Aanpassing strafwet moet lacune opvullen

Wetgeving over wraakporno schiet tekort

21 maart 2016
Artikel
“Wraakporno wordt in de media vaak nogal eng gedefinieerd,” vindt Eva Lievens, professor Rechten aan de Universiteit Gent.

“Wraakporno duidt op een wrokkige ex-partner die seksueel getinte foto’s verspreidt die oorspronkelijk vaak met toestemming werden gemaakt, ,” vertelt Lievens, professor recht en technologie aan de UGent. “Maar er zijn bijvoorbeeld ook situaties waarin naakte of seksueel getinte beelden worden verspreid door andere personen dan een ex-partner: personen die dergelijke foto's via via in handen hebben gekregen of ook hackers.”

Schade

Volgens Lievens heeft wraakporno zware gevolgen: “Slachtoffers wordt ernstige emotionele en psychologische schade toegebracht. Het beïnvloedt zowel hun dagelijkse als professionele leven.”

Internet en technologie spelen een belangrijke rol. “Vandaag kan iedereen via het internet zonder problemen een enorm aantal mensen bereiken. Met een simpele muisklik kan je beeldmateriaal uploaden en delen. Zo kunnen de beelden blijven circuleren, waardoor de afgebeelde persoon telkens opnieuw in een slachtofferrol gedwongen wordt.”

"Afgebeelde personen worden telkens opnieuw in een slachtofferrol gedwongen"

Vaak worden die naaktbeelden vergezeld van de persoonlijke gegevens van het slachtoffer. “Een populaire handelswijze, beter gekend als doxing,” verklaart Lievens. “Doxing laat slachtoffers bijzonder kwetsbaar achter en maakt hen weerloos tegen verdere pesterijen en intimidatie, online én offline.”

Nieuwe wet

Tot voor kort was het juridisch kader rond wraakporno compleet ontoereikend. Eind januari werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat ervoor zorgt dat het openbaar maken of onthullen van naaktfoto's of seksuele beelden zonder de toestemming of zelfs buiten medeweten van de afgebeelde persoon strafbaar wordt gesteld. “De aanpassing van de strafwet lijkt een stap in de goede richting,” zegt Lievens, “maar blijft het toch afwachten om te zien hoe de nieuwe bepaling in de praktijk zal worden toegepast.”

De wet voorziet een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar voor het openbaar maken of verspreiden van naaktfoto’s of seksbeelden. Zelfs als het slachtoffer initieel heeft ingestemd met het maken van die beelden.

"Het wetsontwerp lijkt een stap in de goede richting"

“Niet alleen de overheid speelt een rol in het bestrijden van wraakporno. Ook bijvoorbeeld sociale netwerksites tonen zich stilaan bewust van het feit dat beelden en opnames vaak via hun platformen worden onthuld en verspreid,” denkt Lievens. “De initiatieven van deze sociale netwerksites om dergelijke beelden vrijwillig te verwijderen zullen dan waarschijnlijk ook snellere resultaten opleveren voor de slachtoffers dan een strafprocedure voor de rechtbank.”

Het eerste artikel in het dossier rond wraakporno, enkele getuigenissen van slachtoffers, lees je hier.