NIEUWS BESPARINGEN

Na UGent gaat ook Green Office KU Leuven op de schop

Besparingen en een interne reorganisatie bedreigen verschillende tijdelijke jobs bij de dienst Duurzaamheid van de KU Leuven. Net als aan de UGent moet ook het Green Office er in haar huidige vorm aan geloven.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

De KU Leuven plant de diensten Diversiteit en Duurzaamheid te bundelen met KU Leuven Engage, een platform van de universiteit rond maatschappelijk engagement. 'We willen de krachten bundelen rond deze thema's op basis van de gezamenlijke, gedeelde waarden van deze diensten', zegt Sigrid Somers, woordvoerder van de KU Leuven. 'Dit moet de slagkracht en wendbaarheid van deze diensten ten goede komen.'

Bij medewerkers van de universiteit die Veto sprak, klinkt het dat dat een verkapte besparing is. Zo worden alle tijdelijke contracten bij de dienst Duurzaamheid niet vernieuwd. Ook de jobstudenten moeten eraan geloven.

'De dienst Duurzaamheid is sowieso al zwaar onderbemand. De KU Leuven heeft dan gebruik gemaakt van het voorsprongsfonds van de Vlaamse Regering om enkele tijdelijke medewerkers aan te nemen, maar dat fonds loopt nu af en er zal geen continuering zijn van die contracten', vertelt Kris Van Heuckelom, professor aan de KU Leuven en lid van de Duurzaamheidsraad.

Geen middelen

Het grootste slachtoffer van de reorganisatie is de Green Office van de universiteit. Zo'n Green Office is een bekend fenomeen bij universiteiten. Het zijn centrale diensten waar studenten en academisch personeel zich samen kunnen engageren rond duurzame initiatieven. Aan de KU Leuven organiseerde ze bijvoorbeeld de Tap it Up-campagne rond meer drinkbaar kraantjeswater in de gebouwen.

'Het ongeloof is heel groot, wij hebben het gevoel dat ons engagement niet erkend wordt'

Green Office KU Leuven

De dienst moest zich in het verleden altijd al behelpen met overschotten op de begroting. Ze kreeg zelf nooit vaste middelen toegewezen. Gezien de huidige budgettaire krapte zijn die overschotten er nu onvoldoende om de werking verder te zetten.

Vicerector Wetenschap & Technologie Gerard Govers bevestigt dat de Green Office in haar huidige vorm niet zal worden verdergezet: 'We gaan heel die werking met een frisse blik bekijken. Of dat betekent dat er helemaal geen middelen voor zullen zijn, is op dit moment nog niet zeker, maar niet in de vorm die het nu heeft.'

'Er worden tientallen miljoenen gezocht, geen enkele entiteit ontsnapt aan die besparingsinspanning'

Gerard Govers, vicerector Duurzaamheidsbeleid

Hij nuanceert dat er banen verloren zouden gaan: 'Het was van in het begin duidelijk dat het om tijdelijke contracten ging. Dat hebben we nu nog eens herhaald', vertelt hij. 'Het is zo dat de KU Leuven, zoals alle universiteiten, financieel door zwaar weer gaat. Er worden tientallen miljoenen gezocht en er is geen enkele entiteit die aan die besparingsinspanning ontsnapt.'

Paradepaardje

Green Office zelf kreeg de boodschap dat ze het zeker tot 2024 zonder middelen moet stellen en dus ook zonder coördinator – de voltijdse medewerker die het studentenengagement mee in goede banen leidt. Ze benadrukken dat de beslissing erg plots kwam, en dat er niet met hen is overlegd hoe het verder moet. 'Het ongeloof is heel groot, wij hebben het gevoel dat ons engagement niet erkend wordt', luidt het bij Green Office.

De beslissing komt ook hard aan bij sommige andere betrokkenen. 'De Green Office is het paradepaardje van de universiteit. Ook internationaal wordt er opgekeken naar hoe er samen met studenten rond duurzaamheid gewerkt wordt', reageert een anonieme medewerker van de dienst Duurzaamheid die bij de redactie bekend is.

