artikel> Lage opkomst bij stewardopleiding voor internationals in Pangaea niet problematisch voor rust en veiligheid

The Steward, uw vriend

Bij Pangaea, het ontmoetingscentrum voor internationals, zijn ze dezer dagen zeer actief. Niet onlogisch; nu de inschrijvingen afgelopen zijn telt de KU Leuven liefst 10.898 internationale studenten.

Gepubliceerd

De 3932 internationals die zich voor het eerst inschreven voor een bachelor of master aan de KU Leuven zorgen voor een stijging van bijna 20% ten opzichte van het aantal nieuwe internationals in dezelfde periode vorig jaar (volgens een telling van 17 oktober 2019).

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Veel studenten betekent mogelijk veel feestjes. Of de internationale studenten die veilig zullen kunnen organiseren, mag ondanks de lage opkomst aan internationals bij de stewardopleiding (vijf mensen) niet in vraag gesteld worden. 'Het zijn vaak ook Belgische studenten die bij Pangaea werken en stewarden', vertelt Stephanie Homans, studentenflik voor internationale studenten.

Vroeger waren er volgens haar alleen Belgen, nadien is men dan met het idee van de Engelstalige opleiding voor stewards gekomen. 'We geven die nu sinds drie jaar en dat twee keer per jaar. Eerst waren er maar twee aanwezigen.' Er is dus een (kleine) positieve evolutie in het aantal anderstalige stewards waar te nemen.

De fakbarcode

De fakbars verbonden zich in 2014 tot wat men de 'fakbarcode' noemt; een overeenkomst tussen de fakbars van de verschillende studentenverenigingen en LOKO, KU Leuven, stad Leuven en de politie. Die code wil fakbars enerzijds een statuut geven, en anderzijds de overlast in de buurt van een fakbar tot een minimum beperken. Als de fakbars zich aan de criteria hielden, kregen ze in ruil daarvoor een fakbar-label.

'In de fakbarcode staat 23 uur gestipuleerd, bij Pangaea is dat strenger met 22 uur'

Stephanie Homans, studentenflik voor de internationals

Cruciaal in de handhaving van deze criteria zijn de stewards; steeds studenten en steevast (minstens) in duo. Ze beschikken over een welomlijnd takenpakket: de toegang controleren door studentenkaarten op te vragen, zorgen dat er geen glazen of alcoholische drank buiten de fakbar/het evenement worden gebracht, vermijden dat fietsen of wachtrijen de doorgang op het voetpad en de openbare weg verhinderen, de rust bewaren rondom de fakbar/het evenement, en indien nodig de politie waarschuwen. Stewards vormen ook steeds het aanspreekpunt voor medestudenten en voor de hulpdiensten. Zij kennen de situatie en moeten te allen tijde nuchter zijn.

'Bij Pangaea heeft men zelfs strengere regels', vertelt Homans nog. 'In de Fakbarcode staat 23 uur gestipuleerd als startuur, bij hen geldt 22 uur. Wanneer zij met 50 man zijn, zetten zij stewards in. De feestjes stoppen daar wel om 2 uur, dus de stewards doen er vaak eigenlijk één stewardshift van vier uur.'

De buurt is u dankbaar

De stewards waken over de onmiddellijke omgeving; een straal van 20 meter gerekend vanaf de ingang van de fakbar of het evenement. Ook de buurt kan dus bij hen aankloppen, soms met gezaag, maar ook met veel dankbaarheid. Mensen in de nabije omgeving weten dat de steward hun nachtrust probeert te vrijwaren.

Openbare dronkenschap kan 12 uur vrijheidsberoving en een flinke boete opleveren

Vorig jaar werden 2348 gevallen van geluidsoverlast door de Leuvense politie geregistreerd. Mensen praten in een fakbar zeer luid om verstaanbaar te zijn door de luide muziek heen. Buiten vergeten ze dan wel vaak een toontje lager te zingen. Daarnaast was er ook sprake van 862 gevallen van openbare dronkenschap in 2018.

De belangrijkste kenmerken die de politie hanteert om er u op aan te spreken zijn: Bloeddoorlopen ogen, overgeefsel, zelfurinering of besproeiing met andere vloeistoffen, onverstaanbaar spreken, een waggelpas en een vervormd tijd- en/of plaatsbesef. Waarschuw dus uw vrienden. Het kan hen 12 uur vrijheidsberoving en een flinke boete voor openbare dronkenschap besparen.

Quid de rust?

Homans gaat regelmatig langs bij Pangaea, soms om wat aan te sturen. 'De afgelopen jaren hebben wij eigenlijk geen klachten meer gehad van de buren. Toen ik begon – het is nu mijn zevende academiejaar – was Nick (Vandenbussche, red.) nog studentenflik. Toen waren er nog regelmatig klachten uit de buurt. Nu hebben ze geluidsmeters, is er een nieuw bestuur gekomen en zijn er strengere regels.'

De mensen die de opleiding volgen zijn bovendien blijvers volgens Homans: 'Ik merk dat degenen waaraan ik de stewardopleiding geef, ook vaak de koffie zetten bij Pangaea. Het zijn meestal studenten die meerdere jaren in Leuven blijven studeren. Die gaan het engagement aan richting Pangaea met het vrijwilligerswerk, en ze nemen die stewardshifts daar bij.'

Powered by Labrador CMS