artikel> Kiest het UZ de nieuwe rector?

Gasthuisberg tegen de rest

Naar aanloop van de rectorsverkiezing, dinsdag aanstaande, zijn alle ogen gericht op het ziekenhuis. Traditioneel zou de faculteit Geneeskunde de stemming bepalen.

Gepubliceerd

Biomedische Wetenschappen vormt een van de drie groepen van de universiteit. De groep omvat de faculteiten Geneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen en Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. Vooral de faculteit Geneeskunde kent een groot aantal ZAP-leden (Zelfstandig Academisch Personeel) en is daardoor een zwaargewicht in de stemmen voor de rectorverkiezingen. ‘Iemand die rector wil worden, heeft altijd een behoorlijk resultaat moeten neerzetten in de faculteit Geneeskunde. Als je daar geen stemmen haalt, is het heel moeilijk om de verkiezingen te winnen’, zegt Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven en zelf nog kandidaat-rector in 2005.

Het groot aantal ZAP-leden valt te verklaren doordat veel artsen in het ziekenhuis ook als professor verbonden zijn aan de universiteit. Hun onderzoeks- en onderwijsactiviteiten zijn soms beperkt, maar toch krijgen ze wel een volwaardige stem. Democratisch gezien kan dat natuurlijk moeilijk anders. Het gevaar bestaat echter dat deze proffen voeling missen met de universiteit.

‘Sommige artsen herkennen zich meer in de biotoop van het ziekenhuis en minder in die van de universiteit’, aldus Jan Eggermont. ‘Dat maakt dat onze ZAP’ers soms naar de universiteit kijken met een klinische bril, vanop een zekere afstand.’ Volgens Eggermont heeft dat zijn voor- en nadelen: enerzijds merken zij daardoor dingen op waar andere ZAP’ers minder oog voor hebben, anderzijds heerst er ook een gevoel van Gasthuisberg als een aparte groep in de universiteit.

Decramer betwist dat de ZAP’ers van Gasthuisberg minder betrokken zouden zijn bij de universiteit. ‘De publicatieoutput van clinici is even groot als die van de fundamentele onderzoekers uit de groep Biomedische Wetenschappen.’ Artsen van het ziekenhuis hebben dus wél een hoge academische activiteit. Ook kennen de artsen uit het ziekenhuis een hoge citeringsgraad. ‘Waarom zouden zij dan minder stemrecht moeten hebben, als zij zo’n belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van de universiteit?’ stelt de oud-kandidaat.

Torfs heeft streepje voor

Wel spelen er voor Gasthuisberg een aantal specifieke problematieken die minder relevant zijn bij de rest van de universiteit. Dat vertaalt zich ook in de stemming. ‘Een rector moet een zekere voeling hebben met wat hier op Gasthuisberg gebeurt: het onderzoek, het onderwijs en het ziekenhuis’, merkt Paul Herijgers, decaan van de faculteit Geneeskunde, op. ‘De rectorale ploeg moet de specificiteiten van deze drie entiteiten goed kunnen inschatten. Want door de interactie tussen de drie, heeft elke beslissing binnen een entiteit potentiële gevolgen voor de andere.’

Torfs heeft daarbij een streepje voor op zijn tegenkandidaat. Na vier jaar heeft Torfs een goed beeld van de noden en wensen van de faculteit. Sels zou door gebrek aan dossierkennis in zijn programma vaag blijven over wat hij van plan is met Gasthuisberg. Bovendien uiten zowel Decramer als Herijgers zich postief over vier jaar Torfs. ‘Er is een veel grotere openheid gegroeid, een vertrouwen tussen de geledingen’, stelt de decaan vast. Decramer spreekt over een verbeterde sfeer en een hogere aantrekkingskracht voor dynamische, jonge artsen.

Kost het gebrek aan voeling met Gasthuisberg Luc Sels finaal het rectorschap? 'Gasthuisberg kent Sels niet, Sels kent Gasthuisberg niet', zou de kandidaat-rector wel eens duur komen te staan.

Powered by Labrador CMS