artikel> Voornamelijk buiten Europa, ook eerste Franse en Britse universiteiten

Eerste uitwisselingen geschrapt door coronacrisis

Verschillende gastuniversiteiten zetten de instroom van uitwisselingsstudenten stop, voornamelijk buiten Europa. Voor een eerste groep KU Leuven-studenten valt daarmee hun uitwisseling in het water.

Gepubliceerd

Men raadt studenten die in het najaar op uitwisseling gaan aan om rekening te houden met deze onzekerheden bij hun planning. Verschillende faculteiten vragen om nog niets te definitief vast te leggen, denk bijvoorbeeld aan je vliegtuigtickets.

Bij verschillende KU Leuven-faculteiten komen met mondjesmaat berichten binnen van gastuniversiteiten die hun uitwisselingsprogramma stopzetten voor het komend semester omwille van de coronacrisis.

Op dit moment gaat het vooral om gevallen buiten Europa. Bepaalde landen in Zuid-Amerika, maar ook instellingen in de VS, China en Australië trokken de stekker er reeds uit. Dat is ook zo bij de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen zegt Ingeborg Vandenbulcke, verantwoordelijke Internationalisering: 'Op dit moment zijn er negen universiteiten die al geannuleerd hebben voor de herfst, samen goed voor 37 uitwisselingen. Momenteel gaat het over een aantal instellingen in de VS, één in China, Hongkong, Peru en Argentinië.'

'Voor studenten en personeelsleden die al in juli of augustus zouden vertrekken, wordt half mei een beslissing verwacht'

Peter Lievens, vicerector Internationaal Beleid

Vandenbulcke verwacht 'dagelijks een instelling die laat weten dat een uitwisseling niet door kan gaan.' Peter Lievens, vicerector Internationaal Beleid, bevestigt dit: 'We voorzien dat er in de toekomst nog universiteiten zullen zijn die gedwongen worden tot dat soort van beslissingen.'

Europa: grenzenbeleid cruciaal

Op vlak van uitwisselingen binnen de Europese grenzen zijn de faculteiten 'voorzichtig optimistisch', in de woorden van Vandenbulcke. Al hebben nu ook de eerste Franse en Britse universiteiten uitwisselingen geschrapt, meldt de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.

Pascale Conard van de faculteit Ingenieurswetenschappen stelt dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt volgens 'business as usual', aangezien er nog steeds signalen zijn dat uitwisselingen doorgaan zoals gepland. Maar beloftes kunnen er niet worden gemaakt.

Veel hangt af van wat Europese landen zullen doen met hun grenzen. Inclusief België, aangezien er pas eind mei uitsluitsel wordt verwacht over reizen naar het buitenland in de zomer. En die reisadviezen hebben een rechtstreekse impact op uitwisselingen. Momenteel is ook dat nog koffiedik kijken.

'Studenten die uitwisseling buiten Europa geschrapt zagen, worden indien mogelijk begeleid naar locaties binnen Europa'

Pascale Conard, faculteit Ingenieurswetenschappen

'Voor studenten en personeelsleden die al in juli of augustus zouden vertrekken, wordt half mei een beslissing verwacht', vertelt Lievens, aangezien zij de eerste groep geaffecteerden zouden kunnen zijn. De situatie wordt momenteel land per land opgevolgd, regio per regio.

Bepalend hierbij is of de gastuniversiteit ervoor zal kiezen volgend semester fysiek onderwijs aan te bieden. Het is dus niet zo dat de KU Leuven er zelf aan denkt uitwisselingen stop te zetten. Ze bereiden zich voor op de in- en uitstroom van buitenlandse studenten zoals gewoonlijk, wel rekening houdend met mogelijke veranderingen.

Alternatieven in de aanbieding

Ondanks de grote onzekerheid die er rond het hele gebeuren hangt, probeert de KU Leuven op zoek te gaan naar alternatieven. 'Studenten die hun uitwisseling buiten Europa geschrapt zien, worden bijvoorbeeld in de mate van het mogelijke doorgesluisd naar andere locaties, binnen Europa', aldus Conard.

'Indien ook Europese universiteiten zouden beginnen afzeggen, bekijken we de mogelijkheid om de uitwisseling uit te stellen naar het tweede semester of een volgend academiejaar. Dit wel onder bepaalde voorwaarden, zoals dat het compatibel moet zijn met het studieprogramma van de studenten', vult Conard nog aan.

De KU Leuven bereidt zichzelf voor om volgend semester nog digitaal afstandsonderwijs aan te bieden indien nodig. Maar ook gastuniversiteiten kunnen daarvoor opteren zodat de uitwisseling eventueel kan plaatsvinden via digitaal onderwijs zonder effectieve verplaatsing naar het land van uitwisseling.

Powered by Labrador CMS