artikel> Hoe 'unieker' je traject, hoe minder garantie op spreiding

Geen oplossing voor overvolle examenroosters

Studenten buiten het modeltraject hebben na de herplanning in juni soms erg onevenwichtige examenroosters gekregen. Nog geen soelaas in januari: 'De examenperiode is nog fragieler.'

Gepubliceerd

De coronacrisis zorgt ook dit academiejaar weer voor een aanpassing van de examenroosters. In juni vorig academiejaar was dat een probleem, want vaak hebben studenten hun vakkenkeuze expliciet gemaakt op basis van de examenspreiding. Sommige studenten kregen toen achteraf ineens een onevenwichtig rooster.

Deze keer stelt dat probleem zich op een andere manier, want de universiteit heeft in september enkel een voorlopig rooster ter beschikking gesteld. De enige garantie die studenten krijgen, is dat ze nooit twee vakken op dezelfde dag hebben als dat in dat originele rooster ook niet was. Over spreiding zei het rooster echter niets.

Te veel trajecten

'De examenplanning wordt typisch opgesteld voor studenten op een modeltraject', stelt vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans. 'Voor hen volgt daaruit een evenwichtige spreiding, met nog een prioriteit voor eerstejaarsstudenten.'

'Er is een misverstand ingekropen bij studenten'

Kristof Gielis, mandataris Studentenraad KU Leuven

Voor geïndividualiseerde trajecten ligt spreiden soms moeilijker omdat dat er te veel zijn, stelt de vicerector. Tegelijk zijn er wel bepaalde combinaties die vaak voorkomen, bijvoorbeeld vakken die vaak meegenomen worden. Baelmans zegt dat de examenplanners die combinaties wel kennen. 'In andere jaren monitoren ze ook of door het rooster geen studenten vast komen te zitten.'

Dat betekent dus dat hoe 'origineler' je afwijkend traject is, hoe minder garantie op spreiding je hebt. Ondertussen is er ook een misverstand bij studenten ingekropen, zegt Kristof Gielis, mandataris bij de Studentenraad. Studenten hebben soms hun vakken gekozen op basis van de spreiding in het rooster uit september. 'Maar dat heeft geen zin, want daar gaf het rooster geen garantie voor.'

Toch meer examendagen?

Het examenrooster wordt aangepast om de examens meer te spreiden: net als in juni zijn er drie examenmomenten per dag en volop examens op zaterdag en zondag. De periode start desnoods al drie dagen vroeger en in geval van uiterste nood gaat ze door tot de maandag en dinsdag van de lesvrije week. Deze keer zullen er wel geen stewards zijn.

In januari worden er 130.000 examens afgelegd, tegenover 110.000 in juni

Het lijkt vreemd dat juist door die extra spreiding sommige studenten met een slechter examenrooster achterblijven, maar de individuele trajecten bemoeilijken de boel. De Studentenraad hoopte dat er op zijn minst een oplossing zou zijn voor vakken met keuzemomenten, zoals mondelinge examens. Maar ook hier bleken de voorstellen van wisselplatformen en dergelijke niet mogelijk.

De studenten zullen dus wellicht belanden met een rooster waarin elk examenmoment al vaststaat, zonder nieuwe keuze. Baelmans stelt dat dat niet aan IT-systemen ligt, maar eerder dat ze het te risicovol vinden om studenten te laten wisselen.

'We kunnen de maximumcapaciteit niet garanderen: als plots te veel studenten wisselen, kan er bijvoorbeeld 200 man op één moment op de bus naar Arenberg zitten. Dan komen onze circulatiebeperkingen in het gedrang.'

Meer examens in januari

Januari is sowieso een fragiele zittijd. Ten eerste zijn er een pak meer examens dan in juni, zegt Baelmans: 130.000 tegenover 110.000, onder andere omdat in het tweede semester bachelor- en masterproeven heel wat examens vervangen.

'Of wisselsystemen lukken voor de junizittijd, moeten we verder bekijken'

Tine Baelmans, vicerector Onderwijsbeleid KU Leuven

Daarnaast zitten we in januari, vlak na de feestdagen, misschien in een nieuwe golf. De universiteit rekent er wel op dat ze meer circulatie op de campus kunnen toelaten dan in juni. Dat is ook nodig: de junizittijd werd met twee weken verlengd, de januarizittijd met ten hoogste een week.

'Of wisselsystemen lukken voor de junizittijd, moeten we verder bekijken', besluit Baelmans. Mogelijk hebben de examenplanners tegen dan al wat kunnen uitrusten. Zij lopen al marathons sinds april: ze hebben de junizittijd een paar keer herpland, de lokalenroosters opgemaakt en nu weer aangepast om de noodzakelijke practica te verplaatsen.

Rooster oktober definitief

Dat maakt ook duidelijk waarom het niet is gelukt om aan het begin van het academiejaar al een definitiever examenrooster vast te leggen, zodat studenten wel al meer indicatie hadden voor hun spreiding. De examenplanners waren toen nog maar pas klaar met de uurroosters en zitten op hun tandvlees.

Op dat moment was ook nog niet duidelijk of bijvoorbeeld de Brabanthal in gebruik kan worden genomen. Op dit moment plant de universiteit nog zonder de Brabanthal, stelt Baelmans, 'maar we zullen kijken wat nodig is als de planning rond is.'

Het is ondertussen ook duidelijk dat in het tweede semester de definitieve roosters er zullen zijn tegen 28 april. Deze keer misschien wel met wisselsysteem?

Powered by Labrador CMS