Leuven stelt het nieuwe structuurplan voor

'De focus ligt niet langer op woningentekort, maar op open ruimte'

25 februari 2017
Artikel
Leuven stelt haar ruimtelijke toekomst voor in containers. Op deze manier kunnen de Leuvenaars zich niet enkel informeren, maar krijgen ze later ook de kans om hun kritiek te uiten.

Nu en dan heerst er wat verwarring in de containers. Een inwoner komt informeren over de aanleg van het plein waar hij woont. Een andere buurtbewoner vraagt zich af of dochterlief haar fiets zal kunnen stallen aan de school. Nog iemand anders komt haar beklag doen over de plannen van de Bruulparking.

‘We krijgen veel vragen over heel specifieke aandachtspunten’, vertelt Wiet Vandaele, afdelingshoofd Ruimtelijke ordening en duurzaamheidsbeleid bij de stad Leuven. Hij en enkele collega’s staan de bezoekers te woord. ‘Maar een structuurplan is een globaal plan. Bestuur en experts tekenen een toekomstvisie uit die nog niet tot op de vierkante meter bepaald is.’

Daarin ligt het verschil met uitvoeringsplannen, waarin ontwerpers nauwkeurig bepalen wat er gebouwd zal worden. Dat doen ze met de krijtlijnen van het structuurplan in het achterhoofd.

Nood aan een nieuwe versie

Het was de Vlaamse overheid die twintig jaar geleden de structuurplannen in het leven riep. Het vorige (en eerste) structuurplan van de stad Leuven dateert van 2004. Dertien jaar later bleek een update echter dringend nodig.

In 2004 lag de nadruk nog op het woningtekort. ‘Maar dat probleem lijkt ondertussen, op enkele uitzonderingen na, opgelost’, aldus Vandaele. Het nieuwe plan focust op open ruimte. Carl Devlies (CD&V), schepen van financiën en ruimtelijke ordening, verduidelijkt: ‘Gebieden die in het vorige plan als woongebieden bestemd waren, geven we nu terug aan de open ruimte.’

‘Gebieden die in het vorige plan als woongebieden bestemd waren, geven we nu terug aan de open ruimte’

Carl Devlies (CD&V), schepen van ruimtelijke ordening

Kwaliteit boven kwantiteit. Lokale handel en erfgoed moeten bestaande buurten aantrekkelijker maken. Jonge bedrijven zullen in de toekomst bovendien betere plekken kunnen vinden in de stad. Klimaatneutrale wijken, zonnepanelen op strategisch gekozen plaatsen, warmtenetten enzovoort moeten helpen de klimaatdoelstellingen te halen. Ook de mobiliteit wordt grondig herdacht. Nu rijden alle bussen zich strop in het centrum.

Opbouwende kritiek

Een omvangrijk plan dus, waarover de stad haar burgers goed wil informeren. In april start immers een openbaar onderzoek. Dan kunnen inwoners bezwaarschriften indienen tegen de voorstellen die op tafel liggen. ‘Het plan is grondig bestudeerd, maar dat neemt niet weg dat het nog verbeterd kan worden’, benadrukt Devlies.

Na het openbaar onderzoek worden de suggesties bekeken en stelt het stadsbestuur een definitief plan op. Dat plan zou over exact een jaar in het Staatsblad moeten verschijnen.

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen dus. Maar dat is eerder toevallig, stelt Carl Devlies. ‘Onze planners zijn al sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen bezig. Het is een langetermijnvisie die we om de tien à vijftien jaar herbekijken.’

Hoe dan ook zal het nieuwe bestuur niet zo makkelijk kunnen afwijken van de plannen, al is het niet onmogelijk. Maar Devlies verwacht geen problemen. ‘Tot nu toe zijn er geen hevige debatten geweest. Hoe het nieuwe stadsbestuur er ook uit zal zien, de kans is klein dat ze grote wijzigingen zullen willen doorvoeren.’

De eerste zichtbare resultaten lijken dus nog niet voor morgen. Maar het werk loont, benadrukt Devlies. ‘Kijk maar naar de Vaartkom. Aan de hand van het structuurplan uit 2004 werden drie uitvoeringsplannen opgesteld. Nu zie je dat die volop in realisatie zijn.’


Ook benieuwd? De containers reizen nog tot 11 maart door Leuven. Ontdek waar ze staan op www.leuven.be. Lees meer over de plannen op www.veto.be.