Korneel De Schamp

Benieuwd wat deze auteur in het verleden schreef? Hier alvast een handig overzicht.

Artikels van Korneel De Schamp

Hoe bezorgd zijn studenten om hun brandveiligheid? Vaak is het niet meer dan een bijgedachte, gezien de onveilige situaties op vele koten. Enkele studenten getuigen.

Na een brand in de Kapucijnenvoer is brandveiligheid een hot topic in Leuven. De brandweer zelf is vragende partij voor meer controles, maar beklemtoont dat de meeste koten veilig zijn.

Het rectoraat nuanceert en wil een aanpassing van het beoordelingskader, al wil het wel de Permanente Onderwijscommissies (POC’s) herwaarderen. De studenten hebben hevige kritiek.

Blokken in Leuven, het project dat bibliotheken tijdens de blokperiode langer openhoudt voor lerende studenten, kampt met een structureel tekort. De bibliotheken komen met een plan om het kostenplaatj

Naast de personeelsdienst, zijn er ook de ombudsdienst en IDEWE, een externe dienst voor preventie op het werk. Ook zij bieden plekken waar het personeel terecht kan met problemen, al werken ze niet,

Tot 1948 leefde de helft van de Belgen in een dictatuur. Hun plaats was het washok, niet het stemhok. Daarna duurde het nog tien jaar vooraleer getrouwde vrouwen handelingsbekwaam werden.

Negen jaar geleden maakte een voormalig vicepresident van de Verenigde Staten een film. Nipt had hij betwiste verkiezingen verloren.

Het COBRA-plan van vicerector Onderwijs Didier Pollefeyt kreeg deze week een positief advies van de Onderwijsraad. Daarmee wordt het plan stilaan realiteit.

De eerste tekst rond het COBRA-plan kwam deze week op de Onderwijsraad. Een aantal discussiepunten later is een extra Onderwijsraad gepland. Vooral de grote faculteiten zitten met vragen.

Vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt wil de discussie over onderwijskwaliteit terug aanzwengelen. Zijn COBRA-plan herwaardeert de permanente onderwijscommissies (POC’s).

Rik Torfs, de rector van de KU Leuven, antwoordt op de mistoestanden in het personeelsbeleid. "Zoals in elk groot bedrijf, zijn er ook aan de KU Leuven problemen."

De Leuvense studentenvertegenwoordigers riepen de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vrijdag ter verantwoording. De studentenraad KU Leuven had problemen met hun communicatie en standpuntinname.

Het personeelsbeleid van de KU Leuven faalt. Tientallen getuigen klappen uit de biecht over pestgedrag, vriendjespolitiek, een machteloze ombudsman en personeelsdienst.