Filosofiestudent wint interfacultair welsprekendheidstornooi

“Welsprekendheid is een belangrijke vaardigheid die kan aangeleerd worden”

20 februari 2016
Artikel
Auteur(s): Karel Peeters
Vorige week organiseerde VRG haar jaarlijks interfacultair welsprekendheidstornooi. Filosofiestudent Hans De Mey ging naar huis met de hoofdprijs.

De winnaar werd gekozen door een jury waarin rector Rik Torfs, parlementslid Zuhal Demir (N-VA), burgemeester Bart Somers (OpenVLD) en Cas Vanommeslaeghe (Preparee) zetelden.

In een goed gevulde PDS moesten de kandidaten verschillende rondes doorlopen, sommige voorbereid, andere geïmproviseerd.

Voor Paul Vangoitsenhoven, rechtenstudent en mede-organisator, was het alvast een succes. “Het event wordt nu al meer dan 20 jaar georganiseerd. Maar dit jaar was het echt een enorm goede editie. De rector was ook zeer tevreden.”

Ook Somers was onder de indruk van de deelnemers. “Ik vond de algemene kwaliteit van de deelnemers heel hoog liggen. Er waren een aantal onderdelen waarvan we als jury echt onder de indruk waren.”

Baby Verhofstadt

De publieksprijs ging naar economiestudent Philippe Nys, die door de jury al snel de bijnaam “baby Verhofstadt” kreeg. Somers feliciteerde de jongeman met zijn handgebaren die “gelukkig niet zo molenwiekend als Guy Verhofstadt in het Europees Parlement.”

Lucas Vanlaer, preses en kandidaat voor VTK, trok de humoristische kaart. Verwoede pogingen om Zuhal Demir te versieren, werden na haar positieve reactie gefnuikt toen iemand uit de zaal “get a room” riep. De klassieke grap dat burgerlijk ingenieurs geen vrouwen zien viel bij jurylid Vanommeslaeghe niet in goede aarde. “De eerste keer is dat grappig, de tweede keer is dat grappig, (…), de vijfde keer niet meer.” Vanommeslaeghe weerhield zich niet de kandidaat van VRG, Manon Vandebergh aan te pakken. Na een improvisatieronde was zijn commentaar “in uw wereld moet het wel allemaal kloppen.” Harde woorden voor een jonge studente.

Hans De Mey kreeg de zaal met zich mee wanneer hij in de improvisatieronde moest vertellen over de “Branderburger Tor”

De Mey won de zaal over wanneer hij in de improvisatieronde moest vertellen over de “Branderburger Tor.” Met intentie of uit onachtzaamheid stak de filosofiestudent een redevoering af over een tor, een keversoort die je in Brandenburg kan vinden.

Volgens Somers de terechte winnaar. “We hebben de kandidaten beoordeeld op het geheel en we vonden zijn openingsrede indrukwekkend. Hij slaagde erin een emotionele impact te hebben op het publiek. “

Somers benadrukt het belang van welsprekendheid in de hedendaagse maatschappij. “Ik heb zelf ook nog meegedaan aan het welsprekendheidstornooi. Ik denk dat het wel een belangrijke vaardigheid is. Niet alleen in het publiek, maar ook daarnaast, als je werk moet gaan zoeken, zelfs naar uw vriendenkring toe. Het is de gave van goed te kunnen verwoorden wat je denkt.”

Relevante kunst

Er mag ook meer belang worden gehecht aan welsprekendheid in het onderwijs volgens Somers.”Ik vind dat daar meer aandacht naar mag gaan, niet alleen het klassieke idee maar welsprekendheid in een brede zin.“

Vangoitsenhoven is het met hem eens. “Welsprekendheid is misschien minder relevant voor andere studierichtingen, maar het is zeker belangrijk in de arbeidsmarkt en het dagelijkse leven dat je je gedachten gestructureerd kan uitdrukken.” Daarbij zouden volgens Vangoitsenhoven meer mondelinge examens zeker helpen.

Het is niet altijd gemakkelijk andere kringen warm te maken voor het tornooi, legt Vangoitsenhoven uit. “We hebben wel heel veel medewerking gekregen van de andere faculteiten en hun kringen maar het is niet gemakkelijk om kandidaten te vinden bij alle faculteiten. Dit jaar is dat heel goed gelukt.”

Maar niet alleen de rechtenstudenten zijn welbespraakt. Volgens Vangoitsenhoven wil het niet zeggen dat omdat je rechten studeert, je een geboren redenaar bent. “Er zijn heel veel burgerlijk ingenieurs en geneeskundestudenten die ook heel welbespraakt zijn. Zelfs bij WINA.”

Vangoitsenhoven is ervan overtuigd dat welsprekendheid kan aangeleerd worden.

“Ik denk dat je dat zeker kan trainen. We organiseren op voorhand ook workshops met Preparee. Zelfs improvisatie kan je aanleren.”

Deelnemers:

Lucas Vanlaer - VTK

Simon Dirckx - WINA

Auke Dehon - Crimen

Hans De Mey - NFK (winnaar)

Manon Vandenbergh - VRG

Philippe Nys - Ekonomika (publieksprijs)