artikel> Interne audit KU Leuven legt pijnpunten bloot

Faculteiten weten niet wat het rectoraat van hen verwacht

Het rectoraat nuanceert en wil een aanpassing van het beoordelingskader, al wil het wel de Permanente Onderwijscommissies (POC’s) herwaarderen. De studenten hebben hevige kritiek.

De aloude visitaties, waarbij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) de verschillende richtingen controleerde, werden dit jaar vervangen door een instellingsreview, die de instelling in zijn geheel bekijkt. Omdat die review er pas aankomt in 2016, deed de KU Leuven dit academiejaar al een nulmeting, ofwel een interne audit, die naging waar de pijnpunten in de structuur liggen. Onze redactie kon de hand leggen op het rapport en maakte een analyse.

“De hoofdconclusie luidt dat de KU Leuven momenteel nog niet volledig voldoet aan de eisen van de instellingsreview,” concludeert het rapport dat werd opgesteld door Alexander Babeliowsky, een externe consultant, in samenwerking met de diensten van de KU Leuven. Ook de verschillende faculteiten kregen een rapport over hun benadering van kwaliteitszorg. Toch ziet vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt niet meteen reden tot wanhoop bij een dergelijke conclusie. “Positieve punten zijn dat er een breed gedragen onderwijsvisie is, waar iedereen zich in herkent, en dat er duidelijk een echte cultuur van kwaliteitszorg binnen de opleidingen heerst. Wij denken dat die combinatie een solide basis vormt om verder te werken naar de instellingsreview toe.” Pollefeyt duidt zelf twee pijnpunten aan. “Vooral op het vlak van het omzetten van de onderwijsvisie in echt beleid, en een systeem om dat op te volgen en te verbeteren moeten we nog beter doen.”

Faculteiten

De faculteit Industriële Wetenschappen heeft één van de slechtste scores. Ze bestaat dan ook nog maar anderhalf jaar. Decaan Kris Willems: ““Wij zijn een faculteit die zeven verschillende campussen telt. Die moeten we eerst harmoniseren. Deze faculteit heeft de opdracht om in een paar jaar alles bestuurlijk operationeel te krijgen. Zelfs in de businesswereld zou dit een grote uitdaging zijn.” Willems maakt zich niet meteen zorgen dat zijn faculteit geen uitgeschreven beleid kan voorleggen. “We onderschrijven de visie van de KU Leuven. De nulmeting heeft aangetoond dat we een sterke kwaliteitscultuur hebben, dus geef ons gewoon nog wat tijd om het allemaal op papier te zetten. Onze prioriteiten waren de voorbije twee jaren eerder operationeel en is er sinds de nulmeting alweer heel wat gerealiseerd.”

Powered by Labrador CMS