KU Leuven in Europa: samen staan we sterk

Koepelorganisaties van de KU Leuven

14 maart 2016
Artikel
De KU Leuven is lid van verschillende Europese koepelorganisaties. Die dienen vooral om het Europese beleid te beïnvloeden.

League of European University groups (LERU), Coimbra group en European University Organisation (EUA), zijn de drie koepelorganisaties van Europese universiteiten waarvan de KU Leuven lid is. Door zich te verenigen proberen de universiteiten invloed uit te oefenen op het beleid.

LERU

De LERU is de jongste koepelorganisatie “Wij zijn een organisatie van 21 onderzoeksintesieve universiteiten die opgericht is in 2002. De groep is sinds de oprichting gegroeid van 12 leden tot het huidige aantal,” vertelt Kurt Deketelaere, de secretaris-generaal van de LERU.


Lid worden is echter geen sinecure. “We selecteren zelf onze leden,” vertelt Deketelaere. “Als we zeker zijn dat een kandidaat goed scoort op het vlak van fundamenteel onderzoek, gaan we kijken of ze passen bij het LERU-profiel.” Daarbij mikt de LERU vooral op "comprehensive universities," Dat zijn universiteiten die een zo breed mogelijk aanbod aan opleidingen aanbieden.” De LERU vertegenwoordigt dan ook de crème de la crème van de Europese onderzoeksuniversiteiten.

De koepelorganisatie probeert vooral te wegen op de Europese besluitvorming, vertelt Deketelaere. “We proberen tussen te komen in Europese besluitvormingsprocessen rond onderzoeksfinanciering van onderzoek of doctoraatsopleidingen.” Hiervoor zet de LERU verschillende middelen in. “Onze persoonlijke contacten met mensen in de Europese instellingen zijn de eerste manier om onze standpunten kenbaar te maken. Een tweede manier is het publiceren van specifieke papers rond allerlei thema’s, zoals de financiering van onderzoek,” vertelt Deketelaere.

“Wij kunnen snel precieze info aanleveren aan de Europese instellingen omtrent onderzoeksbeleid,” klinkt het nog. Volgens Deketelaere wordt het spel echter altijd volgens de regels gespeeld. “Zoals alle lobbyorganisaties in Brussel zijn wij geregistreerd. Alles wat wij doen, is in het kader van de officiële regels.”

Via de LERU wisselen de universiteiten ook ervaringen met elkaar uit. “Het kan voor de leden onderling interessant zijn om bijvoorbeeld de aanpak van fundraising of bibliotheekwerking te bekijken. Daaruit kunnen ze lessen trekken om hun werking te verbeteren.”

Volgens Danny Pieters, vicerector internationalisering aan de KU Leuven, is het voor de KU Leuven een goede zaak om lid te zijn van de LERU. “De meerwaarde is groot. De koepelorganisatie is belangrijk omdat we agenda’s kunnen beïnvloeden. Het is ook een prachtig platform om van elkaar te leren.” De KU Leuven heeft volgens hem ook een belangrijke stem in de LERU. “Het gewicht van de KU Leuven is belangrijk, maar er is niet één speler die alles domineert,” concludeert hij.

“We geven kritiek op de manier waarop de EU onderwijs en onderzoek aanpakt”

Inge Knudsen, directeur Coimbra Brussel

Coimbra

Coimbra is een pak ouder dan LERU, want die organisatie werd al in 1985 boven het doopvont gehouden. Hier gaat het vooral over historische universiteiten. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om te focussen op oude universiteiten buiten de hoofdsteden,” vertelt Inge Knudsen, de directeur van het bureau van Coimbra in Brussel. “Later beseften we dat er ook historische universiteiten in hoofdsteden moesten opnemen.” Ook hier word je als universiteit lid op uitnodiging. “We aanvaarden niet iedereen,” voegt Knudsen er aan toe.

Coimbra is volgens Knudsen geen lobbygroep. “Wij hebben geen akkoorden met de EU over een partnerschap zoals LERU en EUA. Wij verkiezen ervoor om helemaal onafhankelijk te blijven.” De Coimbra is dan ook kritisch tegenover het beleid van de EU. “We geven al lang kritiek op de manier waarop de EU onderwijs en onderzoek aanpakt.”

Pieters stelt echter dat lidmaatschap van de Coimbra minder relevant geworden is voor de KU Leuven. “In Coimbra hebben we iets minder een trekkersrol omdat we de indruk hebben dat door de verschuiving naar onderzoek er dubbel werk wordt geleverd met LERU en dat is voor ons minder interessant is geworden. Onze grootste inzet gaat dan ook naar LERU.”

"In de EUA moeten we vooral een aanwezigheidspolitiek voeren"

Danny Pieters, vicerector Internationaal Beleid

EUA

De EUA is van een geheel ander kaliber. De organisatie werd in 2001 opgericht en telt meer dan 850 leden over 47 landen. De EUA dient als de stem van de Europese universiteiten. De EUA probeert net als de andere koepelorganisaties te wegen op het beleid. Toch ziet Pieters niet veel meerwaarde in het lidmaatschap van de EUA. “Daar is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden en vooral een aanwezigheidspolitiek te voeren,” stelt hij.