artikel> Recensie: Preparee schaakt Neveneffecten

Broodje Neveneffecten met Preparee

Na zes jaar slaagde het Leuvense improgezelschap Preparee er in de jongens van Neveneffecten opnieuw samen op een podium te krijgen. Wat blijkt? De oude vossen zijn hun streken nog niet verleerd.

Gepubliceerd

Een podium, acht stoelen, een presentator en een pianist. Meer heeft improvisatiegezelschap Preparee niet nodig om op een donderdagavond samen met Neveneffecten 820 studenten naar aula Pieter de Somer te lokken.

Aan het enthousiasme van demodale student ligt het alvast niet. Maandag 15 februari gaan de laatste 400tickets in drie seconden de deur uit. Preparee moet honderden mensenteleurstellen die te laat op de link klikten. Anderen krijgen hun geld terug,omdat er door een fout in het systeem te veel tickets verkocht zijn.

Nogal logisch dat de aanwezigestudenten voor één keer wel een half uur op voorhand presenttekenen. Wanneer Klaas, Karen, Lisa en Lotte van Preparee en Lieven, Jelle,Jonas en Koen van Neveneffecten samen het podium bestormen barst eenoverweldigend applaus los, nog voor een van hen een woord heeft gezegd.Verwachtingen hooggespannen? Dat kan je wel zeggen.

Concept

Het concept is even eenvoudig alsgeniaal. Een enthousiaste presentator stelt de acht spelers onverwachtesituaties voor, waar zij mee aan de slag moeten. Tussendoor laat hij hetpubliek uit zijn hand eten en doorspekt het geheel, voor de aandachtigetoeschouwer, met wat korte imitaties van Wim Helsen.

De acteurs kunnen rekenen op demuzikale steun van Ingmar, de pianist die even briljant als bescheiden is.Tussen ons gezegd en gezwegen: hij is behoorlijk bescheiden.

De ad-hocbegeleiding van destukken geeft een grote bewegingsvrijheid aan de spelers. Vooral de crew vanPreparee improviseert al even vlot met muziek, als zonder. Bij de jongens vanNeveneffecten durft enkel Koen zich wagen aan een muzikale improvisatie. Tochmoet gezegd dat ze in de niet-muzikale scenes dat tikkeltje extra geven aan hetimprovisatiespel.

Luiaard met ADHD

Al improviserend met sprekendgemak een luiaard met ADHD neerzetten, wie doet het Jonas Geirnaert na? Datimprovisatie op zijn best is wanneer de spelers in het nauw gedreven worden, bewijzen Koen en Lotte. Wanneer hun scene in de tandartsstoel vastloopt, kapenze met sprekend gemak de paardenobsessie van hun medespelers. De hilarischeliefdesverklaring die eindigt op de oneliner “toen we paarden in het begin”, isdan ook een absurd clevere vondst.

De haperingen in het geluidbederven de sfeer gelukkig niet. Het enthousiaste publiek overlaadt de spelersmet persoonlijke spullen, wanneer die de opdracht krijgen om zoveel mogelijkattributen te verzamelen in dertig seconden. Dat de gekende typetjes vanNeveneffecten in de kast blijven, deert niemand. De staande ovatie op het eindevan het stuk is er een van oprecht enthousiasme.

Bisnummers zijn er niet. Laten we dat noterenals kritische voetnoot voor in de toekomst. Want Neveneffecten zelf planttijdens het applaus een sprankeltje hoop met de woorden: “Dus over zes jaarkomen we dat nog eens doen!”

Powered by Labrador CMS