De Leuvense kotenmarkt anno 2019-2020

Een beeld op de weelde aan koten die Leuven te bieden heeft

23 april 2019
Artikel
Auteur(s): Rani Goelen , Mathilde Dams
De lente is in volle zwang, de laatste vakantie voor de examens is voorbij, en ook de zoektocht naar een geschikt kot begint weer voor vele studenten. Een blik op het kotenlandschap waar ze induiken.

Veto kon de hand leggen op data van meer dan duizend koten die het afgelopen jaar verhuurd werden via Kotwijs, de kotendatabank van de dienst Huisvesting van de KU Leuven. De resultaten van de analyse zijn te zien op bijgevoegde kaart.

Het aanbod is divers, er zijn koten te vinden voor minder dan €300 tot meer dan €500.

Allereerst is het opmerkelijk dat van koten die te vinden zijn op kotwijs de huurprijzen in Heverlee rond campus Arenberg even divers zijn als binnen de ring. Dit spreekt een algemeen heersend idee tegen dat een kot buiten de ring misschien wat onhandig voor wie in het centrum les heeft, maar wel goedkoper is.

Er is geen sprake van een concentrisch patroon waarbij de prijzen simpelweg duurder zijn in het centrum en goedkoper worden richting ring

Binnen de ring zijn vooral de prijzen rond de Grote Markt en de Vismarkt hoger, de gezelligste stukjes van het centrum van Leuven. Het is niet zo dat er een concentrisch patroon is waarbij de prijzen simpelweg duurder zijn in het centrum en goedkoper worden richting ring. Het is dus vooral van belang om een locatie in de buurt van de eigen campus te zoeken. Koten aan de ring of op de Oude Markt blijken niet per se goedkoper, ondanks de aanwezige geluidshinder. Deze data lijken dus te suggereren dat nachtlawaai minder doorweegt op de prijsverhouding dan de locatie.

Vraag en aanbod door de jaren heen

Het lijkt niet eenvoudig om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, de Leuvense kotenmarkt kende de afgelopen jaren sterke evoluties. Nadat lange tijd een kotentekort heerste, werden tussen 2012 en 2017 zo’n 2.600 kamers bijgebouwd. Het totaal aantal kamers wordt geraamd op 42.000.  

'Pas vanaf september kunnen we vaststellen of er al dan niet sprake is van een tekort'

Ludo Clonen, hoofd Studentenhuisvesting

Ludo Clonen, hoofd van de Dienst Studentenhuisvesting, legt uit: ‘Van 2011 tot 2013 was er een tekort aan kamers op de markt, wat zorgde voor een forse prijsstijging. De private sector, maar ook de KU Leuven, hebben sindsdien verschillende residenties bijgebouwd. Tussen 2016 en 2018 kwam er een redelijk overschot van kamers, wat leidde tot een stabilisering van de huurprijs. Nu is dat overschot lang niet meer zo groot als voordien.’

Ondersteuning bij zoektocht

Voor studenten is het niet evident om een kamer te vinden tussen die 42.000 koten. De Huisvestingsdienst van de KU Leuven ondersteunt de zoektocht naar een kot voor nieuwe studenten op verschillende manieren. Eerst en vooral zijn er de bezoekdagen in het voorjaar: ‘Op 30 maart en 27 april kunnen studenten de residenties bezoeken, zowel de residenties met huurprijs op maat als andere residenties en zowel deze van de KU Leuven als de private residenties. Vanaf die data stellen ook veel private verhuurders hun koten beschikbaar op de markt. Bovendien geven we de nieuwe studenten uitleg over hoe ze een goed kot kunnen vinden.’ Studenten die er niet bij konden zijn, kunnen de uitleg terugvinden op de site van de dienst huisvesting.

Clonen wijst daarnaast op het belang van de site Kotwijs. ‘We raden studenten aan om daar hun kot te zoeken, omdat ze dan zeker kunnen zijn dat er daar een controle is geweest.’ Koten hebben ofwel een blauw label dat wijst op een controle door de huisvestingsdienst, of een groen label dat betekent dat er ruimere controle is verricht door de stad.

Nieuwe huurwetgeving

De huurprijs kan bij verlenging van het contract niet langer zomaar opgeslagen worden, het is voor huurcontracten voor studentenhuisvesting afgesloten vanaf 1 januari 2019 de algemene regel dat de huurprijs enkel nog geïndexeerd kan worden. De huurprijs van het tweede of volgende contract moet dus hetzelfde zijn als die van het eerste. De verhuurder mag de huurprijs wel indexeren. Er is een opsplitsing mogelijk tussen de huurprijs enerzijds en de kosten en de kosten voor energie, water en telecommunicatie anderzijds. Deze kosten kunnen wel nog aangepast worden, maar moeten uiteraard overeen komen met de werkelijke uitgaven. Clonen merkt de laatste jaren een stabilisatie van de huurprijzen op: ‘De huurprijzen stegen met zo’n 1,5 à 2%, eenzelfde verhoging als de index.’   

Tot slot heeft Clonen nog advies voor de nieuwe student in Leuven: ‘Bezoek zeker verschillende koten, lees je contract goed na, weet wat vervat zit in de prijs. En als je kamer een kotlabel heeft, dan is dat natuurlijk een meerwaarde.’

Gerelateerde Artikels