Het Non-conformistische Groot Dictee der Leuvense Studenten

Gemiddeld maakte de student maar liefst 117 schrijffouten

19 november 2016
Artikel
Auteur(s): Staf Nys
Vorige woensdag vond het Groot Dictee der Leuvense studenten plaats. Het slotdeel van professor Dirk De Geests rectorale trilogie verleidde de deelnemers tot een bijzonder groot aantal fouten.

Ondanks de bijdehante competitiviteit van je linguïstenknobbel geraakte je niet tot bij hét Leuvense spellingsconcours geskûtjesild? Geen zorgen: Veto heeft enkele (117, het gemiddelde aantal) fouten integraal in het dictee opgenomen per woord tellen we maximaal drie fouten en klanken tellen als één fout. Kan jij ze allemaal vinden? De verbetersleutel vind je op onze website.

Prolegomena voor een partiële re-evaluatie van Thomas Morus’ Utopiedenken

’s Winters werd de Groot-Leuvense habibabi kort geleden gekweld door de onerische viscositeit van utopieën, meer dan de tribulaties van de Soenieten en Sjiieten in Verwegistan of het gekoeieneer van het anti-Mexicaanse cordon over koeliearbeid. De lectuur van More’s visionaire panorama zette de would-beacteur aan tot een ontieglijk overpeinzen. Exceptionele, associatieve gedachtesprongen wisselden drastisch af met ideeëloze sublimatie. Ten langen leste besloot hij tot een majestueuze rondetafelconferentie om de tendentieuse distopische downheid van de Verlichtingsideologie te ontwrichten.

Haastje-repje ijlden de rectorale delegués, vervuld van girl power, op stilletto’s naar de solidariteitsstaking om daar met ontzaglijk kunst-en-vliegwerk in grote getalen de snelle reactiemacht van de gepriviligieerde bourgeoisie te recruteren. Voorts verrichtten Youtube en de massaal ge-e-mailde en gesms’te correspondentie adequaat hun werk. Op Secretaressedag werd het Erasmushuis de locatie voor een multi-disciplinaire gedachtewisseling. Als een volleerde goeroe beleed de rector in Potjeslatijn en Indo-Europees koeterwaals de responsabilisering van het grote stadsleven.

De inderhaast opgetrommelde toehoorders luisterden naar allerlei vermoeiende lezingen over de impact van het Doplereffect op micro-economische anti-utopieën, de ortopedagogische meerwaarde van mitielscholen en de compensatoire Midden-Europese acclimatisatie via twee-onder-één-kap-woningwijken, om maar te zwijgen over het goed bedoelde exposé over exotische kruiden zoals karwijzaad, ketoembar, koenjiet, kornoelje en kruizenmunt. Pièce de resistance was een PowerPoint-presentatie over technologische contra-innovaties zoals de zwijhaak, de chimograaf, de osciloscoop en het recombinant DNA.

Gelukkig werd dit kaleidoscopisch ge-emmer door hooggeëerde en hooggeleerde intellectuelen frequent geïnterrumpeerd. Een freile à-capella-koor zorgde zoetgevooist voor intermezzo’s, met verrukkelijke melodiën: Gregoriaanse hymnen maar ook music-hall-deuntjes in up-tempo. Een gerenomeerde mezzosopraan bracht, begeleid door een voortreffelijke clavicinist, obaden, clasmer-jazz, schlagers etcetera.

Een exquis cateringbedrijf verschafte het chicste assortiment aan delicatessen voor gastroseksuelen: geenzins een ordinaire barbeque of fish en chips maar een mousserende daikiri-cocktail met aloë vera of een sherry’tje, gevolgd door mini-entrecotejes, saté’tjes en focachia’s, uiteraard Fairtradeproducten. Het Bruegheliaans dessertenbuffet bestond uit een sleense wafelenbak, boekweitpannenkoeken met Stevia en een miel-feuille. Fanaten van sixpacks hadden warempel vooraf gefrisbee’d, gebodybuild of gesquasht.

De cathartische scène werd bruusk verstoord door een nietsontziende non-conformistische goochemerd die stiekem Torfs’ statieportret met maligne calligrafische graffiti had bekrast. Verbouwereerd wraakte de adjunct-vice-decaan in een dedainieuze en ten hemel schreiende jeremiade deze malloot in mallot.

Post-factuum vatte de analyst acrostichongewijs in zijn resumeetje voor het anuarium het evenement in vijf trefwoorden samen:

transcendentale theatraliteit,
onbijbelse onomatiologie,
risoïde retardering,
feërieke facilitator en
spik en span.

Daarmee vergat hij wel de aanwezige Pzewalskipaardjes.