artikel> Nieuw systeem kwaliteitszorg bijna realiteit

COBRA losgelaten op KU Leuven

Het COBRA-plan van vicerector Onderwijs Didier Pollefeyt kreeg deze week een positief advies van de Onderwijsraad. Daarmee wordt het plan stilaan realiteit.

WTF? COBRA

COBRA is het nieuwste systeem om de onderwijskwaliteitszorg aan de KU Leuven te waarborgen. Tot vorig jaar gebeurde de kwaliteitscontrole door middel van opleidingsvisitaties. Het COBRA-plan van vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt moet de universiteit nu in staat stellen om zelf haar onderwijskwaliteit te garanderen. Dit is belangrijk om door de instellingsreview te raken.

Dit academiejaar is aan heel wat faculteiten een proefdoorloop gestart. COBRA telt drie fases. In eerste instantie komt de stem van studenten, docenten en medewerkers aan bod middels georganiseerde gesprekken. In fase twee en drie worden die resultaten dan besproken op respectievelijk facultair en universitair niveau. Vooral de organisatie en het verzamelen van minstens acht studenten per richting blijkt geen sinecure.

Het COBRA-plan van vicerector Pollefeyt moet een intern systeem van onderwijskwaliteitszorg opzetten aan de KU Leuven. Op een eerste Onderwijsraad, waar de vicedecanen van de faculteiten samen met vertegenwoordigers van studenten en personeel een advies moesten afleveren, kwam het echter niet meteen tot een vergelijk over het plan. Pollefeyt is alvast tevreden wanneer we hem om commentaar vragen. “Het was een open en constructieve discussie. Iedereen was ermee begaan een zo evenwichtig mogelijke tekst voor te leggen.”

VRIJHEID

Er klonk bij de eerste versie van het plan vooral kritiek op de vrijheid die faculteiten zouden krijgen bij het uitwerken van gesprekken met studenten, een van de pijlers waarop COBRA is gebouwd. Vooral de grote faculteiten vreesden dat hun eigen systemen in het gedrang zouden komen door de regulitis van de vicerector. “Het nieuwe systeem moet er een zijn dat zich inschrijft in de bestaande procedures en organen van de KU Leuven. Ik denk dat we daar nu in geslaagd zijn,” laat Pollefeyt daarover weten. De faculteiten zullen nu zelf vragen en thema’s kunnen aandragen tijdens de gesprekken.

Marijke Vanderschot, die voor de Studentenraad KU Leuven in de Onderwijsraad zetelt, vindt wat meer vrijheid niet slecht. “Zo kunnen er door de faculteiten ook duidelijk thema’s gekoppeld worden aan de gesprekken. Dan kan er één soort van problemen worden opgelost, terwijl er in een volgende ronde nieuwe problemen worden aangesneden.”

JAARLIJKS

De studenten hamerden vooral op het jaarlijks afnemen van de gesprekken. Daarop kwam tegenkanting vanuit de faculteit Sociale Wetenschappen. “We zijn vooral bang voor een routinisering, waarbij je - om alles te kunnen organiseren - de zaken te minimalistisch zou gaan invullen,” klinkt het bij Bart Maddens, vicedecaan Onderwijs van die faculteit. “Wij zijn eerder voorstander van een model waar op geregelde tijdstippen de opleiding grondig wordt bekeken met alles erop en eraan, zoals dat het geval was met een externe visitatie. Het lijkt ons ideaal de oefening om de drie jaar te maken.” Verder wijst Maddens erop dat eventuele programmawijzigingen als gevolg van de COBRA-evaluatie nooit tegen het daaropvolgende academiejaar al zullen kunnen worden doorgevoerd.

Maddens kon zijn collega’s echter niet overtuigen. De jaarlijkse periodiciteit voor de gesprekken met studenten komt er toch en de studentenvertegenwoordigers zijn dan ook opgetogen. “Het ligt voor de hand dat het constant opvolgen van studenten belangrijk is, aangezien zij de basis van het onderwijs vormen. Wanneer de bevraging jaarlijks gebeurt, kunnen er ook beter evoluties waargenomen worden,” vertelt Vanderschot.

RAPPORT

De studenten moesten uiteindelijk wel toegeven op hun eindrapport. Dat moeten ze nu neerleggen op de Onderwijsraad, terwijl dat in het oorspronkelijke plan naast het rapport van de Onderwijsraad zou worden bekeken door het dagelijks bestuur van de universiteit, het GeBu. “Daar is inderdaad een consensus over bereikt, al was het natuurlijk fijner geweest als wij die autonomie hadden gehad. We zijn echter van plan om ons rapport ook op onze website aan te bieden,” klinkt het bij Vanderschot.

Pollefeyt verklaart: “Met het oorspronkelijke plan hadden we een te complexe situatie gecreëerd voor de studenten in de Onderwijsraad. Daarnaast kregen we te horen van de andere geledingen, zoals het personeel, dat ook zij voor onderwijsmateries geen rechtstreekse toegang hadden tot het GeBu.”

Het plan is ondertussen nog niet definitief goedgekeurd. Daarvoor is het nog wachten op de Academische Raad, waar onder andere de decanen zetelen. Toch heeft het advies van de Onderwijsraad normaal heel wat gewicht. Ondertussen werden al enkele COBRA-gesprekssessies uitgeprobeerd aan de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. “Daar was de respons toch al heel positief,” zegt Vanderschot. “Zo kan er alvast gesleuteld worden aan de vragen.” Pollefeyt hoopt volgend academiejaar al een proefdoorloop van het hele systeem te organiseren.

Powered by Labrador CMS