Jobs jobs jobs (2): Wildgroei aan jobbeurzen is niet altijd effectief

Het jobbeleid van de kringen

21 maart 2016
Artikel
Auteur(s): Margot De Boeck
Het jobbeursseizoen is van start gegaan. De verschillen in aanpak tussen de studentenkringen zijn groot. Dat in het nadeel kan spelen van de student.

De jaarlijkse jobbeurs van VTK in de Brabanthallen is inmiddels een gekend fenomeen. Coördinator Bedrijvenrelaties bij VTK Stefaan Botteldoorn vertelt: “Met 123 standen en 1300 studenten hebben we dit jaar de grootste editie ooit gehad. Bedrijven komen steeds vaker spontaan naar ons toe, omdat we een goede reputatie hebben opgebouwd.”

Bedrijven moeten betalen voor een plekje op de beurs. “Het exacte bedrag ga ik niet zeggen, maar ligt in vergelijking met andere professionele jobbeurzen redelijk laag,” vindt Botteldoorn.

Ook bij Ekonomika lijken ze van wanten te weten: “Wij hebben een Facebookpagina Ekonomika carreer and development, waarop we al onze netwerkworkshops en andere activiteiten bundelen. We zetten het hele jaar door initiatieven op poten om studenten aan een job te helpen. Jaarlijks organiseren we drie jobbeurzen,” vertelt Cesar Suy, binnen Ekonomika verantwoordelijk voor de bedrijvenrelaties.

Tips van Randstad

Het contrast lijkt groot met kringen die studenten afleveren waarvoor een snelle instroom op de arbeidsmarkt minder evident is. De Nieuw Filosofische Kring organiseert bijvoorbeeld geen jobbeurs. Wel zijn er vanuit de faculteit verschillende infomomenten over wat je met je filosofiediploma precies kan doen.

Ekonomika organiseert drie jobbeurzen per jaar

Waar bij Ekonomika en VTK aparte comités bestaan voor bedrijvenrelaties, is de organisatie van de jobbeurs bij taal- en letterkunde een samenwerking tussen de onderwijsvertegenwoordigers van Babylon en het monitoraat “De jobbeurs is ons voornaamste uitstroomevent," zegt Thomas Pierrart van Babylon. "Daarnaast zijn we ook voortdurend bezig onze studenten te overhalen om naar Randstad te stappen en te overtuigen van hun kansen op de arbeidsmarkt.”

Deze grote verschillen tussen de faculteiten vindt Ruth Stokx, hoofd van de studentenadviesdiensten, geen probleem. “Dat is eerder een gegeven dan dat wij ons daarover zorgen maken. Ik ga ervan uit dat elke kring datgene kiest wat voor hen het belangrijkst is.”

Beursjes

Toch lijken de vele jobbeurzen van de kringen de centrale jobbeurs van de KU Leuven in het gedrang te brengen. Organisator van de KU Leuvenjobbeurs Ellen Demarsin vertelt: “We merkten een dalende opkomst. Tijdens de beurs waren er meer dalmomenten dan vorig jaar. We nemen dit mee in de organisatie en promotiecampagne naar volgend jaar toe. Studenten zoeken wellicht ook steeds meer online een job.”

"Ik weet niet of het zinvol is om elke faculteit apart zijn beursje te laten doen"

Ruth Stokx, hoofd studentenadviesdiensten

Stokx wijst op de voordelen van een centrale beurs: “Zeker grote bedrijven zijn op zoek naar vijf verschillende profielen, waardoor een centrale beurs relevant blijft. Ik weet niet of het zo zinvol is om elke faculteit apart zijn beursje te laten doen.”

Wel benadrukt Stokx dat de uitstroomdienst van de KU Leuven vooral aanvullend op de kringen wil werken. “We willen zeer graag dat alle studenten aan de KU Leuven dezelfde informatie krijgen over wat de mogelijkheden zijn en hoe ze het best solliciteren. Daar bestaat bij de kringen wel animo voor, al blijft hun autonomie natuurlijk heilig,” lacht ze nog.

Tussen je laatste lesdag en je eerste job liggen heel wat hindernissen. In deze reeks belichten we de verschillende stappen die de student zet op weg naar de arbeidsmarkt.