkste zijn de Academische Raad en het Gemeenschappelijk Bureau.

De Academische Raad (AR) is in principe het belangrijkste orgaan van de KU Leuven. Ze verzamelt input vanuit allerlei adviesraden en behandelt alle belangrijke dossiers aan de universiteit. Verschillende geledingen zijn er vertegenwoordigd: de decanen, vertegenwoordigers van alle personeelscategorieën, de beleidsploeg, de academische beheerders en vier studentenvertegenwoordigers van Stura.

Maar de grote macht ligt pas echt bij het Gemeenschappelijk Bureau (GeBu). Die neemt beslissingen die vervolgens - eerder formeel - worden goedgekeurd door de Academische Raad. Wie in dit orgaan vertegenwoordigd is, is dus veel bepalender voor het reilen en zeilen aan de universiteit. Samen met de rector, de vicerectoren, de algemeen beheerder en rectoraal adviseurs, zetelt de voorzitter van de Studentenraad er in naam van de student. 

Campusraden

Campusraden staan in voor de campusgebonden vertegenwoordiging van studenten. Denk aan zaken als voeding, huisvesting en studentenvoorzieningen. De grootste campusraad is die van Leuven, de Leuvense Overkoepelend Kringenorganisatie (LOKO).

In tegenstelling tot de Studentenraad, beperkt een campusraad zich dus tot de studenten op een bepaalde campus. Andere voorbeelden van campusraden zijn het praesidium van de Kulak, Absoc en Celesa op de Antwerpse campussen of Kring Brugge op campus Brugge.

De campusraden komen maandelijks samen in het campusoverleg van Stura. Hier wordt voornamelijk het universiteitsbrede beleid van studentenvoorzieningen besproken. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan gezondheidsbeleid, mentaal welzijnsbeleid, mobiliteit, enzovoort.

Daarnaast ondersteunt LOKO ook alle studentenkringen en vrije verenigingen in Leuven. Haar standpunten neemt ze in via de Algemene Vergadering (AV), waarin vertegenwoordigers uit elke Leuvense kring zitten. Hoe groter het aantal studenten in de opleiding van een kring, hoe meer stemmen die kring heeft in de AV.

Ten slotte staat LOKO bekend om de vele evenementen die ze organiseert. Denk bijvoorbeeld aan de Beiaardcantus of de 24 urenloop. Dat laatste is een 24 uur lang durende estafetteloop, waarbij studenten het in naam van hun kring tegen elkaar opnemen om de meeste rondjes te lopen. Dit jaar vindt ze plaats op 24 en 25 oktober.

Powered by Labrador CMS