UCLL schrapt lerarenopleiding Latijn uit geldnood

Juist grote vraag naar Latijnleraars in Limburg

23 maart 2020
Artikel
Vanaf volgend jaar kunnen geen nieuwe studenten meer Latijn opnemen aan de UCLL, ondanks een lerarentekort in Limburg. Enkel de Arteveldehogeschool biedt daardoor nog het vak aan op hogeschoolniveau.

De UCLL nam vorige week officieel de beslissing en haalt economische redenen aan. 'De studenteninstroom voor Latijn is al jarenlang zeer laag', zegt programmadirecteur Greet Decin. 'De laatste jaren startten minder dan 6 studenten per campus.'

UCLL heeft het grootste aantal onderwijsvakken in de lerarenopleiding in Vlaanderen. Sommige van die vakken worden heel klein door de dalende instroom in de Vlaamse lerarenopleidingen. Daarnaast volgde de financiering van de hogescholen de voorbije jaren niet de groeiende studentenaantallen.

Origineel was er een langere lijst van vakken die afgevoerd zouden worden. Uit die lijst werd uitendelijk enkel voor Latijn en bedrijfsorganisatie gekozen. 'We moeten ook de werkdruk bij de docenten van grotere onderwijsvakken bewaken. Zij staan in solidariteit middelen af aan de kleinere vakken', stelt Decin.

Lerarentekort

Lieve Delveau, docent Latijn op campus Diepenbeek, vindt de beslissing onbegrijpelijk gezien het lerarentekort in Limburg. 'Ik krijg voortdurend berichten van scholen of ik iemand kan sturen. Vorig jaar had ik tweedejaarsstudenten die plots een interim moesten doen omdat scholen niemand vonden.'

'Aan de universiteit kregen wij vroeger te veel theorie'

Lieve Delveau, docent Latijn UCLL campus Diepenbeek

Waarom koos de UCLL juist voor een vak met een lerarentekort? Greet Decin reageert dat een academisch geschoolde leerkracht Latijn bij uitzondering ook kan lesgeven in de eerste graad, wat volgens Decin het geval is voor meer dan de helft van de aangestelde leerkrachten Latijn in de eerste graad.

Delveau ziet nog steeds de meerwaarde van de professionele bachelor. 'Aan de universiteit kregen wij vroeger te veel theorie. Hier worden de studenten heel doelgericht opgeleid met de leerplannen in de hand.'

Hogeschoolniveau

Door de beslissing zullen studenten die leraar Latijn willen worden in Brabant of Limburg aangewezen zijn op de universiteiten: enkel aan de Arteveldehogeschool in Gent bestaat de opleiding nog op professioneel niveau. Een paar jaar geleden schafte ook de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen de richting af.

De UCLL werkt wel aan een project met de KU Leuven om de professionele en academische opleidingen Latijn nauwer te laten samenwerken: studenten kunnen dan aan de KU Leuven vakken Latijn volgen, en pedagogische en vakdidactische kennis opdoen aan de UCLL. 

Dit vraagt nog enkele maanden overleg, maar Greet Decin kon ons verzekeren dat wat uit deze samenwerking zou komen een professionele opleiding zou blijven. Er is dus nog hoop voor de Limburgse secundaire scholen die op zoek zijn naar leraren Latijn, al zullen nieuwe studenten niet meer op de campus in Diepenbeek terecht kunnen.