Jonge Amerikanen vallen voor Bernie Sanders

“Sanders is als socialist voor Amerika de Antichrist”

13 februari 2016
Artikel
Auteur(s): Margot De Boeck
Binnenkort kiezen de Verenigde Staten van Amerika een nieuwe president. De atypische kandidaat Bernie Sanders ligt goed bij jonge Amerikaanse kiezers.

“Jonge Amerikanen zijn teleurgesteld in het politieke systeem. Het establishment heeft het moeilijk om beslissingen te maken die de Amerikaanse samenleving daadwerkelijk veranderen,” doceert professor Amerikaanse politiek Ken Kennard.

“Als je kijkt naar de steun voor Bernie Sanders, zie je dat dat een grote groep jonge mensen is,” vervolgt Kennard. Sanders is een van de democratische kandidaten. “Sanders is een anti-establishmentkandidaat, ondanks zijn plaats in het congres. Hij noemt zichzelf een socialist. In Amerika komt dat bij wijze van spreken overeen met zeggen dat je de Antichrist bent.”

Literatuurstudent Charlie komt uit de Republikeinse staat Idaho en is christen. Toch is hij van plan om voor Bernie Sanders te stemmen: “Sanders belooft dat alles zal veranderen. Ik ben me ervan bewust dat zijn idealen niet realistisch zijn.” Sanders belooft onder meer gratis onderwijs. “Hij zet jonge mensen aan het denken en hij overtuigt hen omdat hij steeds hetzelfde blijft zeggen.”

Dat gaat minder op voor de andere democratische kandidaat, Hillary Clinton. Zij doet het niet alleen minder goed onder jonge, maar ook onder vrouwelijke kiezers. Kennard analyseert: “Vrouwen stemmen niet voor Hillary. Ik hoor van vele vrouwelijke vrienden dat ze haar niet vertrouwen. Wie haar wel steunt, is vaak al ouder. Ze vindt het moeilijk om een taal te vinden waarmee ze jongeren kan overtuigen.”

"Hilary vindt moeilijk een taal waarmee ze jongeren kan overtuigen"

Ken Kennard, professor Amerikaanse politiek

Tegenstander Sanders is nochtans zelf al 74 jaar oud. “Sanders heeft iets, een zekere x-factor. Hilary heeft een verheven uitstraling, die tegen haar werkt. Niemand dacht ooit van Sanders dat hij het zo ver zou schoppen, wat ervoor zorgt dat hij er relaxed uitziet.”

Trumpfans

Aan de Republikeinse zijde is het vooral Donald Trump die veel onder de aandacht komt. “Er is een grote minderheid die het verhaal van Trump geloven dat moslims en migranten de blanke Angelsaksische Amerikanen onderdrukken. Een deel van hen is jong, maar zij zijn niet de grootste groep,” vertelt Kennard over de miljonair.

Toch waarschuwt Kennard ook voor de eventuele negatieve invloed van de uitspraken van Trump. “Jonge mensen hebben vandaag de dag de meeste zorgen over hun toekomstperspectieven. De verhalen van Trump vinden zo wel enige voedingsbodem, meer dan voordien. De onzekerheid over de toekomst van Amerika speelt daarin een grote rol.

"Ik ben me ervan bewust dat Sanders' idealen niet realistisch zijn"

Charlie, Amerikaanse student

Charlie heeft niet zo veel Trumpfans in zijn vriendenkring: “Voor Trump zijn heeft iets emotioneels. Trump maakt van politiek een televisieshow. Het gaat niet om politieke hete hangijzers, maar om winnen. Trump is een winnaar, die voortdurend een ingebeelde vijand bestrijdt.”

The Daily show

“De retoriek van revolutie is er aan Republikeinse en Democratische kant,” vindt Charlie. “Maar de revolutie van Sanders lijkt me een eerwaardiger doel.” Toch heeft Trump ook een goede kant, zegt Charlie: “Voordien was ik niet echt betrokken in politiek. Trump zorgt ervoor dat meer mensen zich politiek engageren. Wat hij zegt, is niet perfect, maar mensen horen hem wel en worden door hem aan het denken gezet.”

Volgens Charlie is er een omslag bezig onder Amerikaanse jongeren en hun interesse in politiek. “Ik weet niet hoe mijn interesse voor politiek is ontstaan. Humoristen als Jon Stewart en Steven Colbert van The Daily Show hebben daar een rol in gespeeld. Ik vond hen grappig en wilde er meer van weten."

Charlie is er zelf niet helemaal uit: “Politiek wordt meer gepopulariseerd, daarin spelen ook sociale media een rol. Maar dat belemmert misschien ook wel de noodzakelijke activiteiten zoals het goedkeuren van wetten.”