artikel> Stewards wijzen de weg, ook examen in Ancienne Belgique

Examen met mondmasker ook aan KU Leuven

De rector en decanen hebben in een mail aan de studenten de organisatie van de juni-zittijd toegelicht. Mondmaskers zijn verplicht, studenten in Brussel leggen ook examen af in de Ancienne Belgique.

Gepubliceerd

Veel nieuwe elementen staan er niet in de mail, afgezien van de officiële verplichting voor mondmaskers. Die zat er echter aan te komen, want het ging om een advies van de federale Evaluatiecel (CELEVAL). Zoals Veto eerder schreef zal het een lege examenperiode worden met één op acht stoelen bezet en maximaal 375 studenten die in heel het centrum van Leuven op hetzelfde moment examen afleggen.

HOW TO drinken met een mondmasker

Net als aan andere universiteiten en hogescholen draag je tijdens het examen een mondmasker. Dat mag je eigen mondmasker zijn, maar de KU Leuven voorziet ook chirurgische mondmaskers. Als je drinkt of spreekt tijdens een mondeling examen, mag je het masker wel afnemen. Ook als het je even 'irriteert' (de maskertjes hebben soms de neiging je oren eraf te trekken) mag je een poosje zonder verder werken.

De stoeltjes in de aula worden na elk examen een uur gedesinfecteerd, net als het sanitair. Stewards begeleiden studentenstromen uit auditoria. Veiligheid is gegarandeerd: de richtlijnen van de universiteit werden gelezen en goedgekeurd door de GEES (Groep van Experten die belast is met de Exit-Strategie), de CELEVAL (de federale evaluatiecel) en het COFECO (het federale coördinatiecomité). 'Neem van mij aan dat je veiligheid een absolute prioriteit is,' zegt Luc Sels.

Bij de examens zelf zouden de docenten wel begrip opbrengen voor de uitzonderlijke inspanning die nu vereist is

14 procent van de examens zullen wel online doorgaan. Eerder werd duidelijk dat professoren je mogen opnemen, als ze dat vermelden voor het examen van start gaat. Maar als je zou weigeren, kan je het examen niet afleggen.

Als het niet gaat

De vele vragen om mildheid die studenten de afgelopen periode stelden, lijken toch gehoord. Sels kondigde al aan dat CSE-regels op voorhand niet versoepeld worden en herhaalde dat gisteren in Terzake. Maar wanneer de resultaten significant verschillen van de juni-zittijd in de vorige twee academiejaren, zou dat wel nadien een optie zijn. De graden van verdienste – onderscheiding etc. – zouden in die lijn ook tijdelijk verlaagd kunnen worden.

Bij de examens zelf zullen de docenten ook wel begrip opbrengen voor de uitzonderlijke inspanning die nu vereist is, staat verder te lezen. Eerder zei Sels nog in een mail naar het personeel 'om niet vanuit compassie te handelen, want we weten niet of ze nodig is.'

Wie thuis in moeilijke omstandigheden moet studeren, kan één van de schaarse studieplaatsen reserveren​ in bibliotheken en leercentra

Krijg je het lastig, dan staan docenten, ombuds of studieloopbaanbegeleider klaar. Op de webpagina 'KU Leuven staat (anderhalve meter) achter jou' vind je tips en krijg je hulp via een anonieme chat.

Wie thuis in moeilijke omstandigheden moet studeren, kan één van de schaarse studieplaatsen reserveren in bibliotheken en leercentra. Die plaatsen zijn echter heel beperkt.

Ten slotte herhaalt de KU Leuven haar richtlijnen rond pendelen naar je examens of op kot gaan: 'Als je thuis de voorbije weken je sociale bubbel was, studeer dan ook liefst verder thuis tijdens de blok- en examenperiode. Heb je er daarentegen voor geopteerd om tijdens de lockdown op kot te blijven, hou die gewoonte dan aan tijdens de blok en de examens. Wissel eventueel éénmalig van bubbel, maar reis niet voortdurend tussen twee sociale bubbels.'

Powered by Labrador CMS