lezersbrief> Gilles Verriest, (Jong) N-VA Kortrijk

Lezersbrief: Jong N-VA en Schild & Vrienden zijn geen gelijken

Gilles Verriest van Jong N-VA Kortrijk miste enige nuance in het editoriaal over Dries van Langenhove en het Vlaams-nationalistische Schild & Vrienden. 'Wij beleven nationalisme fundamenteel anders.'

Gepubliceerd

U leest het editoriaal waarop Verriest reageert hier.

Vorige week verscheen er een interview met Schild & Vrienden oprichter Dries Van Langenhove in VETO. In navolging van dat interview werd er een opiniestuk bijgevoegd door de journalist van het desbetreffende interview. Een opiniestuk dat, zo bleek, werd gedragen door de gehele redactie. Nochtans werden een paar redeneringen naar voren gebracht, die mij wel zeer kort door de bocht leken.

Er is vooral één passage die mij tegen de borst stoot. Namelijk waar de journalist stelt dat Dries Van Langenhove geen neofascist of transfoob is, maar wel extreemrechts. Hij wint aan populariteit en dus, dixit de schrijver, haalt hij ‘met andere woorden de jongerenafdelingen van Jong N-VA leeg.’ Als zouden S&V en Jong N-VA in dezelfde pool vissen en dezelfde vorm van nationalisme en zelfs conservatisme aanhangen.

Het lijkt mij overduidelijk dat Dries Van Langenhove een vorm van etnisch nationalisme nastreeft, waarin hij zelf zeer goed weet wie hij Vlaming vindt en vooral wie nooit Vlaming kan worden. In het interview geeft hij bijvoorbeeld aan dat wie een hoofddoek draagt eigenlijk geen Vlaming kan zijn, want ‘de hoofddoek is niet Vlaams.’

Dergelijke ongefundeerde uitspraken en oneliners staat haaks tegenover het civiel nationalisme waarin ik geloof. Iedereen kan Vlaming zijn in onze samenleving, maar we vragen wel om dan ook de samenleving te omarmen. Om bepaalde waarden en normen uit te dragen die hier historisch zijn gegroeid, zoals de secularisatie van de maatschappij. Wilt u daarentegen op basis van religieuze redenen aparte zwemuren voor man/vrouw bekomen, dan zullen we daar een lijn moeten trekken, want dit druist in tegen de gelijke benadering tussen man en vrouw.

Wij beleven nationalisme fundamenteel anders. Civiel tegenover etnisch. Jong N-VA en Schild & Vrienden zijn absoluut geen communicerende vaten waarbij als de ene groter wordt, de andere partij kleiner wordt. De N-VA ziet daarbij jaarlijks zijn leden sterk toenemen, wat voor ons een extra stimulans is om het pad van civiel nationalisme te bewandelen.

Wat verder het conservatisme betreft, vind ik dat Dries Van Langenhove een conservatief is met reactionaire standpunten. Hij zal dat misschien niet openlijk toegeven, maar dat valt wel sterk tussen de lijnen af te leiden. Dit is niet het soort conservatisme waar ik als (Jong) N-VA’er voor sta.

Wij als conservatieven analyseren graag ontwikkelingen die zich in een maatschappij ontspinnen. Zeker omdat de snelheid waarmee alles verandert het niet altijd toelaat om een verandering kritisch te benaderen. Zoals Burke ons vroeger al leerde, is de staatsman niet de ingenieur die de samenleving maakt, maar de tuinman die de gemeenschap onderhoudt.

Wat wij echter niet willen, is terugkeren naar ‘de goede oude tijd’ en wij miskennen, noch ontkennen de ontwikkelingen van de dag. Elke generatie dient een kritische synthese te maken van wat historisch gegroeid is, en wat we willen bewaren voor de toekomst.

Wij willen dus vooruit en niet de status quo bewaren die sommige conservatieve groepen wél willen.

Een lezersbrief bevat de mening van een lezer. Zij bevat niet de mening van de redactie.

Powered by Labrador CMS