'Er werd meermaals gehamerd op het belang van duurzaamheid, maar wanneer er dan studentenengagement is, kunnen er geen middelen voor worden gevonden'

Een student namens Green Office

De grote troef van Green Office is de continuïteit in haar werking, ze kan projecten blijven opvolgen over verschillende jaren heen. Door de onzekerheid en het gebrek aan middelen kan het werk echter niet worden voortgezet. 'Als er een half jaar lang geen Green Office zou zijn, dan kan dat erg nadelig zijn voor de universiteit', voegt Green Office zelf toe. Ook daarna oogt de toekomst erg onzeker, aldus betrokkenen.

Focus

Voor Liesa Vosch, mandataris duurzaamheid van de Studentenraad KU Leuven, is het nieuws ook een verrassing: 'Het is jammer, want uitgerekend dit jaar werd de aandacht extra op duurzaamheid gevestigd', vertelt ze.

Wat haar betreft, is een bundeling van de drie diensten – de dienst Duurzaamheid, de dienst Diversiteit en KU Leuven Engage – niet noodzakelijk een probleem: 'Er zijn zeker raakvlakken, maar die bundeling mag geen excuus zijn om minder te investeren in duurzaamheid.'

Daar sluit LOKO-voorzitter Bram Schaefer zich bij aan: 'De KU Leuven hecht veel belang aan duurzaamheid en heeft ook ambitieuze doelen. Het zou raar zijn als daarop bespaard wordt, tenzij dat wordt opgevangen door andere diensten.'

Klimaatverandering en de verscherpte duurzaamheidsambities stonden dit jaar centraal in de openingsspeech van Luc Sels

Schaefer is bezorgd dat een eengemaakte dienst de focus zou verliezen: 'Het mag niet zijn dat één thema daardoor naar de achtergrond verdwijnt. Een dienst die zich specifiek bezighoudt met één aspect kan belangrijk zijn om schot in de zaak te krijgen.'

Al maakt Govers zich sterk dat studentenwerking rond duurzaamheid wel ondersteund zal blijven: 'We proberen naar een vorm van studentenwerking te gaan die breder gaat dan één enkele dienst, en die meerdere domeinen omspant.'

'Dat betekent dat we gaan kijken hoe we de doelstellingen ervan veel sterker kunnen inbedden in bijvoorbeeld de studentenkringen zodat we veel meer studenten bereiken en zorgen voor een inbedding in élke faculteit en op élke campus', vertelt hij. 'Maar de doelstellingen rond duurzaamheid blijven prioritair.'

Holle woorden van de rector?

Elk jaar licht Luc Sels op de officiële opening van het academiejaar één onderwerp uit tijdens zijn openingsspeech. Dit jaar stonden klimaatverandering en de verscherpte duurzaamheidsambities van de KU Leuven centraal. Waar het in september nog profetisch 'het wordt het jaar van de duurzaamheid' klonk, lijkt dat optimisme na een jaar van financiële bijsturing dus naar de achtergrond geduwd.

In de speech wijdde de rector een deel specifiek aan de rol van studenten in het duurzaamheidsvraagstuk, met het Green Office op kop. 'Onze studenten zijn partners in duurzame ontwikkeling. Dat geldt zeker voor de studenten die zich verenigen in het Green Office', vertelde Sels toen. Die uitspraak krijgt nu een wrange bijsmaak.

'Aan het begin van het jaar werd er meermaals gehamerd op het belang van duurzaamheid, maar wanneer er dan studentenengagement is, kunnen er geen middelen voor gevonden worden', vertelt een student namens Green Office.

Van Heuckelom wijst erop dat duurzaamheid één van de vier strategische pijlers is: 'Maar als je dan kijkt naar de financiering die daar tegenover staat is dat 0,013% van het jaarbudget, dat is minder dan peanuts. Heel veel van het duurzaamheidsbeleid wordt nu getrokken door vrijwilligers, maar daar moet wel een minimale investering tegenover staan.'

Powered by Labrador CMS