nieuws> Onenigheid over pensioenen

Britse studenten houden hart vast voor stakingen

Academiejaar 2021-2022 zal in het VK mogelijk moeilijk verlopen door vakbondsacties. De UCU plant acties tegen besparingen op lonen en pensioenen van het universiteitspersoneel.

Gepubliceerd

De University and College Union (UCU), de vakbond van het Britse universiteitspersoneel, onderneemt acties tegen slechte werkomstandigheden en besparingen op pensioenen en salarissen. In 152 instellingen kunnen vakbondsleden tussen 18 oktober en 4 november stemmen voor of tegen een algemene staking. Die stakingen kunnen, ondanks het eerste normale jaar na corona, het einde van het eerste en het begin van het tweede semester behoorlijk verstoren.

De actie wordt ondersteund door de National Union of Students (NUS). De voorzitter van de NUS, Larissa Kennedy, verklaarde aan de UCU: 'We vinden dat de belangen van de staf samenhangen met die van de studenten. Onzekere contracten opleggen, salaris afpakken en duizenden ponden besparen op pensioenen; dat kunnen we niet los zien van de realiteit dat 1 op 10 studenten de voedselbank moest bezoeken om de pandemie te overleven.' Dat toont volgens haar dat de onderwijsleiding de belangen van personeel en studenten niet verdedigt.

35 procent minder

De hele heisa is een vervolg op de onenigheid over de algemene pensioenregeling voor het universiteitspersoneel: het zogenaamde Universities Superannuation Scheme (USS). In augustus besliste de werkgeversorganisatie Universities UK (UUK) om duizenden ponden te besparen op de pensioenen. Concreet gaat het om een jaarlijkse vermindering van 35 procent. De werkgevers baseerden zich daarbij echter op de marktsituatie tijdens de coronapandemie, maar dat is volgens de UCU niet representatief: de markt stortte toen namelijk in.

Daarnaast is volgens de UCU ook het salaris met 20 procent gedaald tussen 2009 en 2019 en hebben werkgevers een reeks voorstellen gedaan om de lonen te doen stijgen onder het inflatiepercentage, ondanks dat in de laatste vijf jaar hun inkomsten vanuit de inschrijvingsgelden zijn gegroeid met een derde.

Bereid tot onderhandelen

De UCU vraagt werkgevers om met redelijke voorstellen terug te keren naar de onderhandelingstafel en bekijkt vervolgens om de acties stop te zetten bij een akkoord. De acties leggen meteen ook druk op de pas aangetreden minister van onderwijs Nadhim Zahawi. Hij moet rekening houden met het risico op een sterk ontwricht academiejaar en de kans dat studenten eisen om hun inschrijvingsgeld terugbetaald te krijgen als de stakingsactie door een voldoende aantal universiteiten in Engeland wordt onderschreven.

Powered by Labrador CMS