artikel> IJkingstoetsen, weblectures en programmahervormingen

Decaansverkiezingen 2020: wat staat er op het spel

In mei kiest de faculteit Ingenieurswetenschappen een nieuwe decaan, met twee kandidaten met uiteenlopende visies. Bij de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde komt telkens één kandidaat op.

Gepubliceerd

Ingenieurswetenschappen

Voor de opvolging van decaan Michiel Steyaert gooiden zowel huidig vicedecaan onderwijs Philip Dutré als professor Peter Van Puyvelde hun hoed in de ring. Op sommige vlakken hebben zij uiteenlopende visies.

Zo wil Van Puyvelde de ijkingstoets bindend maken: met een te laag punt mag je dan niet meer starten aan de opleiding. Voor die maatregel zou hij wel universitaire en Vlaamse goedkeuring nodig hebben – iets wat er niet meteen aankomt. De faculteit kan in principe wel grotere stappen zetten om studenten met een lage score af te raden te starten.

In het verleden heeft VTK zich minder voorstander getoond van zwaardere remediëringstrajecten

Dutré kijkt eerder in de richting van meer remediëring, of het zevende jaar dat de Vlaamse regering voorstelt. Hij schrijft in zijn visietekst dat veelbelovende studenten door een andere studiekeuze in het secundair nu niet in staat zijn om goed voorbereid de burgerlijk ingenieursstudies aan te vatten.

Liever geen extra remediëring

Wat vinden de studenten? Daphne Certyn, preses van faculteitsvereniging VTK wacht het online livedebat van 5 mei af. In het verleden heeft VTK zich in ieder geval minder voorstander getoond van zwaardere remediëringstrajecten.

Wouter Devroe geniet een relatief progressief imago

'Als je nu niet slaagt voor de ijkingstoets, moet je een éénstudiepuntvak extra opnemen. We zien eerstejaars nu al verdrinken in het werk', stelt Certyn. Voor het zevende jaar staat VTK op het eerste gezicht ook niet te springen: er leeft schrik dat dat al snel een vereiste wordt, ook voor studenten die al wel een goede achtergrond hebben.

Rechtsgeleerdheid

Wouter Devroe is de enige kandidaat om Bernard Tilleman op te volgen. Hij geniet een relatief progressief imago vanwege zijn weblecturebeleid: online voor iedereen, behalve wanneer de aula leeg zou lopen. 'Dat werkt heel goed', stelt Devroe. 'Er was een hoge opkomst dit jaar, iedereen is er gelukkig mee.'

Is dit een aanpak die onder zijn decaanschap meer zal voorkomen? 'Ik ga nooit iets verplichten', aldus Devroe. 'De autonomie van de docent is belangrijk. Bovendien is eenheidsworst niet fijn: het is goed als er verschillende visies zijn. Ik heb respect voor alle proffen die iets van activering doen, dat is allemaal even waardevol.'

'Zodra je collega's verplicht, heb je al verloren'

Wouter Devroe, kandidaat-decaan Rechtsgeleerdheid

Devroe verklaart zich bereid om het weblecturebeleid van zijn faculteit te herbekijken. 'Maar ik ga nooit mijn eigen visie opdringen aan de faculteit. Ik zou blij zijn als we over weblectures een collectief gesprek aangaan – anders krijg je veel tegenkanting.'

48-uursopdrachten

In het mastervak van Devroe neemt activering onder andere de vorm aan van '48-uursopdrachten', waarbij studenten onverwacht in het semester een casus opgestuurd krijgen die ze binnen 48 uur moeten oplossen.

Dat is niet iets wat hij wil uitbreiden naar andere vakken: 'Ik hoop dat ons vak alleen blijft met deze vorm.' Devroe wil docenten eerder activeren door good practices te verspreiden en docenten zin te geven: 'Dat gebeurde vorige jaren al en we zouden dat kunnen intensiveren. Zodra je collega's verplicht, heb je al verloren.'

'Ik denk niet dat je allemaal rechtszaken moet starten voor studentencursussen'

Wouter Devroe, kandidaat-decaan Rechtsgeleerdheid

Een ander thema aan de faculteiten zijn de studentencursussen. Devroe vindt het 'afgrijselijk' als men daar geld aan verdient. 'Via weblectures heb ik die de wind uit de zeilen willen nemen. Studentencursussen ga je niet vermijden, dat is een realiteit – ik denk niet dat je daar allemaal rechtszaken over moet starten.'

Charlotte Devriese, facultair studentenvertegenwoordiger, vindt dat Devroe een frisse kijk heeft op de dingen. Laat hij een nieuwe wind door de faculteit waaien? 'Ik ga geen dingen agressief en eenzijdig opleggen', stelt Devroe. 'Ik wil wel een aantal debatten durven aangaan, zoals over weblectures en activerend onderwijs.'

Geneeskunde

Bij de faculteit Geneeskunde is decaan Paul Herijgers kandidaat om zichzelf op te volgen. Een grote uitdaging voor de komende jaren is daar de verhoogde numerus fixus voor Geneeskunde en Tandheelkunde. Recent klopte de universiteit af op een plan van aanpak voor de verhoogde studentenaantallen.

Tot de nieuwe aula klaar is, zullen geneeskundestudenten ook les hebben in centrum Leuven

Zo worden de zitplaatsen in bestaande aula's opgedreven en een nieuwe aula wordt vervroegd gerealiseerd. Tot die aula klaar is zullen studenten aan de faculteit ook op campus Arenberg les krijgen.

Er komt ook een nieuw vaardigheidscentrum geneeskunde, met inhuizing in 2023 en 2025. Het nieuwe vaardigheidscentrum tandheelkunde, sinds dit jaar in gebruik, was een maatje te groot gebouwd en zou de verhoogde aantallen aankunnen. Wat betreft personeel zullen een aantal proffen met heel intensieve lesopdrachten gesteund worden door extra begeleiders.

Hervorming Geneeskunde

De hervorming van de opleiding Geneeskunde is net gestart en zal volgende termijn doorlopen. Het is de bedoeling om tegelijk te verdiepen én te verbreden door meer specialistische keuzeruimte te bieden.

'Het gaat een uitdaging worden om de programmahervorming tot een goed einde te brengen'

Wout Jacobs, facultair studentenvertegenwoordiger Geneskunde

'Dat roept wat vragen op, want de specialisaties zijn normaal voor de vervolgopleidingen', vindt Wout Jacobs, studentenvertegenwoordiger aan de faculteit. 'Anderzijds is het logisch dat alle artsen eenzelfde basis krijgen. De decaan staat heel open voor dialoog en we kunnen input geven, maar het gaat een uitdaging worden om dit tot een goed einde te brengen.'

Herijgers zelf is trots op de duidelijke structurering van de faculteit tijdens zijn vorige termijn. In zijn visietekst verwijst hij ook naar de verdere uitrol van virtual reality om bepaalde trainingen makkelijker aan te bieden en de focus op het aantrekken van studenten met diversiteitskenmerken.

Powered by Labrador CMS