Nation branding voor België

Hoe groot is reputatieschade voor ons land na de aanslagen?

11 april 2016
Artikel
Ons land kwam de voorbije weken zelden positief uit de verf. België werd overladen met termen als "failed state" of de zwakste schakel. Toch is het te vroeg om van echte reputatieschade te spreken.

Robert Govers is specialist inzake nation branding. “Op korte termijn is er natuurlijk een negatieve impact,” zegt Govers. “Het toerisme loopt sterk terug. Maar er moet worden gekeken op lange termijn.” Volgens hem is de huidige negatieve beeldvorming van België ook eerder een mediafenomeen. “Je moet een onderscheid maken tussen een imago dat in de media naar voren komt en de beeldvorming in de hoofden van de mensen.”

Baldwin Van Gorp, professor communicatiewetenschap aan de KULeuven beaamt dat. “De journalistiek werkt deels vanuit een aantal veronderstellingen. Hoe verder een bepaald land ligt van België, hoe meer er wordt gesproken in stereotypen en gemeenplaatsen. Persoonlijk vind ik ook dat er vanuit de buitenlandse pers een zekere arrogantie uitgaat. De Amerikanen hebben ook hun nine-eleven gehad.”

"Ik vind dat er vanuit de buitenlandse pers een arrogantie uit gaat."

Baldwin Van Gorp, professor communicatiewetenschappen

Impact

Volgens Govers is de beeldvorming van een land bij het grote publiek niet echt afhankelijk van de media. “Vaak wordt gedacht dat er een één-op-éénrelatie bestaat tussen de beeldvorming in de media en bij het grote publiek. Dat is echter absoluut niet waar." Govers stelt dat het beeld van een land vaak wordt bepaald door clichés. "Dat is moeilijk te beïnvloeden.”

Het is dan ook niet duidelijk of de gebeurtenissen in Brussel op lange termijn veel invloed zullen hebben. “Dat hangt af of het imago dat er voordien was sterk genoeg was. Negatieve gebeurtenissen hebben daar relatief weinig invloed op,” zegt Govers.

"Zeker in tijden van crisis moet je goed opvolgen wat er wordt geschreven"

Robert Govers, specialist in nation branding.

Campagne

Een mediacampagne om ons blazoen terug op te poetsen zou niet veel uithalen vertelt Govers. “Als reactie op een crisis is dat heel gevaarlijk. Je kunt je daar serieus in de voet mee schieten, als je iets probeert te verkopen wat niet in lijn is met de realiteit.” Govers: “Het tijdperk van de propaganda en de spin is voorbij, nu alles via sociale media kan worden geverifieerd.”

Volgens Van Gorp zijn de internationale media ook moeilijk te sturen. “Het is heel moeilijk om de internationale pers vanuit België te beïnvloeden. Heeft weinig zin om te hopen dat je bijvoorbeeld via een toespraak journalisten in een andere richting zal kunnen sturen.”

Govers vindt wel dat in tijden van crisis moet worden gecommuniceerd. “Zeker in tijden van crisis moet je goed opvolgen wat er wordt geschreven en foutieve berichtgeving rechtzetten.”

Toch stellen zowel Govers en Van Gorp dat de beste reclame voor ons land een degelijk beleid zal zijn. "Het gaat veel meer over de werkelijkheid, hoe je als land beleid voert. Dat heeft veel meer impact dan mediacampagnes,” zegt Govers.

Van Gorp besluit: “Het zit hem niet in de communicatie, de perceptie wordt grotendeels bepaald door wat je doet. Dat heeft tijd nodig.”