Lady Gaga inspireert KU Leuven

Gratis expo “The Prélude Pathétique”

02 december 2013
Recensie
Auteur(s): Brecht Castel
In de Centrale Bibliotheek opent woensdag een gratis expo met grote en nieuwe namen uit de Belgische kunst. De KU Leuven haalde voor de titel van de tentoonstelling de mosterd bij Lady Gaga.

“When I look back on my life, it's not that I don’t want to see things exactly as they happened. It's just that I prefer to remember them in an artistic way. And truthfully, the lie of it all is much more honest because I invented it.”

Aan het woord is Lady Gaga bij het begin van haar lange videoclip Marry The Night. Die artistieke kortfilm kwam eind 2011 op YouTube en werd ondertussen al meer dan 55 miljoen keer bekeken. En nu schopt woelwater Stefani Garmanotta, haar echte naam, het met haar creatie zelfs tot de titel van een expo in de Centrale Bibliotheek.

Macht

De tentoonstelling die deze woensdag opent, deelt namelijk doelbewust haar naam met de speech die Lady Gaga in het begin van haar videoclip afsteekt. Zoals je uit bovenstaande quote kunt afleiden, gaat het hier voornamelijk over de waarheid ombuigen vanuit artistiek oogpunt. Zowel in de videoclip als in de op til zijnde expo gaat het kortweg over verandering. Als er iets is waar ook het hoger kunstonderwijs vandaag onderhevig aan is, dan is het net diezelfde metamorfose.

KU Leuven heeft de macht in handen.

We willen u in deze gezellige cultuurkatern niet vervelen met institutionele en onderwijstechnische waarheden, maar de angel van deze expo zit hem net in deze eerder droge kant. The Prélude Pathétique wordt op poten gezet door de Commissie Actuele Kunst van de KU Leuven en de LUCA School of Arts. Die laatste bundelt vijf gerenommeerde instellingen voor hoger kunstonderwijs, waaronder het Lemmensinstituut in Leuven en Sint-Lucas in Gent.

De KU Leuven bezit 49 procent van de bestuurszetels van LUCA en heeft dus de facto de macht in handen. In Veto klaagden docenten van LUCA vorig jaar deze “Leuvense machtsgreep” aan. Dat de storm nog lang niet is gaan liggen, bleek onlangs uit een interview met onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) in De Witte Raaf, een tijdschrift over beeldende kunst.


Tuymans

Met deze expo plaatst LUCA zelf dit interessante debat in de schijnwerpers. Curator Wim Lambrecht neemt in elk geval zelf duidelijk stelling in: “De tentoonstelling toont de meerwaarde van een samenwerking tussen de LUCA School of Arts en de KU Leuven.”

Of een interessant debat ook zal leiden tot een boeiende expo? Dat blijft tot woensdag een open vraag. Aan grote namen, onder andere Luc Tuymans en Michaël Borremans, is er in elk geval geen gebrek. Ook veel jong talent van eigen bodem krijgt een canvas en de erfgoedcollectie van de universiteit vindt ook een plaats.

Onze vrees is dan ook dat met een zeer open thema als “transfiguratie” en maar liefst 27 kunstenaars de expo alle richtingen uit zal gaan; en er geen lijn in zal zitten. Maar we laten dit vooroordeel zeker varen en gaan kijken met een onbevangen blik. Verruim tijdens een blokpauze in de bib ook uw blik met deze expo en oordeel vooral zelf.

“The Prélude Pathétique” kon u van 4 december 2013 tot en met 31 januari 2014 gratis bezoeken in de Centrale Bibliotheek.