Nederlandse studentenleven in opspraak door doopincidenten

De wereld rond - Nederland

05 oktober 2016
Artikel
Auteur(s): Katrien Dreesen
Door verschillende incidenten bij de studentenvereniging Vindicat is het niet meer zeker dat het studentenleven in Nederland erkend zal worden als immaterieel erfgoed.

De Landelijke kamer van Verenigingen (LKvV), het overkoepelende orgaan van 48 Nederlandse studentenverenigingen, wilde graag het studentenleven op de culturele kaart zetten en diende daarvoor een aanvraag in. Deze werd echter bemoeilijkt door verschillende incidenten die het Nederlandse studentenleven in opspraak brachten.

In 2012 ratificeerde Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Onder dit erfgoed verstaat men orale tradities, uitvoerende kunsten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, kennis en praktijken betreffende de natuur en het universum en traditionele ambachten. De nadruk ligt vooral op de mensen zelf, die een traditie waar ze mee opgegroeid zijn, willen doorgeven aan toekomstige generaties. Net daarom kan iedereen een aanvraag doen om op de lijst van Immaterieel Erfgoed te komen.

Perikelen bij Vindicat

De afgelopen weken kwam de Groningse studentenvereniging Vindicat meermaals in opspraak. Zo dook er een beoordelingslijst - inclusief telefoonnummers - van vrouwelijke eerstejaars op. Daarnaast liep een doop serieus uit de hand: een schacht (iemand die wordt gedoopt) moest met een ernstig hoofdletsel worden opgenomen in het ziekenhuis. Het kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed besloot hierop om de aanvraag van de LKvV een à twee maanden uit te stellen.

‘Studentendopen moeten voor iedereen aangenaam blijven’

Ruben Hoekman, voorzitter LKvV

Studentendoop onder de loep

Ruben Hoekman, voorzitter van de LKvV, betreurt de incidenten bij Vindicat en heeft begrip voor de beslissing van het kenniscentrum. ‘Wat in Groningen gebeurd is, is absoluut niet aanvaardbaar. Geweld en discriminatie willen we allesbehalve promoten. Studentendopen moeten voor iedereen aangenaam blijven.'

Binnenkort volgt een gesprek tussen de LKvV en het kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed. ‘Momenteel heeft de universiteit al heel wat regels opgesteld om studentendopen in goede banen te leiden’, aldus Hoekman. ‘De schachten moeten bijvoorbeeld minstens zes uur kunnen slapen. Verder is goed eten en drinken verplicht en is alcoholconsumptie verboden tijdens de doop. Als deze regels gevolgd worden, is de studentendoop fijn voor alle partijen, maar jammer genoeg gaan er af en toe toch mensen over de schreef.’

Toch is de voorzitter optimistisch over het voorziene gesprek. ‘Ik hoop dat we samen nog andere maatregelen kunnen vinden om de studentendopen op een prettige manier te laten verlopen. Op die manier kunnen de Nederlandse studentenverenigingen alsnog erkend worden als Immaterieel Erfgoed.’ Nu het debat rond studentendopen opnieuw een hot topic is bij onze noorderburen, komen er steeds meer wantoestanden aan het licht. Zo liep een schacht in Amsterdam een darminfectie op nadat hij tussen afval moest slapen.

Vervolging voor Vindicat?

Ondertussen heeft het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek opgestart naar de verwonding bij de doop van Vindicat. De vereniging zelf trof al de nodige maatregelen: de leden die bij het incident betrokken waren, werden geschorst. Bovendien is de dader uit de vereniging gestapt. Het omstreden zwijgcontract van Vindicat, dat leden verplicht 25 000 euro neer te tellen als ze informatie verspreiden over hun doop, zal vanaf volgend jaar ook geschrapt worden. Toch is de wind nog niet gaan liggen bij de vereniging: afgelopen maandag nog zou een lid met een luchtbuks op een verenigingshuis hebben geschoten.

Verder lezen: immaterieelerfgoed.nl

Verder lezen: lkvv.nl