Met kennis op kot

Kotlabel moet kwaliteit garanderen

01 maart 2018
Artikel
Stad Leuven, KU Leuven en studentenkoepelorganisatie LOKO slaan de handen ineen om de private markt voor koten transparanter te maken. Het middel: een kotlabel.

Voor velen is de zoektocht naar een goed kot een wandeling op de tast. Want hoe weet je of een kot wel zo goed is als het lijkt? Geeft de kotbaas de waarborg wel terug? En is die groene vlek nou verf of schimmel? Tot voor kort was het moeilijk om antwoord op dit soort vragen te krijgen. Om de kwaliteit van koten toch te kunnen waarborgen, gaan de KU Leuven, LOKO en de gemeente samenwerken.

Dat controle van koten geen overbodige luxe is tonen de ongelukken wel aan die er geregeld plaatsvinden. Zo stierven er in 2014 twee studentes door een brand in een niet veilig bevonden studentenflat. Ook afgelopen februari sloeg een fikse kotbrand uit, ditmaal gelukkig zonder dodelijke slachtoffers (dankzij een goed werkende branddetectie).

De controle zal door de KU Leuven en de gemeente uitgevoerd worden door middel van een zogenaamd ‘kotlabel’. Een kotlabel moet in één oogopslag melden dat het kot is gecontroleerd en goedgekeurd. Er komen twee varianten van het kotlabel. Het blauwe label is voor koten die door de KU Leuven zijn gecontroleerd, bij de groene variant is het kot hiernaast ook door de stad goedgekeurd.

Op het eerste gezicht lijkt dit onlogisch. Waarom twee controles van een kot? Kan de stad dat niet gewoon alleen af? De gedachte achter deze verdeling is dat de stad alleen bepaalde ‘formele’ kenmerken van een kot bekijkt als de woonkwaliteit, brandveiligheid en de kotbelasting. De KU Leuven kijkt echter meer specifiek naar de studentvriendelijkheid van het kot en naar de kwaliteit van de kotcontracten. Bovendien mag de KU Leuven geen controles op onder andere brandveiligheid uitvoeren.

Voor kotbazen wordt het opvragen van een kotlabel tot dusverre niet verplicht. Het idee achter het kotlabel is ook niet om verhuurders aan een strak regime te leggen, maar om de markt goed te laten functioneren en huurders goed geïnformeerd een beslissing te laten nemen. Op den duur zou het voor kotbazen wel gunstiger moeten worden om een kotlabel aan te vragen, aangezien huurders dan idealiter alleen nog in goedgekeurde koten willen wonen.

Een mogelijke valkuil van het kotlabel is dat de controle ter verlenging van het label in veel gevallen maar eens in de tien jaar zal gebeuren. Met als risico dat kotbazen in het negende jaar een flinke schoonmaak houden en de brandveiligheid een update geven, maar dat er de rest van de tijd niets aan gedaan wordt. Een grondige controle is dus wel vereist.

Ondertussen heeft het eerste studentenhuis zijn kotlabel mogen ontvangen. De koten boven de uitvalsbasis van LOKO zijn nu officieel goedgekeurd. Velen zullen snel volgen.

Soms zullen labels verlopen zijn. Scan de QR-code op het label voor meer informatie over het kot.