artikel> Faculteit wil invulling herbekijken

Brusselse masteropleidingen handelsingenieur opgeschort

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde is op zoek naar een tweede adem voor haar masteropleidingen in Brussel. De studentenaantallen vallen er tegen, maar studenten en academici zien veel potentieel.

Gepubliceerd

De opschorting komt er vooral om de universiteit de tijd te gevenvoor een grondige herziening van de opleiding. 'We willen studenten eenduidelijke reden geven om naar Brussel te gaan', vertelt Roel Leus, programmadirecteurvan de opleiding handelsingenieur.

Daarbij kijkt de universiteit niet enkel naar Vlaamse studentenmet een bachelor handelsingenieur op zak, maar ook naar internationalestudenten. 'We kunnen bijvoorbeeld iets doen met het feit dat onze campusmidden in de Europese hoofdstad ligt', zegt Roel Leus.

Volgens Filip Van den Bossche, vicedecaan Onderwijs en Studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en programmadirecteur van de Brusselse opleiding, is dat zeker een optie. Campus Brussel is nu al een van de meest internationale campussen, zeker wat betreft het aantal internationale diplomastudenten en de locatie van de campus.

Per cohorte zijn in Leuven rond de 230 studenten, tegenover een twintigtal in Brussel

'We kunnen hier nog verder op inzetten met bijvoorbeeld modulaironderwijs', zegt hij. Dat is aantrekkelijker voor uitwisselingsstudenten diemaar een korte periode, bijvoorbeeld een half semester, op uitwisseling kunnengaan.

Geen verrassing

Volgens Sety Lambrecht, studentenvertegenwoordiger voor de masteropleiding handelsingenieur in Brussel, komt de opschorting niet als een verrassing. 'Al in de bachelor vroeg ik me af of de opleiding zou blijven ingericht worden, aangezien we zelf maar met zo’n tien studenten in de klas zaten.'

Bovendien belooft de nabije toekomst niet veel beters, want in het laatste bachelorjaar zitten momenteel maar drie studenten. 'Moest ik zelf een bachelorstudent zijn, zou ik wel teleurgesteld zijn. Maar ik begrijp de beslissing wel: lokalen en professoren inplannen voor een handjevol studenten is toch een beetje absurd.'

'We vragen aan de universiteit om er zeker geen “opstapcampus” van te maken'

Stijn Pinkhof, bestuurder ASR

Volgens Leus moet ook gekeken worden naar de oorsprong van de opleiding. Net als veel andere opleidingen kwam de opleiding handelsingenieur in Brussel bij KU Leuven terecht na de academische integratie. KU Leuven wilde (en wil nog steeds) de opleidingen in Brussel en Leuven vooral zo veel mogelijk op elkaar afstemmen.

'Ze hadden immers dezelfde naam en dezelfde KU Leuven-stempel', vertelt Leus. De Leuvense opleiding blijkt echter beter aan te trekken: per cohorte zijn daar rond de 230 studenten, tegenover een twintigtal in Brussel.

Troeven

Een afschaffing van de masteropleiding is volgens zowel Leus als Van den Bossche echter niet aan de orde. Van den Bossche zegt dat ze in Brussel juist veel potentieel zien in de opleiding. 'We hebben net onze eerste brainstorm gehad en daar kwamen veel goede dingen uit.'

'Sorry, maar Leuven is nog altijd maar een dorpje'

Stijn Pinkhof

Ook Stijn Pinkhof, bestuurslid van de Brusselse studentenraad ASR en student handelswetenschappen, ziet de master liever niet afgeschaft worden. 'We vragen aan de universiteit om er zeker geen “opstapcampus” van te maken zoals bij rechten(bachelors rechten aan KU Leuven campus Brussel moeten vanaf hun derde fase de overstap naar Leuven maken, red.).'

Als Pinkhof tips zou moeten geven aan de universiteit voorde masteropleidingen, dan zou hij zeggen om vooral te kijken naar interessanteonderzoeksgroepen die actief zijn op campus Brussel.

'De persoonlijke begeleiding is ook een sterkte, dat trekt aan',vertelt Pinkhof. 'En op internationaal vlak staat Brussel ook sterk. Want sorry,maar Leuven is nog altijd maar een dorpje.'

Engelstalige bachelor

De hervormde master zou niet de enige vernieuwing zijn opcampus Brussel, want vanaf 2020-2021 zou in samenwerking met de UniversitéSaint-Louis in Brussel ook al een Engelstalige bachelor handelsingenieur (‘business engineering’)worden ingericht.

Hiervoor wacht men enkel nog op goedkeuring van de Waalseoverheid om een uitzondering op de taalwetten te krijgen. Aan Vlaamse kant isdie alvast in orde.

Powered by Labrador CMS