Koppel je extracurriculaire activiteiten aan je diploma!

I-portfolio helpt geëngageerde studenten aan een job

28 november 2016
Artikel
Auteur(s): Anton Geers
Binnenkort kunnen studenten aan de KU Leuven het engagement dat ze buiten de lesuren opnemen ook laten erkennen in hun diploma. Dit identiteitsportfolio moet de arbeidskansen vergroten.

De gemiddelde student vormt zijn persona niet alleen achter de schoolbanken, maar vooral buiten de lesuren. Talloze competenties worden aangeleerd via activiteiten bij studentenverenigingen, vrijwilligerswerk, cultuur, sport enzovoort. Vanaf maart 2017 krijg je de kans dat in een portfolio te koppelen aan je diploma en zo erkenning te krijgen voor je inspanningen. Als een overzicht voor jezelf, maar ook als een nuttige bouwsteen voor het cv.

Lieze Steensels, medewerkster in het Student Career Center, geeft duiding: ‘Het identiteitsportfolio (I-Portfolio, red.) is een online verzamelmap waarin de student de verschillende extracurriculaire activiteiten bundelt waarvoor hij zich gedurende zijn studentenperiode aan de KU Leuven engageert.’

'Aan elke activiteit moeten er voldoende voorwaarden worden verbonden'

Lieze Steensels, medewerkster Student Career Center

Dat portfolio geeft erkenning aan de activiteiten die een student naast zijn studies opneemt en schept verschillende mogelijkheden om aan persoonsvorming te doen. De universiteit wil deze engagementen aanmoedigen en in the picture zetten door het afleveren van een certificaat.

Kwalitatief instrument

Het identiteitsportfolio attesteert enkel de extracurriculaire activiteiten die de student aan KU Leuven zélf doet. De activiteiten die opgenomen worden binnen het identiteitsportfolio, zijn onderverdeeld in vijf verschillende inhoudelijke domeinen: Sociaal, Participatie, Sport, Cultuur en Werkervaring.

‘Wij vinden het belangrijk dat het I-Portfolio een kwalitatief instrument wordt, waarin elke activiteit ook zijn waarde heeft. Daarom vinden we het noodzakelijk dat er aan elke activiteit voorwaarden worden verbonden', aldus Steensels. Het is bijvoorbeeld zo dat, wanneer je studenten vertegenwoordigt in de Studentenraad, je dat pas op je certificaat kan zetten als je op 50% van de vergaderingen aanwezig was. Mij lijkt dat zeker geen overdreven vraag! Op die manier vermijden we dat studenten zomaar alle activiteiten aanduiden.’

‘Vorig jaar hebben we al verschillende organisaties betrokken in onze werking, maar de lijst die we op dit moment hebben - meer dan 50 activiteiten binnen 15 organisaties - is niet exhaustief. Organisaties en diensten kunnen ons blijven contacteren, zowel dit als volgend academiejaar, om te kijken of enkele van hun activiteiten ook mee opgenomen kunnen worden in het I-Portfolio. Als zij voldoen aan onze voorwaarden, lijkt me dat geen probleem’, aldus Steensels.

Studenten zullen hun dossier kunnen gebruiken op Toledo.

Vanaf midden maart 2017 wordt het portfolio geactiveerd en zal het elk academiejaar openstaan. Elke dienst of organisatie die opgenomen is in het I-Portfolio, controleert elke aanvraag. Naast de controle die zij doen, hebben ze ook de mogelijkheid om de studenten feedback, een bedanking of een extra complimentje te geven. ‘Het portfolio biedt zo ook voor organisaties een extra platform om hun dank te betuigen voor alle hulp, professionaliteit, inzet en enthousiasme die zij hebben gekregen van een student’, zegt Steensels.

Via Toledo

Alle informatie over het I-Portfolio zal je kunnen vinden op de website van het gloednieuwe Student Career Center, waar het I-Portfolio deel van uitmaakt. Daar kunnen studenten zich inschrijven voor de verschillende activiteiten die zij elk jaar ondernemen.

Hun aanvraag wordt vervolledigd in MyPortfolio, een onderdeel binnen Toledo. Er werd voor Toledo gekozen zodat alle activiteiten die je onderneemt op de universiteit, zowel de lessen als het extracurriculaire, hier samenkomen.

Bij het ingeven van hun engagement wordt studenten gevraagd om even stil te staan bij hun rol in de organisatie: aan welke (arbeids-)competenties heb je gewerkt, wat was je taak en verantwoordelijkheid, wat heb je bijgeleerd? Zo reflecteren studenten over hun capaciteiten en hun sterke punten, wat later op de arbeidsmarkt nog van pas komt.

#getest en goedgekeurd

Belangrijk is dat studenten bij het invullen van het portfolio even stil staan bij het feit dat je enkele van de meest gevraagde arbeidscompetenties ook kan leren tijdens minder officiële (leer)momenten. Denk maar aan succesvol vergaderen, omgaan met diversiteit, ethisch bewustzijn, flexibiliteit, zelfmanagement, samenwerking, leiderschap … Allemaal competenties die je niet uit studieboeken kunt halen.

Vullen ze dit formulier in op Toledo – een werk van enkele minuten – dan wordt het doorgestuurd naar de verantwoordelijke, die het op zijn beurt kan goedkeuren of afkeuren. Alle goedgekeurde activiteiten kan je dan terugvinden op je certificaat.

Aan het einde van het academiejaar 2015-2016 werd dit concept reeds getest in een proefproject met veelbelovende resultaten. Lieze Steensels: ‘We hebben een kleine test gedaan met enkele diensten en organisaties van KU Leuven, waaronder studenten van de studentenraad en LCIE, een dienst van KU Leuven die ondernemerschap wil bevorderen.'

'We kozen slechts voor een korte periode van drie weken waarin studenten konden kennismaken met het portfolio. De respons was enorm: we hadden gezien onze slechte timing gemikt op een 100-tal studenten, maar dit aantal werd ruimschoots verdubbeld. Van de in totaal 207 aanvragen over de vier diensten, ontvingen 166 een goedkeuring. We waren enorm blij met deze resultaten: studenten waren enthousiast in het aanvragen van het I-Portfolio en de diensten namen hun taak om de aanvragen na te kijken, goed op. We kregen ook verschillende fijne reacties van studenten.’