artikel> Inschrijvingsaantallen: een analyse

Brusselse bloei, West-Vlaams verval

Het is natuurlijk een beetje voorbarig, een analyse van de inschrijvingsaantallen terwijl die nog lopen. Maar ook voorbarige cijfers ontwaren trends.

Gepubliceerd

De inschrijvingen eindigen definitief op 11 oktober, maar met de eerste lessen achter de rug zijn de grootste trends wel zichtbaar. Op moment van schrijven zijn er 8.776 nieuwe bachelorstudenten. Dat is een stijging van 1,3% ten opzichte van hetzelfde opnamemoment een jaar geleden. Het aantal ingeschreven bachelorstudenten bedraagt daarmee 24.591, constant met vorig jaar dus.

22 maart

Het meest opvallende gegeven is de verdeling over de verschillende campussen van de KU Leuven. In een gelijkaardige analyse stelde Veto vorig jaar dat de campussen in Brussel het moeilijk hadden.

Een voorbeeld was de faculteit Letteren in de hoofdstad. In 2015-16 schreven 76 nieuwe studenten zich in. Daar bleven in 2016-17 nog maar 60 van over. Aanslagen van 22 maart, suggereerde deze krant toen. Nu doet de campus het met reeds 67 studenten beter.

Heeft de nieuwe rechtenstudent een zwak voor de Brusselse superdiversiteit?

Bij de Brusselse architectuurstudenten is die trend nog duidelijker: de curve dook afgelopen jaar de diepte in, maar maakt nu een felle inhaalbeweging.

De rechtenopleiding in de hoofdstad had alvast geen last van het terreureffect. In 2016 schrijven 117 studenten zich in, 20 meer dan in 2015. Nu zijn dat er maar liefst 146 - en dat getal kan dus nog oplopen. Heeft de nieuwe rechtenstudent een zwak voor de Brusselse superdiversiteit?

Crisis Kulak

Grote verliezer is de Kortrijkse campus Kulak. Zo haalt FEB -3,7% (terwijl de economiefaculteit juist een stijger is in Leuven) en Letteren -10,80% (wat wel in lijn is met de Leuvense trend).

Ronduit dramatisch scoren Rechten en Geneeskunde: beide hebben maar liefst 28% inschrijvingen minder, een significant verschil voor zulke grote opleidingen. In de Leuvense rechtenopleiding is de daling lang niet zo sterk. Gasthuisberg kan zelfs rekenen op een flinke stijging.

Door de bouw van van een prestigieuze campus vlak aan het station, waren de verwachtingen hooggespannen om KU Leuven in West-Vlaanderen te consolideren

Crisis aan de Kulak? Er lijkt een breder probleem te zijn met de West-Vlaamse vlijt. Ook Campus Brugge heeft het moeilijk. Door de bouw van een prestigieuze campus vlakbij het station waren de verwachtingen hooggespannen om KU Leuven in West-Vlaanderen te consolideren. Het is nog maar de vraag of aan die verwachtingen ook is voldaan: er zijn 81 nieuwe inschrijvingen voor de industrieel ingenieurs en een daling van 6,7% bij de kinesisten.

Engelstalige bachelors

Minstens even interessant zijn de inschrijvingscijfers voor de Engelstalige bachelors. In zijn speech bij de opening van het academiejaar, stelde vicerector Internationaal beleid Peter Lievens te willen inzetten op deze opleidingen. Maar zijn die dan ook populair?

Bij filosofie dalen de inschrijvingen met 5%, terwijl het Nederlandstalige traject maar liefst stijgt met 27,6%. Bij de industrieel ingenieurs kiest 15,2% minder voor het Engels, terwijl Groep T juist flink aandikt.

Enkel bij Theologie heeft het Engelstalige programma een groei van 40%, al valt dat in absolute cijfers ook te nuanceren door het kleine studentenaantal in de faculteit. Meer over de verengelsing van het hoger onderwijs, lees je hier.

Opvallend: zowel bij de bio-ingenieurs als bij de pedagogen en psychologen maken jongens het verschil

Gender(on)evenwicht

Bij de faculteiten zijn de grootste dalers de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (-7,40%), Letteren (-8%) en de faculteit Architectuur (-8,10%). Stijgers zijn de bio-ingenieurs (+15%), psychologen (14,90%) en filosofen (+14,3%).

Opvallend: bij die eerste twee maken jongens het verschil. De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen staat bekend als een genderevenwichtige opleiding binnen het STEM-aanbod (Science, Technology, Engineering and Mathematics, red.). Het aantal vrouwen (152) blijft ongeveer constant, terwijl het aantal jongens met 37,3% stijgt naar 162. Bij kersverse burgies is bijvoorbeeld slechts 16% vrouw.

Ook bij de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen is er een stevig genderonevenwicht: slechts 18,5% van de toekomstige pedagogen en psychologen is man. Toch is daar nu een kentering te zien: met 96 mannelijke studenten stijgt hun aandeel aanzienlijk.

Powered by Labrador CMS