Lezersbrief: Pierre Berchmans

Waar is het centrum?

21 maart 2016
Lezersbrief
Auteur(s): Simon Grymonprez
Het is met enige ongemakkelijkheid dat enkele vrienden en ik donderdagavond hebben deelgenomen aan de tegenbetoging in het kader van de traditionele NSV!- optocht.

Gezien hun duidelijke profilering ‘pro grenzen, pro natie’ hoeft het geen betoog dat heel wat stemmen zich roeren tegen deze relatief rechtse profilering. Aangezien NSV! zich sterk afkeert van de Europese Unie als instituut, een instituut waar wij ondanks alles in blijven geloven, begaven wij ons met onze Europese vlag ter plaatse om onze steun voor de ‘goede zaak’ te tonen.

Een tegenactie tegen een relatief rechtse beweging zou – zonder het democratische bestaansrecht daarvan te miskennen – een brede tegenbeweging opgang brengen, zo veronderstelden we althans. De tegenbeweging bestond echter uit quasi alleen radicale linkse groeperingen, een waaier aan studentenverenigingen, maar ook anarcho-communistische partijen en zelfs groepen onder Peshmergavlag, die toch ook niet eenduidig constructief handelen. Voor je het door had was je niet meer voor vluchtelingen maar tegen kapitaal en patronaat en aanverwanten. Politiek centrum en centrumlinks waren volledig afwezig en dat schept een bijzondere sfeer.

Het is hoog tijd dat de gematigde en genuanceerde stemmen zich roeren in dit sterk gepolariseerde debat

Het zwaaien met de Europese vlag werd niet hartelijk onthaald en stuitte op boze blikken en de nodige opmerkingen. Met enige teleurstelling kijken wij terug naar een gebrek aan pluralisme in een tegenbetoging tegen wat men noemt ongenuanceerd rechts. Dat is mee te wijten aan de afwezigheid van de gematigde stemmen in het debat, en dat lijkt stilaan een breder fenomeen te worden in het vluchtelingendebat.

Centristische politici lijken verstijfd van electorale schrik en de gematigde burgerbewegingen lijken er niet in te slagen hun overtuigingen op een kordate manier te uiten. Geen enkele gematigde studentenvereniging was (in beduidende aantallen) aanwezig op de tegenbetoging. Ik vraag me af waaraan dat ligt en hoe we dat moeten oplossen. Moeten we de volgende keer een derde betoging organiseren, gematigd en pro-Europa? Krijgen we dan wel andere segmenten gemobiliseerd? Het is hoog tijd dat de gematigde en genuanceerde stemmen zich roeren in dit sterk gepolariseerde debat. Dat is hoogst nodig in een tijd waarin subtiliteit het altijd van polarisering zou moeten halen.

Lezersbrieven kunt u altijd doorsturen naar veto@veto.be of margot@veto.be met titel "Lezersbrief". De redactie behoudt zich het recht reacties in te korten of op het internet te publiceren.