artikel> Hervormingsplan noopt faculteit tot drastische maatregelen

Faculteit Letteren schort Slavistiek en Oost-Europakunde op

In het kader van het facultair herstelplan dat de faculteit Letteren er (financieel) weer bovenop moet helpen, wordt de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde opgeschort.

Gepubliceerd

Ondanks de kritiek blijft decaan Jo Tollebeek achter de beslissing staan.

Op de website van de Onderzoeksgroep Slavische Studies laat docent Pieter Boulogne weten dat in een bijzondere vergadering werd beslist om de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde op te schorten. Dit in het kader van het facultair herstelplan.
Al langer is bekend dat de faculteit Letteren, onder decaan Jo Tollebeek, werkt aan een herstelplan om de faculteit vooral financieel weer gezond te krijgen. De voorbije maanden werd dat plan concreter, de eerste details sijpelen nu naar buiten.

De eerste reacties zorgen alvast voor heel wat onrust. Thomas Pierrart, voorzitter van de studentenvertegenwoordigers uit Letteren, laat weten verbaasd te zijn over de beslissing. 'We betreuren in eerste instantie hoe de faculteit heeft gewerkt en gecommuniceerd’, licht Pierrart toe. ‘Op geen enkel moment zijn wij betrokken geweest bij de opmaak of discussie over het herstelplan. We zijn twee uur voor de vergadering ingelicht.’

‘Op geen enkel moment zijn wij betrokken geweest bij de opmaak of discussie over het herstelplan. We zijn twee uur voor de vergadering ingelicht'

Thomas Pierrart, studentenvertegenwoordiger Letteren

Op de bijzondere faculteitsraad werd het algemene besparingsplan toegelicht. ‘De beslissing rond Slavistiek is de meest drastische. Er zijn consequenties voor andere richtingen die momenteel nog onduidelijk zijn’, aldus Pierrart.

Pierrart laat weten dat studenten die de opleiding nu studeren, die kunnen uitdoen. Niemand kan zich evenwel inschrijven tot 2024. ‘De faculteit heeft al aangegeven dat het allesbehalve zeker is dat de opleiding dan wél opnieuw zou worden ingesteld.’
Wat met de docenten? Vastbenoemde professoren worden niet ontslaan, docenten met een tijdelijk contract lopen dan weer wel het risico op een niet-verlenging. 'Een van de uitgangspremisses van het herstelplan is dat docenten niet ontslagen worden', vertelt Pierrart. 'Voor Slavistiek en Oost-Europakunde is het zo dat de docent Russisch naar Antwerpen verhuist voor Toegepaste Taalkunde - Russisch, en de docent Pools naar Brussel, voor Toegepaste Taalkunde Pools. De twee overige ZAP-leden zullen in Leuven blijven, en zullen vooral onderzoek doen en in het kader van bijvoorbeeld de opleiding Geschiedenis een vak over Russische geschiedenis blijven doceren.'

Unieke richting

Yentl Biebaut is preses van Eoos, de Leuvense kring van studenten taal- en regiostudies. ‘Deze beslissing is compleet boven ons hoofden genomen. Hadden wij dit zien aankomen, dan hadden we zeker ingegrepen.’

‘We waren op de hoogte van het feit dat er bespaard moest worden’, vult vice-preses Moira De Graef aan. ‘We begrijpen dat er iets moest gebeuren en dat het hoe dan ook ingrijpend zou zijn.’ De Graef en Biebaut vinden het evenwel niet kunnen dat de studenten niet zijn betrokken. ‘Er is totaal niet gecommuniceerd naar de studenten toe, wat wij enorm betreuren.’

Niet alleen wordt Slavistiek opgeschort, een heel aantal richtingen binnen Letteren moeten besparen. ‘Besparen is één iets, maar een bijzonder relevante richting doen verdwijnen is wel heel drastisch’, vindt Biebaut. ‘We hadden zeker gedaan wat we konden doen, moesten we het überhaupt geweten hebben.’

‘Nergens vind je de combinatie van Russisch en Pools op één locatie’, besluit De Graef. ‘Bovendien verdwijnt de combinatie van je kunnen verdiepen in een regio waarvan je taal kunt leren, zoals de combinatie Russische geschiedenis met de Russische taal. Dit is een verarming van toekomstige Ruslandkenners.’

Aagje Van Eyken volgt Slavistiek en is studentenvertegenwoordiger. ‘We vinden dit allemaal heel jammer. Vooral de omdat het zo plots en uit het niets gecommuniceerd wordt.’

Ook Van Eyken wijst op de meerwaarde van de opleiding. ‘In tijden waarin Rusland de wereldpolitiek mee domineert en Poetin als grote boze man wordt gezien, is het net belangrijk dat er mensen zich verdiepen in de Russische cultuur en die leren begrijpen.’

Ondertussen is de hashtag #ontdekjezelfbeginbijwesteuropa gelanceerd. Banners met de leuze (zie onder) verschijnen als protest op facebook.

Edit: 21/11 9u22 - Artikel geüpdatet met een interview met Thomas Pierrart.
Edit: 21/11 12u - Reacties van studentenvertegenwoordigers toegevoegd.

De collega's van de UGent zijn eveneens verbaasd:

Powered by Labrador CMS