Openingsavond Interfacultair Theaterfestival

Talent op de planken

03 maart 2016
Artikel
Auteur(s): Anneka Robeyns
Het InterFacultair Theaterfestival (IFTf) werd naar jaarlijkse traditie ingezet met een openingsreceptie. In een reeks teasers presenteerden de kringen hun artistieke geesteskinderen.

Maartse buien associëren we met aprilse grillen, alsook met de lichtjes bedompte lucht in theaterzalen waar we binnenglippen om aan zo’n bui te ontsnappen. In 30CC/Minnepoort voelde de lucht gisteren eveneens klam aan, maar dan van beladen spanning en ingehouden zenuwen. De twaalfde editie van het InterFacultair Theaterfestival kon van start gaan.

In tegenstelling tot vorige jaren, was de openingsavond dit jaar vrij toegankelijk voor iedereen. Zeggen dat het een overrompeling aan nieuwe publiek was, is een overstatement. De toeschouwers bestonden vooral uit bekende IFTf-gezichten en -sympathisanten.

Iedereen wint

De aanwezigen werden vergast op een reeks toespraken, de obligate voorstelling van de juryleden en de teasers van de deelnemende toneelkringen. Dat alles werd semivlot aan elkaar gebabbeld door een presentator met talent voor misplaatst sarcasme.

Vicerector voor cultuur en diversiteit aan de KU Leuven, Katlijn Malfliet, beet de spits eraf: “Eigenlijk wint iedereen in deze vriendelijke competitie.” Vervolgens werd de vierkoppige jury voorgesteld. Dit jaar bestaat die uit twee mannen en twee vrouwen.

  • Chloé Heerman, regisseur bij de Reynaertghesellen
  • Wim Hambrouck, acteur bij de Dijlezonen
  • Lisa van de Auwera, student audiovisuele kunsten en tot twee jaar geleden zelf actief als regisseur van het Babylontoneel
  • Edgard Van Gijsel, een ervaren rot die al tientallen voorstellingen in het Hageland regisseerde.

Tot slot reikt ook deze studentenkrant op de slotavond van het festival een Vetoprijs uit.

Voor de Leuvense toneelkringen werd het dan stilaan tijd om de bühne te betreden. Opvallend afwezig daarbij waren de kringen Katechetika, Politika en PsychoPeda. Zij namen dit jaar geen deel aan IFTf, omdat ze worstelen met een overgangsjaar, het gevolg van een generatiekloof. Daartegenover staat de comeback van Medica, dat voor de tweede keer in de IFTf-geschiedenis deelneemt.

Historia frustreerde met een korte teaser die zo goed als niets prijsgaf

Smaakt naar meer

Er zijn teasers. En er zijn teasers. Sommige kringen gaven bitter weinig informatie prijs over hun stuk maar konden het publiek des te meer bekoren en doen smachten naar meer. Historia, bijvoorbeeld, frustreerde met een korte teaser die zo goed als niets prijsgaf. De lucht was achteraf bezwangerd met de woorden “Hou van me,” die nog lange tijd bleven nazinderen.

Hierna was het de beurt aan AKM. Hoewel de beschrijving "robots en reptielmensen" veelbelovend klonk en tot de verbeelding sprak, kwam dit niet tot uiting tijdens de teaser. Die was tamelijk verwarrend en slecht gearticuleerd.

VRG/Ekonomika sleepte vorig jaar de prijs voor ‘Beste Mannelijke Hoofdrol’ in de wacht. Op de openingsavond mochten we ons even in het Venetië van de zestiende eeuw wanen met sinistere pestdoktergedaantes, een maagdelijk witte dochter en de belofte dat er ons een huiveringwekkend schouwspel te wachten staat.

De ene acteur in foetushouding, de andere geteisterd door stemmetjes

Na het optreden van Wina, vergeleek onze presentator hen honend met de Psychologische Kring. Zijn mop kwam niet over, maar we begrepen wel waar hij het vandaan haalde: de ene acteur in foetushouding, de andere geteisterd door stemmetjes.

NFK, vervolgens, teasde eerst met een monoloog en verblufte daarna met een plotselinge uitbarsting op de tonen van O Fortuna. De monoloog transformeerde abrupt in een grotesk tafereel van dansende lichamen. Fascinerend.

De teaser van Medica was dan weer wat te langdradig en daagde het publiek niet bepaald uit. De kwajongensstreken misten spitsvondigheid en opnieuw was articulatie soms een struikelblok. Tenslotte wist Babylon het publiek te intrigeren met imminente moedermoord en schaars geklede schikgodinnen. Een mens heeft niet veel meer nodig om zijn avond kleur te geven.

Na afloop werden de teasers druk nabesproken met een glaasje cava in de hand. Terwijl we onze dorst lesten, bleef buiten de maartse bui voortwoeden. Eén ding is zeker: van 1 maart tot 9 mei zullen zeven kringen hun beste beentje voorzetten om ons te bekoren met hun culturele uitspattingen. Het IFTF is het resultaat van bloed, zweet, tranen en een grote portie studententalent.

Het InterFacultair Theaterfestival is een initiatief van LOKO Cultuur in samenwerking met Dienst Cultuur van de KU Leuven, 30CC en Opendoek. Als sinds het academiejaar 2003-2004 groepeert het IFTf de Leuvense kringtonelen in een vriendschappelijke competitie. Het IFTf biedt logistieke ondersteuning aan de kringen, biedt workshops aan en reikt middels een jury prijzen uit. De eigenlijke speeldata (maart tot mei) van de tonelen worden ingeleid door een openingsavond met teasers en afgesloten door een slotavond met de prijsuitreiking.

Veto schreef eerder dit jaar al over de generatiekloof die enkele kringen deed afhaken. Meer lees je hier.