NIEUWS UGENT

Green Office op de schop: 'UGent ondergraaft eigen maatschappelijke positie'

Het plan van de UGent om haar Green Office af te schaffen stuit bij studenten en personeel op onbegrip: 'We begrijpen dat er bespaard moet worden, maar niet op deze manier.' Een open brief telt al meer dan 1700 handtekeningen.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Dat de UGent zou moeten besparen om de energiecrisis door te komen, was al langer bekend. Om hoeveel geld het exact zou gaan, werd pas duidelijk toen Apache de laatste besparingsnota kon inkijken. In totaal moet een gat van 33,5 miljoen euro gevuld worden. Voor 22,4 miljoen euro kijkt de universiteit naar besparingen. Kind van de rekening is onder meer de leerstoel Etienne Vermeersch, die door filosoof Maarten Boudry werd ingevuld.

Voor studenten is het grootste slachtoffer het zogenaamde Green Office. Dat is de afdeling van de universiteit waar studenten en personeel mee vorm geven aan het duurzaamheidsbeleid. Daarnaast zet de organisatie eigen duurzaamheidsprojecten op. Elke Vlaamse universiteit heeft een Green Office; wereldwijd zijn er 71 afdelingen. Vooral het snijden in het aantal personeelsleden is pijnlijk voor de organisatie. 'Met slechts 0,5 VTE (Voltijdse equivalenten, red.) aan personeel worden we de facto afgeschaft', stelt jobstudent Jutte Dessein van Green Office UGent.

'Ik denk niet dat alle leden van de Raad van Bestuur het belang van duurzaamheid beseffen'

Jutte Dessein, Green Office UGent

Het personeel en de studenten van de UGent zaten niet stil een lanceerden een open brief, waar al meer dan 1700 mensen zich achter schaarden. De open brief klaagt de discreptantie tussen de klimaatdoelstellingen van de universiteit enerzijds en de besparing op duurzaamheidswerking anderzijds aan. 'Maatschappelijk engagement als kernwaarde is betekenisloos wanneer de universiteit zich in haar beleid onverschillig toont tegenover de klimaatcrisis als grootste maatschappelijke uitdaging', stelt de open brief.

Rector wil geen dialoog

Dat nieuws kwam bij Green Office UGent aan als donderslag bij heldere hemel. 'We wisten dat er moest bespaard worden, maar hadden dit niet verwacht', aldus Dessein. 'We hebben geprobeerd in gesprek te gaan met de rector, maar daar wou hij niet op ingaan', vertelt Dessein. Als reden gaf rector Van de Walle aan dat hij onmogelijk met alle getroffenen in gesprek kan gaan.

Bij Green Office UGent doen allerlei emoties de ronde, maar bij de jobstudenten die zij in dienst hadden heerst vooral onbegrip. Het is voor hen niet duidelijk hoe de Green Office zou kunnen functioneren zonder personeelsleden. 'Wij doen zoveel met zo weinig geld!', maakt Dessein zich boos. Volgens haar ondergraaft de universiteit zo haar eigen maatschappelijke positie: 'Ik denk niet dat alle leden van de Raad van Bestuur het belang van duurzaamheid beseffen.'

Ook bij Green Office KU Leuven hadden ze de beslissingen van de UGent niet verwacht. 'Green Office UGent is een voorbeeld geweest voor alle andere Green Offices', vertelt Ashley Mertens van Green Office KU Leuven. 'Een duurzaamheidsplatform voor de generatie van morgen verdwijnt, terwijl een duurzame toekomst nog nooit zo belangrijk is geweest', vult ze aan.

Herpositionering geen oplossing

De UGent bevestigt aan Veto de echtheid van de nota die Apache publiceerde. Volgens hen ligt echter niet de afschaffing van de Green Office op tafel, maar willen ze de positie van die organisatie wel herbekijken. Het herleiden van de personeelskost van 2,5 naar 0,5 VTE past in de herpositionering naar een studentenvereniging.

'Eén halftijdse medewerker is veel te weinig voor een universiteit met zoveel studenten en personeelsleden'

Green Office UGent

Volgens Dessein is zo'n herpositionering geen oplossing. 'We zijn geen studentenvereniging, maar houden ons bezig met beleid', stelt ze. Volgens haar zijn voldoende personeelsmiddelen essentieel om als beleidsorganisatie te kunnen werken. Ze had liever gehad dat er geknipt werd in de werkingsmiddelen dan in de personeelskost: 'Met minder middelen kunnen we ook veel doen, met slechts 0,5 VTE kunnen we gewoon niet meer functioneren.'

Volgens Green Office UGent zou door de omvorming naar een studentenvereniging de organisatie niet meer voldoen aan de basisprincipes van het Green Office-model. Dat model stelt bijvoorbeeld dat je als organisatie moet ingebed zijn in de structuren van de universiteit en middelen moet krijgen van die universiteit. Bovendien vinden ze het bij Green Office UGent vreemd dat de universiteit zelf een studentenvereniging zou oprichten zonder dat studenten daarom vragen.

Duurzaamheidsbeleid onthoofd

De UGent meent te blijven inzetten op duurzaamheidsbeleid. Maar de personeelsleden die ontslaan zullen worden, zijn niet enkel werkzaam bij Green Office. Zo zouden de overgebleven uren voor het hoofd van de afdeling duurzaamheid van de UGent zijn. Eén medewerker die halftijds rond duurzaamheid werkt, is volgens Green Office UGent veel te weinig voor een universiteit met zoveel studenten en personeelsleden.

'We zijn geen activisten, maar een drukkingsgroep om het beleid aan te jagen'

Jutte Dessein, Green Office UGent

Volgens Dessein is het voortbestaan van een Green Office daarom essentieel voor het duurzaamheidsbeleid: 'We zijn geen activisten, maar een drukkingsgroep om het beleid aan te jagen.' Ze benadrukt de unieke rol van de Green Office als aanspreekpunt en hub rond duurzaamheid en als platform voor honderden geëngageerde studenten en personeelsleden.

Problemen blijven bestaan

Bij Green Office hopen ze dat de dialoog, die tot nu door de rector werd weggewuifd, er toch nog komt: 'We zijn niet de vijand van de universiteit, maar dragen de UGent in ons hart.' Green Office benadrukt dat ze tot de kerntaak van de universiteit behoort en daar niet zomaar op bespaard kan worden. 'We begrijpen dat er bespaard moet worden, maar niet op deze manier', vervolgt Dessein.

De studenten wijzen op het onderliggende probleem dat aan de basis van de financiële malaise ligt: de onderfinanciering door de Vlaamse overheid. Ook in de open brief die professoren en onderzoekers opstelden, komt die structurele onderfinanciering aan bod. De problemen zijn dus ook met deze besparingsronde nog niet definitief van de baan.

Powered by Labrador CMS