Onze universiteit is ook een goed doel

Een inkijk in de werking van het Universiteitsfonds van de KU Leuven

30 oktober 2018
Analyse
Auteur(s): Laurien Ceuterick
Het Universiteitsfonds is een minder gekend gezicht van KU Leuven, maar daarom niet minder de moeite waard om te leren kennen. Bij deze, een introductie in de ware wereld van fondsen en mecenaat.

Achter de schermen van onze universiteit bevindt zich het Universiteitsfonds, een centraal orgaan dat instaat voor mecenaat en sponsoring. Het is voorzien in zo’n 130 fondsen en leerstoelen, gaande van archeologisch onderzoek in Turkije tot het steunen van onderzoek naar kanker. We kunnen spreken van een expertisecentrum dat mensen die een schenking willen doen, begeleidt.

Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren. Zo kan enerzijds een gift gedaan worden aan een specifiek fonds of leerstoel. Wanneer een gift onbestemd is, beslist de top van de KU Leuven waar het geld naartoe gaat.

'We hebben zelfs ooit een legaat gehad van een persoon die bijna 8,5 miljoen euro naliet aan de universiteit'

Isabel Penne, directeur Universiteitsfonds

Anderzijds is het ook mogelijk om een fonds van KU Leuven te steunen via testament. Ongeveer een derde van de inkomsten van het Universiteitsfonds komt uit testamenten. 'We hebben zelfs ooit een legaat gehad van een persoon die bijna 8,5 miljoen euro naliet aan de universiteit', vertelt Isabel Penne, directeur van het Universiteitsfonds.                                                         

Voorbeeldfunctie

Penne merkt op dat in de Vlaamse cultuur de voorbeeldfunctie een belangrijke rol speelt. Geld weggeven is voor velen een groot engagement, maar andere mensen zien geven, werkt aanstekelijk.

Vooral inzamelacties die in de media komen, zorgen voor een toename in het aantal schenkers. In 2017 bijvoorbeeld, het jaar waarin professor Johan Swinnen de actie ‘Post voor Compostella’ organiseerde, was er een stijging tot 10 000 schenkers. Elke bijdrage, hoe klein ook, is van belang. 'Het fijne is dat we na vijftien jaar echt kunnen beginnen aantonen waar dingen zijn veranderd dankzij mecenaatsgeld', meldt Penne met groot enthousiasme.

Uit recent onderzoek blijkt dat 96% van de schenkers erop vertrouwt dat hun geld correct wordt besteed

Bij fondsenwerving is vooral vertrouwen belangrijk. Het Universiteitsfonds zet dan ook alles in om voor voldoende transparantie en communicatie te zorgen naar haar schenkers toe. Uit recent onderzoek blijkt dat 96% van de schenkers erop vertrouwt dat hun geld correct wordt besteed. Het Universiteitsfonds slaagt dus in haar opzet.

Fundraising is fun

Een belangrijk feit dat onder studenten nog niet bekend genoeg is, is dat ook kleine bijdragen het verschil kunnen maken. 'Onze belangrijkste doelstelling naar de toekomst toe is om alumni en studenten meer te betrekken', aldus Penne. Slechts 25% van de schenkers zijn alumni. Dat percentage ziet het fonds in de toekomst graag stijgen.                                                             

Ook studenten zouden op een plezierige manier een steentje kunnen bijdragen via allerlei initiatieven. 'Het zou fijn zijn als de studenten bij hun activiteiten af en toe een klein deel voor een fonds van de KU Leuven zouden bestemmen', aldus Penne.

What’s in a name?

De meeste fondsen en leerstoelen dragen de naam van een persoon. Enkele bekende namen zijn onder andere Tom Boonen, Zuster Jeanne Devos en Wilfried Martens.

'Onze belangrijkste doelstelling naar de toekomst toe is om alumni en studenten meer te betrekken'

Isabel Penne, directeur Universiteitsfonds

Ook is er bijvoorbeeld het Bart Verbeeck-Fonds. Bart is overleden aan het Ewing-sarcoom, een zeldzame botkanker. Om onderzoek te stimuleren naar deze kanker, heeft de familie van Bart het heft in eigen handen genomen en een fonds opgericht in Barts naam. Dit fonds is een van de velen dat de naam draagt van een overleden persoon.

Volgens Penne is het mooi dat mensen aan een negatieve gebeurtenis ook iets positief koppelen, namelijk het oprichten van een fonds om bijvoorbeeld lotgenoten een hart onder de riem te steken of om hun geliefden te herdenken. Dat fondsenwerving aan de KU Leuven dus meer inhoudt dan enkel geld ontvangen, is bij deze duidelijk.