analyse> Andere studenten moeten tot 1 augustus wachten

Economen krijgen herexamenrooster al in mei

Waar de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen al in mei een voorlopig herexamenrooster vrijgeeft, moeten sommige studenten nog twee maanden geduld hebben. Dat verschil heeft zo zijn redenen.

Gepubliceerd

Studenten – en al zeker zij met slechts één of twee herexamens – weten graag begin juli al wanneer er tijd is voor een weekendje in de Ardennen met vrienden of voor activiteiten bij de jeugdbeweging. Faculteiten aan de KU Leuven doen hun uiterste best om herexamenroosters op tijd mee te delen.

Maar er zijn grote verschillen in de effectieve vrijgavedata. De redenen zijn uiteenlopend. Een belangrijke factor is dat veel faculteiten niet weten hoeveel studenten zullen deelnemen aan een tweede examenkans.

Voorlopige roosters

In 2015-2016 zijn de regels aangepast. Vroeger was de deadline twee weken voor de start van de herexamenperiode, tegenwoordig moeten de data bekend zijn op de vierde maandag na de resultaten van juni.

'We kunnen achteraf gemakkelijk enkele examenmomenten laten wegvallen'

Hans Leinfelder, vicedecaan Onderwijs faculteit Architectuur

Sommige faculteiten geven veel vroeger al een voorlopig herexamenrooster. Aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is dat eind mei, bij Bewegings- en Revalidatiewetenschappen is dat begin juli.

Enkele weken later geven de faculteiten de definitieve versies vrij. Bij de bewegings- en revalidatiewetenschappers kunnen de data beperkt wijzigen. Bij de economen blijven de ingeplande dagen behouden, maar zowel de tijdstippen als de lokalen kunnen nog veranderen.

Baseren op vorige jaren

De faculteit Architectuur slaagt erin om hun definitieve herexamenroosters de dag na de resultaten van de juni-zittijd vrij te geven. 'Wij kunnen dat doen omdat we voor alle vakken een examen inplannen en dus gemakkelijk achteraf enkele examenmomenten kunnen schrappen', verklaart vicedecaan Onderwijs Hans Leinfelder.

Faculteiten die de roosters begin juli al vrijgeven baseren zich vaak op het aantal herexamens per vak in vorige jaren. 'In principe zou dat overal mogelijk moeten zijn', zegt Veerle Foulon, vicedecaan Onderwijs van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Ze betreurt dat een eerdere vrijgave van de examenroosters op campus Gasthuisberg tot nu toe niet haalbaar is.

Hoe minder standaardtrajecten, hoe moeilijker

Sommige faculteiten kunnen hun herexamenroosters niet eerder vrijgeven, omdat hun studenten weinig standaardtrajecten afleggen in vergelijking met het aantal zij-instromers en keuzevakken.

Mondelinge examens bemoeilijken de zaak. Elke student moet namelijk een individueel moment toegewezen krijgen. Ook kleine groepen bezorgen kopzorgen. 'Die hebben doorgaans maar één examenmoment, wat de flexibiliteit in de planning beperkt', duidt Johan Robben, vicedecaan Onderwijs van de faculteit Wetenschappen.

Afstemming tussen faculteiten

Vakken kunnen verdeeld zijn over meerdere faculteiten. Een faculteit moet daardoor wachten met de inrichting van de eigen examens, totdat de faculteit die het gedeelde vak organiseert het examen heeft ingepland.

Een student mag herexamens niet zien als een manier om de studielast te verdelen over de eerste en tweede zittijd

Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) werkt met opties, waarbinnen studenten vakken opnemen aan andere faculteiten. Dat verklaart grotendeels de vrijgave van herexamenroosters op 1 augustus.

De opties steunen op interfacultaire communicatie volgens Stéphane Symons, vicedecaan Onderwijs van het HIW: 'Als faculteiten hun bacheloropleidingen openstellen voor kleinere groepen, zoals de filosofen, is het belangrijk dat de KU Leuven hen blijft aansporen om daarmee rekening te houden in hun les- en examenroosters.'

Op die manier wordt vermeden dat faculteiten hun roosters opmaken met een enge blik op de eigen, grote groepen. Ze moeten volgens Symons onderling blijven overleggen om voor elke student – ook de student uit een kleinere groep – een conflictvrij examenrooster te waarborgen, zoals het Onderwijs- en Examenreglement belooft voor modeltrajectstudenten.

Examens in augustus: het kan ook anders

Aan sommige universiteiten worden herkansingen vlak na de eerste examenkans gehouden, waardoor de leerstof nog vers in het hoofd zit en vakantieplannen niet moeten wijken. Maar hoe zit het dan met de inhaalexamens? Herexamens in augustus of tijdens het academiejaar organiseren kan voer voor discussie zijn.

Herexamens zijn bedoeld om een student een tweede kans te geven. Een student mag ze niet zien als een manier om de studielast te verdelen over de eerste en tweede zittijd, wat volgens een studie van de KU Leuven in de praktijk ook haast niet gebeurt.

Powered by Labrador CMS