tijdlijn> Een tijdlijn

De herindeling van het academiejaar: van 2006 tot nu

Vorig jaar was het het meest prangende gespreksonderwerp aan de KU Leuven, op dit moment lijkt het op haar laatste benen te lopen. Het idee van een herindeling gaat echter al een hele tijd mee.

Gepubliceerd

In 2000 schakelden de Vlaamse universiteiten over op het semestersysteem met twee examenperiodes. Aan de KU Leuven wordt al zeker sinds 2006 gesproken over een nieuwe kalender, die in september zou beginnen en de studenten hun kerstvakantie zou teruggeven. Bovendien zou in dat idee de tweede zit sneller op de eerste volgen, wat onderwijskundig beter zou zijn.

2012: Het eerste uitgewerkte plan

Een academiejaar dat begint in september, met examens voor Kerstmis en herexamens in zowel januari, als juni. Dat plan van toenmalig vicerector Onderwijs Ludo Melis lekt in 2012 uit.

Studentenvertegenwoordigers reageren genuanceerd: het nieuwe systeem zou beter kunnen zijn voor studenten met een lichte buis, maar voor anderen te weinig tijd bieden om zich te herpakken.

2014: Vlir-nota

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) behandelt het dossier en in november 2014 brengt het een nota uit waarin drie vakantieperiodes vastliggen voor alle Vlaamse studenten. De rest mag zelf ingevuld worden. KU Leuven gaat intern op zoek naar een draagvlak voor een hervorming, maar de discussie loopt vast.

December 2015: Wondere werkgroepen

Het presenteren van concrete plannen heeft twee keer niet gewerkt en er wordt voor een nieuwe, meer omzichtige aanpak gekozen. Een werkgroep gaat aan de slag die de criteria en de parameters moet vastleggen om toekomstige herindelingsvoorstellen te kunnen evalueren.

November 2016: Parameters liggen vast

De werkgroep is klaar, de parameters liggen vast. Aan de hand van cijferscores kunnen voorstellen tegen elkaar worden afgewogen. De echte beslissing wordt doorgeschoven naar de volgende rectorsploeg. Een nieuwe werkgroep moet de nota omvormen naar een definitief rapport volgend jaar.

(lees verder onder de afbeelding)

September 2017: Rector Sels komt in de pers

Drie keer is scheepsrecht: een maand na zijn aanstelling tot rector komt Luc Sels in de pers met concrete plannen over een herindeling. Bekend was al dat Sels progressiever stond in het dossier dan zijn voorganger. Studentenvertegenwoordigers en faculteiten vallen echter uit de lucht: vooraf had Sels niet bij hen afgetoetst.

De UGent is ook bezig met het thema, zo blijkt. Belangrijk, want op zijn eentje zou het moeilijk zijn voor de KU Leuven een herindeling door te voeren. Minister van Onderwijs Hilde Crevits liet in Veto optekenen dat ze een decreetswijziging niet uitsloot wanneer er geen stroomlijning zou zijn over alle instellingen.

December 2017: Tweede werkgroep is klaar

Het definitieve rapport is klaar, waarin verschillende herindelingsconcepten tegen elkaar worden afgewogen als hulp voor het maken van een beslissing. Maar, zo schrijft Veto, ‘aan de universiteit heerst de sfeer dat de beslissing toch al genomen is.’

April-mei 2018: De maat is vol

Studentenvertegenwoordigers hebben genoeg van de manier van werken van het rectoraat en willen dat de discussie ten gronde gevoerd kan worden. Op 9 mei bezet Stura symbolisch het rectoraat, een maand na Sels’ uitspraak dat ‘de studentenvertegenwoordigers – met de klemtoon op “vertegenwoordigers” – niet te vinden zijn voor een kalenderaanpassing.’ Het is exact een jaar na Sels’ verkiezing.

(lees verder onder de afbeelding)

17 mei 2018: UGent levert de doodsteek

De Onderwijsraad van de UGent adviseert zijn raad van bestuur enkel te focussen op activerend leren, en het dossier van de herindeling te laten voor wat het is. Hiermee lijkt de herindeling in zijn huidige vorm van de baan, want alleen kan de KU Leuven niets doen.

Aan de KU Leuven werd daarop ook beslist het educatieve en het kalenderaspect te splitsen. Verschillende onderdelen van het plan, zoals activerende werkvormen, het herkansingsbeleid of startersdagen, worden verder apart onderzocht in verschillende werkgroepen. Het gaat voorlopig nog vooral om principiële bepalingen over de visie van de universiteit, zonder directe praktische implicaties. Een echte herindeling lijkt voorlopig van tafel.

Powered by Labrador CMS